Skip to main content

Firma VersionOne jak coroczne opublikowała podsumowanie stanu Agile na rok 2018.

W 12. badaniu stanu zwinności wykazano, że organizacje osiągają korzyści, które zamierzają osiągnięciu zwinność. Cztery z pięciu pierwszych zgłoszonych powodów przyjęcia zwinności są również zgłaszane w pięciu najważniejszych obszarach najbardziej dotkniętych skutkami przyjęcia zwinności.

Respondenci badania wskazują również, że ich organizacje dostrzegają sukces w zwinności na poziomie projektu. Spośród osób posiadających wiedzę na temat sukcesu na tym poziomie 61% stwierdziło, że „większość” lub „wszystkie” ich zwinne projekty zakończyły się sukcesem.

Jeśli chodzi o sprawną dojrzałość organizacyjną, nadal istnieje możliwość wprowadzenia ulepszeń. Tylko 12% procent odpowiedziało, że ich organizacje mają wysoki poziom kompetencji w zakresie zwinnych praktyk w całej organizacji, a tylko 4% twierdzi, że zwinne praktyki umożliwiają większą adaptację do warunków rynkowych. Pocieszającą wiadomością jest to, że 59% przyznaje, że wciąż dojrzewa, co oznacza, że ​​nie zamierzają osiągać płaskowyżu tam, gdzie są.

Scaled Agile Framework®(SAFe) jest zgłaszany jako najczęściej stosowane podejście do skalowania zwinnego, przy czym prawie 1/3 (29%) twierdzi, że SAFe jest metodą „najbardziej ścisłą”. Podejście oparte na skalowaniu, które odnotowało największy wzrost zgłoszonego użycia od zeszłego roku, to Disciplined Agile (DA), z 1% w 2016 r. Do 5% w tegorocznym badaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!