Skip to main content
Evidence Based Management Guide 01.2019

Zaskakujące, że raptem po kilku miesiącach po wydaniu ostatniej wersji EBMa, organizacja Scrum.org publikuję kolejną wersję. Jest to dosyć niestandardowe zważywszy na fakt, że sam Scrum Guide nowe wersje „rodzi” w odstępach wieloletnich po wielu miesiącach przemyśleń i refleksji. Po głębszej analizie różnić z całą pewnością można stwierdzić, że zmiany są stylistyczne, kosmetyczne, klarującem. Sam model nie uległ żadnej fundamentalnej zmianie od czasu jego publikacji od pierwszej wersji.

Jeśli więc zaznajomiłeś się z poprzednią wersją nie znajdziesz tu nic co Cię zaskoczy. 🙂

Natomiast dla nowych użytkowników, Evidence-Based Management (EBM) jest empirycznym podejściem do mierzenia wartości. Ma ono za zadanie pomóc organizacjom mierzyć dostarczaną wartość oraz skupić się na optymalizacji rzeczy, które w danym momencie są najważniejsze. Zapewnia organizacjom możliwość pomiaru ich wartości dostarczać klientom oraz środki, za pomocą których dostarczają tę wartość i wykorzystać te środki, aby wprowadzić ulepszenia w obu przypadkach.

Każde KVA w EBM koncentruje się na innym aspekcie wartości lub zdolności organizacji do dostarczania wartości. Organizacje pozbawione siły we wszystkich czterech KVA mogą zapewnić wartość krótkoterminową, ale nie będą w stanie jej utrzymać. Dostarczanie wartości, zadowoleni interesariusze i zadowoleni pracownicy (wartość bieżąca) są ważne, ale organizacje muszą również wykazać, że mogą zaspokoić popyt na rynku dzięki terminowej dostawie (czas wprowadzenia produktu na rynek), a jednocześnie być w stanie utrzymać innowację w czasie (zdolność do innowacji) . Kontynuacja inwestycji w produkt jest uzasadniona na podstawie dotychczasowych miar (niezrealizowanej wartości), które można by zrealizować, gdyby produkt posiadał odpowiednie możliwości.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!