Skip to main content

O szkoleniu

Celem tego dwudniowego szkolenia jest przygotowanie osób pełniących już rolę Scrum Mastera do roli lidera zespołów zwinnych zarówno na poziomie zespołu, programu, jak i na poziomie całej organizacji wdrażającej podejście  Scaled Agile Framework (SAFe).

Podczas szkolenia uczestnicy poznają techniki wspierania interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu SAFe i ciągłego doskonalenia współpracy. Spojrzą również na Scrum z szerszej perspektywy – frameworka wspierającego skalowane wytwarzanie rozwiązań IT oraz praktyki DevOps. Poznają również sposoby zastosowania Kanbana w celu wizualizacji przepływu wartości oraz znaczenie i techniki wspierania interakcji między architektami, osobami zarządzającymi produktem oraz innymi kluczowymi interesariuszami, zarówno w kontekście programu jak i z punktu widzenia całej organizacji.

Podczas szkolenia poznasz także przydatne narzędzia do budowania wysokowydajnych zespołów, a także dowiesz się jak radzić sobie z antywzorcami Agile i Scrum w przedsiębiorstwie.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Zaawansowany
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
SAFe® Advanced Scrum Master to szkolenie dedykowane Scrum Masterom pracującym we frameworku SAFe, odpowiedzialnych za zwiększanie dojrzałości zespołów Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan) oraz zwiększaniu dojrzałości organizacji w zwinności oraz Lean.

Program

 • Jaka jest rola Scrum Mastera w organizaji, w której występuje SAFe,
 • Zasady SAFe z perspektywy Scrum Mastera,
 • Odkrywanie antywzorów Agile i Scrum,
 • Program SAFe – krok po kroku,
 • Wizualizacja i usrpawnienie procesów przy wykorzystaniu Kanban i XP (eXtreme Programming),
 • Budowanie wysokowydajnych zespołów,
 • Poprawa wydajności programu dzięki zastosowaniu podejścia Inspect i Adapt.

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • Przyszli i obecni Scrum Masterzy
 • Liderzy zespołów
 • Członkowie Zespołów Scrumowych
 • Project Menedżerowie, którzy przygotowują się do objęcia roli Scrum Mastera
 • Project Menedżerowie pracujący z zespołami wytwarzającymi produktu w sposób zwinny
 • Manedżerowie i członkowie zespołów projektowych
 • Menedżerowie liniowi zespołów Agile
 • Dyrektorzy IT
 • Członkowie PMO
 • Portfolio Managers
 • Program Managers
 • Project Managers
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masterzy
 • Team Leads
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Consultants
 • Architects
 • Engineers
 • Developer Directors
 • Quality Managers
 • Product Managers
 • Product Owners
 • Delivery Managers
 • Osoby zainteresowane poznaniem lub poszerzeniem swojej wiedzy na temat frameworka SAFe i uzyskaniem certyfikatu Certified SAFe® Advanced Scrum Master

Cele i korzyści

 • Nauka stosowania zasad SAFe w celu lepszej facylitacji wydarzeń projektowych, aktywizacji oraz coachingu w środowisku, w którym pracuje wiele zespołów Agile,
 • Nauka budowy zespołów o wysokiej wydajności i wspieranie rozwoju podejścia nieustannego rozwoju (ang. relentless improvement) w organizacji o dużej skali,
 • Poznanie antywzorców Agile i Scrum,
 • Nauka wspierania wdrażania praktyk inżynierskich, DevOps i architektury Agile,
 • Nauka stosowania Kanbana i eXtreme Programming (XP) w celu optymalizacji przepływ wartości i usprawniania pracy zespołów Agile,
 • Nauka sposobów facylitacji etapu planowania oraz realizacji programu SAFe oraz zdarzeń związanych z dostarczaniem kompleksowej wartości przez budowany produkt,
 • Poznanie znaczenia Communities of Practice (CoP) oraz nauka sposobów ich budowanie i wspierania ich działania,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Advanced Scrum Master.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!