Skip to main content

Inicjowanie konsultingu

 • Zrozumienie dlaczego klient potrzebuje zewnętrznego wsparcia i dlaczego uważa, że usługa Agile Consutlingu mu w tym pomoże
 • Zrozumienie celów jakie chciałby osiągnąć klient oraz wstępna weryfikacja (jeśli istnieje) rozwiązania proponowanego przez samego klienta
 • Zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań klienta oraz opracowanie wstępnego planu działania dostępnego dla dwóch stron (initial backlog)
 • Rozpoczęcie pracy z klientem oraz bieżące korygowanie planu w opariu o zdobyte doświadczenie wynikające z pracy w firmie klienta

Bieżące konsultacje

 • Stopniowe wprowadzanie, ustalonych wspólnie z klientem zmian oraz usprawnień.
 • Obserwacja i ocena poziomu oraz efektów wprowadzonych zmian wraz z bieżącym korygowaniem planu
 • Zorientowane na cele i efekty konsultingu, sprofilowane pod klienta szkolenia i warsztaty w celu wzmocnienia zwinnych praktyk wraz z ankietami po każdej zmianiy w celach zdobycia informacji zwrotnej (feedback-loop)
 • Profilowany coaching i mentoring dyrektorów, menadżerów, zespołów w kierunku zwinności i samodzielności z obszarów wynikających usprawnienia, które zostały odkryte podczas pracy konsultanta

Wygaszanie konsultacji

 • Podsumowanie efektów praz wraz z ankietami od dyrektorów po członków zespołów
 • Stoponiowe przekształcanie konsultingu w ukierunkowany coaching w celu rozwijania najbardziej pożądanych kompetencji i umiejętności
 • Doraźne wspacie z rzadszą częstotliwością mające na celu stopniowe przejmowanie odpowiedzialności klienta za zmiany wprowadzone podczas usługi konsultingowej

Agile Coaching vs Agile Consulting

Istnieją pewne wyraźne różnice, jednak w prawdziwym życiu role te czasami się mieszają

Agile Coaching

Coaching polega na pomaganiu jednostkom lub zespołom w klarowaniu ich własnych celów i podejmowaniu najlepszych wysiłków w celu ich osiągnięcia. To proces współpracy, w którym coach współpracuje z osobami, które odniosły już pewien sukces, ale znalazły się w stanie stagnacji. Coach pomaga im postępować w kierunku wyższej wydajności, wykorzystując ich wewnętrzną mądrość. Proces coachingowy obejmuje skuteczne słuchanie, wsparcie i wspieranie rozwoju osobistego poprzez dynamiczne interakcje, dążąc do trwałych rezultatów w dłuższym okresie.

Procesy coachingowe są szeroko i głęboko opisane oraz wpspierane przez organizację zrzeszające tysiące coachów na całym świecie. Mowa tutaj o International Coaching Federation oraz International Coaching Community.

W dziedzinie coachingu Agile skupia się się na zespołach, które osiągnęły pewien poziom sukcesu, ale nie są w stanie pójść dalej. Agile coaches dostarczają niezbędnych informacji, zasobów i wskazówek, aby wprowadzić i utrzymać myślenie Agile w organizacji.

Odpowiedzialności coacha w firmie obejmują dwie kluczowe kwestie: po pierwsze, wsparcie zespołu w przyjęciu podejścia Agile, a po drugie, zapewnienie, że zespół konsekwentnie je stosuje jako część swoich nawyków. Coachowie Agile, dobrze zaznajomieni z szeroko pojętym Agile, oferują szkolenia, coaching i mentoring. Zapewniają szkolenia zespołom i stałe wsparcie, aby ugrunotwać nawyki i praktyki Agile w kulturze organizacji.

Agile Consulting

Konsulting polega na świadczeniu ekspertyzy, analizy i zaleceń w celu udzielenia wglądu w sposób rozwiązania konkretnej kwestii. Konsultanci wykorzystują swoją wiedzę, aby doradzać jednostkom lub firmom, pozostawiając je zmotywowanymi do wdrożenia rozwiązań. Głównym celem jest zidentyfikowanie problemów i sugerowanie konkretnych środków zaradczych, skoncentrowanych na krótkoterminowych, taktycznych podejściach. Wielu konsultantów pracuje jako freelancerzy, udzielając porad klientom według potrzeb.

Konsultant Agile to ekspert w dziedzinie, dobrze zaznajomiony z wieloma frameworkami, technikami i narzędziami agile, najczęsciej zatrudniany na zasadzie kontraktu przez firmy do radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami w dziedzinie rozwoju organizacji.

Choć odpowiedzialność konsultanta polega na rozwiązaniu określonego zestawu problemów, może napotykać opór ze strony pracowników zatrudnionych w firmie, którzy potrzebują czasu na dostosowanie się do jego stylu pracy. W przeciwieństwie do tego konsultant skupia się wyłącznie na dostarczaniu rozwiązań, które w znacznej mierze wynikają z jedo wieloletniego doświadczenia z różnymi organizacjami.

Wybrani klienci którzy skorzystali ze konsultingu Agile

 
ALSO Polska sp. z o.o. / ABCDATA
Asseco Poland S.A.
Atos
Bank Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Bank BPH
Bank Zachodni WBK S.A.
BGŻ Paribas Bank Polska S.A.
E NET Production
IDEO
ING Bank Śląski S.A.
InterCars S.A.
Macoscope
Maruta Wachta
Media-Saturn
PMI Poland Chapter
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (P.W.P.W.)
Rawlplug S.A.
Roche
RTVEUROAGD
Sandvik AB
Santander
Sescom S.A.
Silver Bullet Solutions
UNIT4
Unity
Volkswagen Bank
 

Doradztwo z konkretnego frameworka Agile

Scaled Agile Framework (SAFe)

Scrum

NEXUS (Scrum.org)

Large Scaled Scrum (LeSS)

LeSS Huge

eXtreme Programming

Crystal Methods

Disciplined Agile 2.1

Dynamic Systems Development Method (DSDM)

PRINCE2 Agile

Mirosław Dąbrowski logo

Współpracuj z nami i zwiększ wydajność pionów oddziałów projeków zespołów squadów unitów podsów w swojej organizacji!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!