Skip to main content

Scrum

Scrum Master

Szkolenie wraz z symulacją Scrum i przygotowaniem do egzaminu PSM I

Scrum ma precyzyjne określone stałe ramy czasowe zarówno na samo wytwarzanie, jak i na planowanie (Sprint). Na sukces tego podejścia wpływa w dużej mierze dyscyplina pracy zespołu oraz żelazne przestrzegania zasad Scrum. To właśnie Scrum Master dba o przestrzeganie oraz szerzenie wiedzy na temat zasad Scruma. Pomaga w usuwaniu przeszkód mogące zakłócić planowany przebieg prac.

Product Owner

Szkolenie wraz z symulacją Scrum i przygotowaniem do egzaminu PSPO I

Dwudniowe szkolenie Product Owner przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera w zespole Srumowych. Poprzez ćwiczenia, dyskusje i wykłady uczestnicy poznają zasady Scruma, oraz jak Product Owner współpracuje z Zespołem Scrum w celu maksymalizacji wartości. Szkolenie przeprowadza słuchaczy przez proces definiowania produktu: od stworzenia Wizji Produktu, przez określenie Krytycznych Czynników Biznesowych (Business Drivers) i spisanie oczekiwań w formie Historyjek Użytkownika (User Stories), aż do przygotowania Rejestru Produktu (Product Backlog) i Planu Wydań (Release Plan).

Kanban

Symulacja Kanban

Przeżyj Kanban poprzez symulację miesiąca w życiu prawdziwego zespołu Kanban
Uczymy klientów, jak stosować Kanban na poziomie świadczenia usług, a nie na poziomie zespołu, aby rozumieć i wykorzystywać systemy Kanban, a także projektować systemy Kanban dla usług w ich organizacjach, stosując podejście systemowe. Podczas warsztatu studenci nauczą się wielu elementów systemu Kanban, takich jak typy elementów pracy, klasy usług, czynności przepływu pracy, punkty zobowiązań, uzupełnianie, planowanie dostaw, wyraźne zasady, wizualizacja ryzyka, kadencje, koszty transakcji, koszty koordynacji i tak dalej. Uczą się, co obserwować w swoich unikalnych środowiskach biznesowych i jak wykorzystać swoje zrozumienie przy projektowaniu systemu Kanban. Symulacja Kanban pozwala nauczyć się tych rzeczy poprzez proces doświadczeń, co jest znacznie bardziej efektywne niż wykłady.

Scaled Agile Framework (SAFe)

Leading SAFe®

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Agilist.

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile poprzez wykorzystanie Scaled Agile Framework i jego zasad opartych na Lean, myśleniu systemowym, rozwoju produktu i idei DevOps. Będą także ćwiczyć umiejętności wspierania i realizacji elementów planowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI) oraz koordynowania zespołów wytwórczych w ramach „pociągu zwinnego dostarczania (ang. Agile Release Train, ART).

SAFe® Scrum Master

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Scrum Master.

W przeciwieństwie do znacznej ilości szkoleń Scrum Master, które koncentrują się na podstawach Scrum na poziomie zespołu, szkolenie SAFe Scrum Master zgłębia rolę Scrum Mastera w kontekście całego przedsiębiorstwa. Przygotowuje uczestników do pracy we frameworku SAFe i pomyślnego zaplanowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment), który obejmuje kilka zespołów zwinnych (Scrum lub Kanban). PI Planning jest głównym czynnikiem efektywnej synchronizacji pracy na wszystkich poziomach organizacji dostarczającej złożony produkt.

SAFe® Advanced Scrum Master

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Advanced Scrum Master.

To dwudniowe szkolenie przygotowuje obecnych Scrum Masterów do roli lidera w ułatwianiu pracy zespołom Agile, programowi SAFe i przedsiębiorstwie we wprowadzaniu zmian i we wdrożeniu Scaled Agile Framework (SAFe). Szkolenie obejmuje ułatwienie interakcji między zespołami w celu wsparcia realizacji programu SAFe i ciągłego doskonalenia.

SAFe® for Teams

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Practitioner.

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy dogłębnie poznają wiedzę na temat „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART) oraz jaki sposób zapewnia on wartość i co mogą zrobić, aby skutecznie wykonywać swoją rolę za pomocą Scrum, Kanban, ScrumBan i XP. Dowiedzą się, jak pisać historyjki użytkownika i dekomponować produkt, planować i wykonywać iteracje oraz planować Przyrosty Programu (ang. Program Increment, PI) w SAFe.

SAFe® Product Owner / Product Manager

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Product Owner / Product Manager.

Rozwijaj umiejętności przedsiębiorcze, niezbędne do zarządzania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean, stając się właścicielem produktu w SAFe lub menedżerem produktu (POPM). Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zdobywają dogłębne zrozumienie tego, jak skutecznie wykonywać swoją rolę w „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART) zapewniającego stałe dostarczanie wartość dzięki przyrostom programu w SAFe.

SAFe® DevOps

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® DevOps Practitioner.

Aby konkurować w dynamicznym i przełomowym rynku globalnym, każda organizacja musi dostarczać wartościowe rozwiązania technologiczne z prędkością jaką rozwija się biznes. Wymaga to wspólnego sposobu myślenia i działania biznesu, IT, Developmentu i Operacji i wszystkich innych obszarów. DevOps zawiera zbiór wartości, zasad i kompetencji dla wszystkich osób (nie tylko inżynierów obsługujących CI / CD) niezbędnych do definiowania, budowania, testowania, wdrażania i wydawania systemów opartych na oprogramowaniu.

SAFe® for Architects

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Architect.

Uczestnicy mogą usprawnić współpracę w organizacji działającej w ramach SAFe Lean-Agile, gdy stają się architektami SAFe. Szkolenia SAFe dla architektów przygotowuje architektów systemów, rozwiązań i architektów organizacji do zaangażowania się w proces rozwoju całej organizacji jako skuteczny lider i Agent Zmian, którzy wspólnie z zespołami dostarczają rozwiązania architektoniczne.

Agile Software Engineering

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Agile Software Engineer.

Dyscyplina inżynierii oprogramowania ewoluowała wraz z wprowadzeniem zasad i praktyk Lean-Agile i DevOps. Nowe umiejętności i podejścia pomagają organizacjom dostarczać rozwiązania skoncentrowane na oprogramowaniu szybciej, bardziej przewidywalnie i o wyższej jakości.

Podczas tego trzydniowego, zorientowanego na warsztaty szkolenia, uczestnicy poznają podstawowe zasady i praktyki, które składają się na dyscyplinę Agile Software Engineering. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób ciągły przepływ dostarczania wartości i wbudowana jakość są możliwe dzięki nowoczesnym praktykom, w tym praktykom technicznym XP (eXtreme Programming), procesowi i praktykom wytwarzania oprogramowania BDD (ang. Behavioural Driven Development, BDD) i rozwojowi opartemu na testach (ang. Test Driven Development, TDD).

Agile Product Management

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Agile Product Manager.

Szkolenie Agile Product Management wykorzystuje moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań a framework SAFe do realizacji tych wizji. Naucz się właściwego sposobu myślenia, umiejętności i narzędzi do tworzenia udanych i wartościowych produktów ze sprawdzonych i zweryfikowanych modeli biznesowych – od pierwszego wydania produktu do wycofania z rynku – przy użyciu technik zwinnych.

Dowiedz się, w jaki sposób Continuous Exploring napędza innowacje i pomaga zdefiniować wizję, strategię i mapę drogową (ang. roadmap) pozwalającą wejść na nowe rynki. Dowiedz się, jak przyspieszyć cykl życia produktu, aby uzyskać szybką informację zwrotną i szybko dostarczać wartościowe, szyte na miarę produkty i rozwiązania, które zachwycają klientów – a jednocześnie dostosowują się do strategii, portfolio i ewoluującej architektury i intencji rozwiązania.

Lean Portfolio Management

Szkolenie z certyfikatem Certified SAFe® Lean Portfolio Manager.

W tym trzydniowym szkoleniu w modelu warsztatowym uczestnicy zdobywają praktyczne narzędzia i techniki niezbędne do wdrożenia funkcji Lean Portfolio Management w zakresie strategii i finansowania inwestycji, zwinnych operacji portfelowych i Lean Governance.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość uchwycenia obecnego i przyszłego stanu swojego portfela za pomocą narzędzia Portfolio Canvas oraz zidentyfikowania ważnych inicjatyw biznesowych dla osiągnięcia przyszłego stanu. Uczestnicy badają również metody ustalania przepływu portfela za pomocą Portfolio Kanban i ustalają priorytety inicjatyw dla uzyskania maksymalnych korzyści ekonomicznych. Kurs zawiera również informacje na temat ustalania budżetów strumienia wartości i barier tzw. Lean Budget Guardrails oraz pomiaru wydajności portfela Lean.

Disciplined Agile Delivery (DAD)

Disciplined Agile®

Wraz z symulacją Disciplined Agile®

Disciplined Agile® (DA) pozwala wybrać procesy IT (DA dostarcza gotowe wzroce), zapewniając zwinną realizację projektów w przedsiębiorstwie przy użyciu najbardziej odpowiedniego procesu zwinnego. Opiera się na istniejących sprawdzonych praktykach opartych na zwinnych metodach, takich jak Scrum, Extreme Programming (XP), Lean Software Development, Kanban, Unified Process, Agile Modeling i inne, aby uwzględnić inne aspekty niezbędne dla sukcesu w przedsiębiorstwie. Według twórców, Discipline Agile (DA) wypełnia luki pozostawione przez inne metody nurtu Agile, dostarczając wskazówek, jak skutecznie planować i uruchamiać złożone projekty, a także jak stosować podejście oparte na pełnym cyklu życia, z lekkimi kamieniami milowymi, skutecznymi wskaźnikami i sprawnym zarządzaniem.

Dynamic Systems Development Method (DSDM®)

DSDM® AgilePF® Foundation

Wraz z przygotowaniem do egzaminu DSDM® Foundation

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami frameworka DSDM w jego najnowszym szóstym wydaniu o nazwie AgilePF. Poznają wszystkie role projektowe, produkty zarządcze oraz techniki występujące w tym frameworku jak również różnice między podejściem DSDM a Scrum.

AgileBA® / AgilePM® / AgilePgM®

Agile Business Analysis (AgileBA®) Foundation

Wraz z egzaminem AgileBA® Foundation

Szkolenie AgileBA Foundation jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. Omawiane są praktyczne aspekty pracy analityka biznesowego, który pracują w projekcie prowadzonym według zwinnego stylu zarządzania. Szkolenie ukierunkowane jest na metody DSDM oraz AgilePM jednak zawarta wiedza może być z łatwością zaadoptowana do pracy w klasycznym Scrum. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce oraz na przygotowanie uczestników do egzaminu AgileBA Foundation.

Agile Project Management (AgilePM®) Foundation

Wraz z egzaminem AgilePM® Foundation

AgilePM (Agile Project Management) to ceniona na całym świecie metodyka zwinnego zarządzania projektami (szczególnie w UK). Bazą, na której powstała najnowsza wersja metodyki (v2) jest podejście The DSDM Agile Project Framework (ang. Dynamic Systems Development Method), która umożliwia szybką i bezpieczną realizację projektów w organizacjach wymagających precyzji i przejrzystości w całym cyklu życia projektu. Szczególne zastosowanie znajduje w projektach, gdzie zakres projektu może ulegać zmianie.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM w jej najnowszym wydaniu V2. Poznają wszystkie role projektowe, produkty zarządcze oraz techniki występujące w tej metodyce.

Agile Project Management (AgilePM®) Practitioner

Wraz z egzaminem AgilePM® Practitioner

AgilePM (Agile Project Management) to ceniona na całym świecie metodyka zwinnego zarządzania projektami (szczególnie w UK). Bazą, na której powstała najnowsza wersja metodyki (v2) jest podejście The DSDM Agile Project Framework (ang. Dynamic Systems Development Method), która umożliwia szybką i bezpieczną realizację projektów w organizacjach wymagających precyzji i przejrzystości w całym cyklu życia projektu. Szczególne zastosowanie znajduje w projektach, gdzie zakres projektu może ulegać zmianie.

Szkolenie AgilePM Practitioner jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. Omawiane są praktyczne aspekty projektu prowadzonego w zgodzie z metodyką AgilePM. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce oraz na przygotowanie uczestników do egzaminu AgilePM Practitioner.

Agile Programme Management (AgilePgM®) Foundation

Wraz z egzaminem AgilePgM® Foundation

Szkolenie AgilePgM Foundation jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. Omawiane są praktyczne aspekty programu prowadzonego w zgodzie z metodyką AgilePgM. Szkolenie uczy  jak krok po kroku, w sposób metodyczny zarządzać programami i inicjatywami o dużej skali, by osiągać zamierzone cele. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce oraz na przygotowanie uczestników do egzaminu AgilePgM Foundation.

Lean Startup

Symulacja Biznesowa Playing Lean

W oparciu o zasady Lean Startup oraz Lean Canvas
Symulacja Playing Lean jest “symulatorem lotu” dla innowacji i Lean Startupów. Jest to przyjemna symulacja planszowa, w której gracze są zmuszeni do podejmowania trudnych wyborów, nie jednokrotnie ryzykując swoje oszczędności życia lub ich pracę. Najgorszy scenariusz to upokarzająca porażka w rękach swoich współpracowników gdzie początki wydawały się być bardzo obiecujące.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

CISA® Exam Prep course

Kwalifikacja Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA®) jest światowo rozpoznawalna i pełni rolę wyróżnika kariery dla pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji oraz menedżerów IT, którzy chcą zwiększyć swoją wiarygodność. CISA jest idealna krokiem dla tych, którzy patrzą długoterminowo na swoją karierę w zakresie audytu systemów informatycznych.

Szkolenia CISA jest zalecane dla Audytorów IT, kierowników oraz Dyrektorów IT, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), analityków systemowych, konsultantów jak również dla kadry zarządczej w szczególności CIO, CISO oraz CTO.

CISM® Exam Prep course

Kwalifikacja Certyfikowany Kierownik Bezpieczeństwa Informacji (CISM®) stała się wiodącą międzynarodową certyfikacją z dziedzimy bezpieczeństwa informacji. Jest ukierunkowana do osób, które zarządzają, projektują, nadzorują lub oceniają poziom bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Z rosnącego zapotrzebowania na ludzi z domeny Bezpieczeństwa Informacji (IS) umiejętności zarządzania, osiągnięcie statusu certyfikowanego CISM zapewnia większą rozpoznawalność na rynku. Ma również większy wpływu w procesie podejmowania decyzji w organizacjach, które świadomie oraz dojrzale podchodzą do kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji.

CRISC® Exam Prep course

Kwalifikacja Certyfikowany w Zarządzaniu Ryzykiem i Kontroli Systemów Informatycznych (CRISC®) jest najnowszą w rodzinie certyfikacji ISACA. Ukierunkowana jest na osoby, które są odpowiedzialne za identyfikację oraz zarządzanie ryzykiem w drodze rozwoju, wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych (IS) jak również za zarządzania czynnikami kontroli ryzyka systemów informatycznych (IS).

CGEIT® Exam Prep course

Kwalifikacja Certyfikowany w zakresie ładu IT oraz strategicznego zrównoważenia IT z biznesem (CGEIT®) jest rozpoznawalna na świecie jako wyróżnik doświadczenia w szeroko pojętym zarządzaniu IT. Certyfikacja łączy wiedzę wywodzącą się z szeregu różnych systemów zarządzania organizacją. Osiągnięcie statusu CGEIT zapewni Państwu szersze uznanie na rynku, jak również większy wpływ podczas podejmowania decyzji na poziomie wykonawczym.

Mirosław Dąbrowski logo

Współpracuj z nami i zwiększ wydajność pionów oddziałów projeków zespołów squadów unitów podsów w swojej organizacji!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!