Skip to main content

O szkoleniu

Disciplined Agile® (DA) pozwala wybrać procesy IT (DA dostarcza gotowe wzroce), zapewniając zwinną realizację projektów w przedsiębiorstwie przy użyciu najbardziej odpowiedniego procesu zwinnego. Opiera się na istniejących sprawdzonych praktykach opartych na zwinnych metodach, takich jak Scrum, Extreme Programming (XP), Lean Software Development, Kanban, Unified Process (UP), Agile Modeling (AM) i inne, aby uwzględnić inne aspekty niezbędne dla sukcesu w przedsiębiorstwie.

Według twórców, Disciplined Agile (DA) wypełnia luki pozostawione przez inne metody nurtu Agile, dostarczając wskazówek, jak skutecznie planować i uruchamiać złożone projekty, a także jak stosować podejście oparte na pełnym cyklu życia, z lekkimi kamieniami milowymi, skutecznymi wskaźnikami i sprawnym zarządzaniem.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 75% wykłady / 25% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta (stacjonarnie) lub zdalnie (online)

Program

 • Wprowadzenie do Agile i Zwinności
 • Krótki przegląd Scruma jako podstawy innych skalowalnych frameworków Agile
 • Wprowadzenie do Disciplined Agile (DA): Dowiedz się o czterech cyklach życia dostawy obsługiwanych przez DA; w jaki sposób DA jest hybrydą, która pokazuje, jak sprawdzone praktyki z różnych źródeł pasują do siebie; jak przyjąć elastyczne, nie nakazujące podejście do sprawnego rozwoju; znaczenie świadomości biznesowej.
 • Podstawy zwinności: krótki przegląd podstawowych zwinnych i zwięzłych koncepcji, takich jak Manifest Agile, Disciplined Agile Manifesto, Kanban, Lean Software Development oraz metody zwinne, w tym Scrum, Extreme Programming, Agile Modeling, Agile Data, Unified Process i inne.
 • Zdyscyplinowane role zwinne: Kierownik zespołu (luz Scrum Master w zależności od implementacji), Właściciel produktu, Właściciel architektury, Członek zespołu, Interesariusz + pięć dodatkowych opcjonalnych ról podczas skalowania.
 • Faza początkowa: Obejmuje kluczowe działania związane z inicjowaniem zespołu DA, w tym wstępne modelowanie wymagań, wstępne modelowanie architektury, wstępne planowanie wersji, strategie dla fizycznych i wirtualnych środowisk pracy, wstępną identyfikację ryzyka i kierowanie się wspólną wizją z interesariuszami.
 • Faza konstrukcji: opisuje wiele technicznych strategii budowania przyrostów prouktów/wartości twojego rozwiązania, w tym rozwój testowy (TDD), ATDD, przedstawia jak zainicjować iterację / sprint, modelowanie i planowanie z wyprzedzeniem, spikes, regularne spotkania koordynacyjne, ciągła integracja , ciągłe wdrażanie, testy całego zespołu, równoległe niezależne testowanie, radiatory informacyjne, tablice Kanban, wykresy spalania i wiele innych.
  • W tym module przyglądamy się również zwinnej konstrukcji z tradycyjnego punktu widzenia, pokazując, w jaki sposób działania takie jak architektura, analiza, projektowanie, testowanie, zarządzanie i wrażenia użytkownika (UX) są rozwiązywane przez cały cykl życia.
 • Faza tranzycji: Omawia strategie udostępnienia rozwiązania zainteresowanym stronom / interesariuszom.
 • Tematy zaawansowane: Analizujemy krytyczne tematy, takie jak strategie przyjęcia Disciplined Agile, jak zarządzać zdyscyplinowanymi zespołami zwinnymi oraz jak skalować zwinne zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym.
 • Symulacja: praktyczna symulacja zdyscyplinowanego zespołu DA za pomocą Lego.
 • Podsumowanie warsztatów: retrospekcja.

Adresaci

 • CEO, CTO, CIO, PMO
 • Każdy odpowiedzialny za wdrażania podejścia DA w organizacji/przedsiębiorstwie
 • Członkowie zespołów pracujących w Scrum
 • Członkowie zespołów pracujących w Kanban
 • Członkowie zespołów Disciplined Agile
 • Transformational Leader
 • Scrum Master
 • Agile Coach
 • Team Lead
 • Business or System Analyst
 • Portfolio Manager
 • Program Manager
 • Project Manager
 • Delivery Manager
 • Consultant
 • Engineer / Developer
 • Change Agent
 • Specjaliści IT nowi w agile, którzy chcą skutecznie rozpocząć dostarczanie zwinnych rozwiązań
 • Istniejący zwinni praktycy, którzy chcą zwiększyć poziom wiedzy na temat Agile, skalowania Agile oraz Disciplined Agile
 • Wyższe kierownictwo IT, które chcą uzyskać głębokie zrozumienie, w jaki sposób przyjąć zdyscyplinowane podejście do sprawnego dostarczania rozwiązań

Cele

 • Poznanie podstawowych pojęć związanych ze zwinnością i skalowanie zwinności,
 • Nauczenie się jak dostarczać wyrafinowane rozwiązania Agile w organizacji/przedsiębiorstwie,
 • Poznanie wszystkich ról jakie przewiduje model Disciplined Agile,
 • Poznanie wszystkich procesów Disciplined Agile wraz z przykładami jak zostały one zaimplementowane na konkretnych przykładach,
 • Poznanie fazy Incepcji w DAD,
 • Poznanie fazy Konstrukcji w DAD,
 • Poznanie fazy Tranzycji w DAD,
 • Poznanie metod unikania niepoprawnych rozwiązań w podejściu zwinnym, które są daremne i kosztowne,
 • Poznanie jak połączyć architekturę, projektowanie, testowanie, programowanie, zapewnienie jakości, administrację informację i inne aspekty dostarczania oprogramowania w celu płynnego dostarczania wartości,
 • Poznanie zaawansowanych tematów DAD jak skalowanie DAD z uwzględnieniem aspektów skalowania taktycznego i strategicznego,
 • Poznanie jak dostosować DAD do potrzeb Twojej organizacji.

Cykle życia projektów Disciplined Agile

The Agile Life Cycle: A Scrum-based Life Cycle

The Lean Life Cycle: A Kanban-based Project Life Cycle

The Continuous Delivery: Agile Life Cycle

The Continuous Delivery: Lean Life Cycle

The Exploratory (Lean Startup) Life Cycle

The Program Life Cycle for a Team of Teams

Szczegóły cyklów życia Disciplined Agile

Model Disciplined Agile

Opinie kursantów

I was on one of the speeches provided by Miroslaw. I can honestly say that it was very interesting presentation. He presented agile in a very (...)

Kamil Krysztofiak
Kamil Krysztofiak ★ PSM-I, OCA JavaSE 7, OCP JavaSE 7

I had a pleasure to meet Mirosław at the CareerCon IT Conference and Job Fair in Lodz, Poland, where he gave an enlighting presentation on Agile (...)

Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Mirka. To Trener, który posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. W bardzo ciekawy sposób (...)

Joanna Kujawska
Joanna Kujawska ★ PRINCE2

Dzięki Mirkowi zgłębiłem tajniki metodyki Agile Project Management. Szkolenie poprowadzone przez Mirka to prawdziwa przygoda z APM, a zdobyta wiedza i (...)

Miałem okazję uczestniczyć w szkoleniu REQB Foundation prowadzonym przez Mirosława i mogę pewnie stwierdzić:
- Na polskim rynku jest mało (niestety) (...)

I had the pleasure to participate in PRINCE2 Practitioner training led by Mirek. Classes were interesting even though it was a purely theoretical (...)

Paweł Wakuła
Paweł Wakuła ★ PRINCE2 Practitioner

Świetnie przeprowadzony warsztat z Narzędzi i Technik w Zarządzaniu Projektami. Profesjonalnie ale jednocześnie zabawnie. Najlepszy coach jakiego (...)

Mirek is a highly devoted trainer with individual approach to his students. His solid technical background (JEE / PHP development) with business (...)

Jarosław Jaroszewicz
Jarosław Jaroszewicz ★ AgilePM

Mirek is highly talented professional individual. Mirek has performed admirably in different responsibilities in Agile project which gave him a lots (...)

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!