Skip to main content

O szkoleniu

AgileBA® (Agile Business Analysis) to zbiór dobrych praktyk związanych z analizą biznesową w organizacjach i projektach, które stosują zwinne lub hybrydowe podejście do realizacji projektów. AgileBA jest rozwinięciem podejścia DSDM Agile Project Framework (ang. DSDM – Dynamic Systems Development Method), które rozszerza ten framework o zestaw praktyk, technik i narzędzi dedykowanych dla ról Analityków Biznesowych i Analityków Systemowych. AgileBA jest podejściem dającym wskazówki umożliwiające sprawne przeprowadzanie analizy biznesowej przez cały cykl życia projektu. W podejściu tym mocno uwidoczniona jest rola Analityka Biznesowego, jego obowiązki oraz relacje z interesariuszami projektu.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 75% wykłady / 25% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta (stacjonarnie) lub zdalnie (online)

Program

 • Czym jest Agile, DSDM oraz AgileBA
 • Filozofia oraz pryncypia AgileBA
 • Role i odpowiedzialności w metodyce AgileBA
 • Przygotowanie projektu
 • Cykl życia projektu AgileBA, fazy projektowe oraz produkty zarządcze (artefakty)
 • Dostarczanie na czas – nadawanie priorytetów oraz Timeboxing
 • Ludzie, Zespoły oraz interakcje
 • Wymaganie oraz historyjki użytkownika
 • Szacowanie oraz mierzenie postępu
 • Planowanie projekt zwinnego
 • Utrzymanie jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie metody AgileBA do warunków projektu i organizacji
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgileBA Foundation

Adresaci

 • Analitycy Biznesowi i Sysytemowi
 • Zwinni Analitycy Biznesowi i Systemowi
 • Kierownicy projektów zwinnych
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Liderzy zespołów wytwórczych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Analitycy biznesowi oraz systemowi pracujący w środowiskach zwinnych
 • Programiści pracujący w środowiskach zwinnych
 • Testerzy pracujący w środowiskach zwinnych
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między trzema popularnymi podejściami: PRINCE2, PRINCE2 Agile oraz AgilePM
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgileBA w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani przygotowaniem do certyfikacji AgileBA Foundation

Cele

 • Znajomość stosowania i wykorzystanie technik oraz narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z podejściem DSDM,
 • Umiejętność doboru elementów metodyki DSDM w zależności od sytuacji,
 • Sprawne zarządzanie projektem,
 • Zrozumienie potrzeby sprawnej komunikacji między klientem, a zespołem wytwórczym,
 • Umiejętność rozdzielania ról i obowiązków,
 • Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów wymagań, które pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu,
 • Nabycie umiejętności dostosowywania rozwiązania do potrzeb klienta, dzięki czemu ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostaje znacznie ograniczone,
 • Zrozumienie zasad współpracy między zainteresowanymi stronami, co daje możliwość łatwiejszego wdrożenia produktu do użytku.

Proces DSDM (na którym bazuje AgilePM) wraz z Produktami Zarządczymi (artefaktami)

DSDM/AgilePM process
Terms of Reference – High-level definition of the over-arching business driver for, and top-level objectives of, the project. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Business Case – Describes essential business considerations that justify the project, and then are used to assess the viability of the project moving forwards.
Prioritised Requirements List (PRL) – Describes, at a high level, the requirements that the project needs to address if the Business Case is to be met. Simlar to the Scrum’s Product Backlog (but not identical).
Solution Architecture Definition (SAD) – Provides an overview and architectural framework for both business and technical aspects of the potential solution. This will evolve as the project proceeds.
Development Approach Definition (DAD) – Defines how the SDT will develop and how they, and associated technical experts and stakeholders, will assess the fitness for purpose of the solution as it evolves against business and technical acceptance criteria.
Delivery Plan – Provides an initial high-level schedule of Increments and Timeboxes and other activities for development, testing and deployment of the solution. Simlar to the Roadmap concept.
Management Approach Definition (MAD) – The Management Approach Definition (MAD) product describes essential governance and organisational aspects of the project and describes precisely how the project will be managed.
Feasibility Assessment – Provides a snapshot of the evolving business, solution and management products described above as they exist at the end of the Feasibility phase. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Foundations Summary – Provides a snapshot of the evolving business, solution and management products described above as they exist at the end of the Foundations phase. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Timebox Plan – Elaborates on the objectives provided for each Development Timebox in the Delivery Plan. Simlar to the Scrum’s Sprint Backlog concept (but not identical).
Timebox Review Record – This is a running review of what has been achieved, feedback, outstanding issues and key decisions and could be constructed to be used for auditing purposes if necessary. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Project Review Report – Consists of 3 components: 1. End of Project Assessment 2. Benefits Enablement Summary (one or more) 3. Increment Review (one or more). ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Benefits Assessment – Describes how the benefits have actually accrued, as the Deployed Solution has been used. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.

DSDM PAQ

Kwestionariusz Podejścia do Projektu (PAQ)

Pobierz

Karta Referencyjna V2

Macierz Fazy Projektu, Produkty, Role i Odpowiedzialności

Pobierz

Symulator Egzaminu

AgileBA® Exam Simulator

Symulator

Materiały dodatkowe

Materiały

AgileBA

Próbka materiałów

Mapa myśli

Mapa myśli

Do samodzielnej nauki

Symulator

Symulator egzaminu

AgileBA® Exam Simulator

Strona autora

Agile Project Management and Scrum V2

Kieszonkowy podręcznik

Strona autora

Agile Risk Management and DSDM

Kieszonkowy podręcznik

Strona autora

DSDM and UX Design

Kieszonkowy podręcznik

Opinie kursantów

I participated in AgilePM training led by Mirek. Full professionalism, amazing theoretical knowledge (proved by thousands of certifications), loads of (...)

Joanna Jaworska
Joanna Jaworska ★ AgilePM

I was attending AgilePM® training which was leading by Mirosław. He prepared me excellently and provided a lot of practical information from his (...)

Byłam uczestniczką szkolenia PRINCE2 Foundation prowadzonego przez Mirka. Mimo, że metodyka PRINCE2 obejmuje szeroki zakres materiału, Mirek potrafił (...)

Miałem przyjemność uczestniczenia w szkoleniu M_o_R prowadzonego przez Mirka. Jego zaangażowanie i nietuzinkowy sposób prowadzenia szkolenia pozwolił (...)

Jestem kolejną osobą, która miała przyjemność zobaczyć i posłuchać Mirosława. Zdecydowanie zaciekawił mnie swoim wykładem i zainspirował do (...)

Mirek has big knowledge about Project Management (PRINCE2, AGILE PM/DSDM/SCRUM). The most valuable for me was his experience in implementation of (...)

Jaroslaw Maksimowicz
Jaroslaw Maksimowicz ★ AgilePM Practitioner, MSP, P3O

Mirek is an excellent coach with great interpersonal skills and works very well with his students. He has strong content expertise on Agile philosophy (...)

Uczestniczyłam w szkoleniu PRINCE2® Foundation prowadzonym przez Mirka. Szkolenie oceniam bardzo dobrze, głównie z uwagi na profesjonalizm (...)

Mirek has turned out to be a most creative, collaborative, inquisitive, challenging, humourous, proactive, quick and agile ambassador of the ASL BiSL (...)

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!