O szkoleniu

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy rozwiną swoje umiejętności przedsiębiorcze niezbędne do zarządzania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean, stając się właścicielem produktu w SAFe lub menedżerem produktu (POPM). Zyskają dogłębne zrozumienie tego, jak skutecznie wykonywać swoją rolę w „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART) zapewniającego stałe dostarczanie wartości dzięki przyrostom programu w SAFe.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak zastosować Lean Thinking, aby skutecznie dekomponować Epiki na nowe funkcjonalności i Historyjki Użytkownika (wg terminologii z Jiry), dopracowywać je odpowiednio, by spełniały swoją funkcję, zarządzać Backlogiem Programu i Zespołu, oraz planować i wykonywać iteracje i Przyrosty Programu. Szkoleni dowiedzą się również w jaki sposób „ciągłe dostarczanie” (ang. Continuous Delivery) oraz kultura DevOps przyczyniają się do nieustannego ulepszania ART.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
SAFe® Product Owner / Product Manager to szkolenie dedykowane Product Ownerom oraz Product Managerom, pracującym we frameworku SAFe, odpowiedzialnych za kształtowanie wizji produktu oraz zarządzanie Backlogiem Produktu/ów.

Program

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

 • Rola Właściciela Produktu/Menedżera Produktu w organizacji wykorzystującej framework SAFe,
 • Przygotowanie do planowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Prowadzenie Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Wykonywanie iteracji,
 • Wykonanie Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI).

Adresaci

 • CEOs, CTOs, CIOs
 • Business Development Managers
 • Development Managers
 • General Managers
 • Product Managers
 • Product Owners
 • Program Managers
 • Project Managers
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • SAFe Program Consultants
 • Consultants
 • Architect Engineers
 • Directors
 • Delivery Managers
 • Solution Train Engineers (STEs)
 • Software Developers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe i jej potwierdzeniem renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Product Owner/Product Manager

Cele i korzyści

 • Poznanie roli i zakresu odpowiedzialności roli Właściciela Produktu i Menedżera Produktu,
 • Zrozumienie znaczenia zasad i wartości SAFe Lean-Agile w pracy Właściciela Produktu i Menedżera Produktu,
 • Poznanie sposobu dekomponowania Epików na Funkcjonalności, a następnie na Historyjki Użytkownika (wg terminologii Jiry),
 • Zrozumienie jak właściwie dekomponować Funkcjonalności na Historyjki Użytkownika,
 • Nauka zarządzania Backlogiem Programu i zespołów,
 • Nauka zarządzania długiem technicznym,
 • Nauka współpracy z zespołami Agile przy szacowaniu i prognozowaniu pracy,
 • Nauka komunikacji potrzeb klientów podczas planowaniu Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Poznanie technik przeprowadzenia Przyrost Programu (ang. Program Increment) w celu ciągłego dostarczania wartości,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Product Owner/Product Manager

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń