Skip to main content

O szkoleniu

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy rozwiną swoje umiejętności przedsiębiorcze niezbędne do zarządzania dostarczaniem wartości w przedsiębiorstwie Lean, stając się właścicielem produktu w SAFe lub menedżerem produktu (POPM). Zyskają dogłębne zrozumienie tego, jak skutecznie wykonywać swoją rolę w „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART) zapewniającego stałe dostarczanie wartości dzięki przyrostom programu w SAFe.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak zastosować Lean Thinking, aby skutecznie dekomponować Epiki na nowe funkcjonalności i Historyjki Użytkownika (wg terminologii z Jiry), dopracowywać je odpowiednio, by spełniały swoją funkcję, zarządzać Backlogiem Programu i Zespołu, oraz planować i wykonywać iteracje i Przyrosty Programu. Szkoleni dowiedzą się również w jaki sposób „ciągłe dostarczanie” (ang. Continuous Delivery) oraz kultura DevOps przyczyniają się do nieustannego ulepszania ART.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
SAFe® Product Owner / Product Manager to szkolenie dedykowane Product Ownerom oraz Product Managerom, pracującym we frameworku SAFe, odpowiedzialnych za kształtowanie wizji produktu oraz zarządzanie Backlogiem Produktu/ów.

Program

 • Rola Właściciela Produktu/Menedżera Produktu w organizacji wykorzystującej framework SAFe,
 • Przygotowanie do planowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Prowadzenie Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Wykonywanie iteracji,
 • Wykonanie Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI).

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • CEOs, CTOs, CIOs
 • Business Development Managers
 • Development Managers
 • General Managers
 • Product Managers
 • Product Owners
 • Program Managers
 • Project Managers
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • SAFe Program Consultants
 • Consultants
 • Architect Engineers
 • Directors
 • Delivery Managers
 • Solution Train Engineers (STEs)
 • Software Developers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe i jej potwierdzeniem renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Product Owner/Product Manager

Cele i korzyści

 • Poznanie roli i zakresu odpowiedzialności roli Właściciela Produktu i Menedżera Produktu,
 • Zrozumienie znaczenia zasad i wartości SAFe Lean-Agile w pracy Właściciela Produktu i Menedżera Produktu,
 • Poznanie sposobu dekomponowania Epików na Funkcjonalności, a następnie na Historyjki Użytkownika (wg terminologii Jiry),
 • Zrozumienie jak właściwie dekomponować Funkcjonalności na Historyjki Użytkownika,
 • Nauka zarządzania Backlogiem Programu i zespołów,
 • Nauka zarządzania długiem technicznym,
 • Nauka współpracy z zespołami Agile przy szacowaniu i prognozowaniu pracy,
 • Nauka komunikacji potrzeb klientów podczas planowaniu Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Poznanie technik przeprowadzenia Przyrost Programu (ang. Program Increment) w celu ciągłego dostarczania wartości,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Product Owner/Product Manager
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!