Międzynarodowe organizacje

Nieustannie dbam o swój rozwój i o to, aby moi klienci korzystali z najnowszych rozwiązań dostępnych na całym świecie. Z tego powodu aktywnie uczestniczę w działalności wiodących organizacji, stowarzyszeń, fundacji i konsorcjów związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem IT, zarządzaniem projektami oraz zwinnym zarządzaniem.

Project Management Institute (PMI)

PMI jest jedną z największych (700.000 członków) i światowo rozpoznawalnych organizacji z obszaru zarządzania projektami. Publikacja PMBOK (Project Management Body of Knowledge) jest standardem i zestawem dobrych praktyk zarządzania na świecie.

Towarzyszę obecności PMI w Polsce od kilku lat pełniąc równolegle kilka funkcji. Początkowo byłem powiązany z Warszawskim Oddziałem oraz z kwartalnikiem Strefa PMI. Obecnie oprócz wspomnianych ról dbam o rozwój obszaru portali Internetowych. Jako inicjator programu transformacji i IT Product Manager dbam o portfel inwestycyjny z obszaru portali internetowych. Rozwijam roadmapę oraz wizję (w tym dbając o rozwój, utrzymanie oraz standaryzację) 25 internetowych, które używane są przez wszystkie 11 oddziałów PMI Poland Chapter.

PMI Poland Chapter – Spotkanie Strategiczne, Łódź / Polska.
(Styczeń 2016)

International Project Management Association (IPMA)

IPMA jest jedną z wiodących międzynarodowych organizacji zajmujących się zarządzaniem projektami. IPMA posiada w swojej ofercie trzy standardy, które zostały odświeżone w 2015 roku: ICB, PEB, OCB. ICB, dla kierowników i członków zespołów. PEB do oceny doskonałości projektów. OCB do rozwoju kompetencji organizacji. Dodatkowo jednym z obszarów działań IPMA jest International Project Excellence Award. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie najlepiej zarządzanym projektom na całym świecie.

Od lat uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez IPMA Polska czy to jako uczestnik czy też jako prelegent. Stosuję standardy ICB oraz PEB w codziennej pracy projektowej. Szerzę wśród swych klientów praktykę ciągłego dążenia do bliżej nieokreślonej doskonałości projektowej, której cechy można poznać czytając publikację IPMA Project Excellence Baseline (PEB).

Podczas jednego z seminariów IPMA Polska Śląska Grupa Regionalna
(Styczeń 2016)

Dynamic Systems Development Method (DSDM) Consortium

DSDM jest jedną z pierwszych na świecie organizacji skupiających się w zwinnym zarządzaniu projektami. Jej nazwa wywodzi się z metodyki o tej samej nazwie. Obecnie konsorcjum oferuje znaczy szerszy zakres standardów zwinnego zarządzania.

Jestem zaangażowany w pracę dla DSDM Consortium jako oficjalny Ambasador, dbając o promocję marki i standardów. Wdrażam metodyki DSDM w sektorze prywatnym i publicznym na terenie Polski oraz Europy. Tłumaczę metodyki DSDM/AgilePM na język Polski, pomagam rozwijać strategię oraz kontakty biznesowe konsorcjum poszerzając dotarcie do organizacji poszukujących zwinnych metod zarządzania.

Coroczne spotkanie zarządu DSDM International
(Październik 2015)

AXELOS Ltd

AXELOS jest spółką joint venture założoną w 2014 roku przez rząd Wielkiej Brytanii oraz firmę Capita plc w celu rozwoju oraz zarządzania kwalifikacjami z zakresu najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz IT poprzednio posiadanych przez Office of Government Commerce (OGC). Spółka obecnie posiada szeroki portfolio dobrych praktyk, które obejmują zaradzanie projektami (w tym od 2015 zwinnym zarządzaniem), programami, portfelem inwestycyjnym, biurami wsparcia, ryzykiem, wartością, usługami IT oraz bezpieczeństwem IT. Szeroko rozpoznawalne standardy takie jak PRINCE2 (ponad milion certyfikowanych specjalistów) oraz ITIL (ponad dwa miliony certyfikowanych specjalistów) są w wielu organizacjach podstawowym modelem według którego realizowane są projekty oraz utrzymywane są usługi IT.

Jako Ekspert Merytoryczny (ang. Subject Matter Expert) dbam o promocję standardów na świecie i w Polsce. Pomagam organizacjom w integracji procesów zawartych w dobrych praktykach AXELOS z innymi procesami obecnymi w organizacji klienta. Tłumaczę oraz opiniuję tłumaczenia produktów AXELOS, dbając o jakość, spójność oraz z zgodność z branżowym słownictwem i specyfiką danego kraju.

Podarunek od wiodącego autora standardu PRINCE2 Agile
(Wrzesień 2015)

ASL BiSL Foundation (ABF)

ABF to organizacja, która działa w domenach zarządzania informacją biznesową (BIM) oraz zarządzania aplikacjami promując procesowe podejście do zarządzania. Fundacja rozwija dwa standardy: Application Services Library (ASL) oraz Business Information Services Library (BiSL), które są blisko powiązane z obszarem zarządzania usługami IT (standard ITIL).

Pomagam organizacjom budować świadomość znaczenia informacji biznesowej jako brakującego ogniwa w obszarze zarządzania usługami IT. Jako oficjalny Ambasador Fundacji dbam o tłumaczenia oraz opiniuję tłumaczenia dokumentów z wyżej wymienionych standardów.

Podczas wizyty w siedziby ASL BiSL Foundation. Utrecht, Holandia.
(Grudzień 2014)

Współpracuj z nami i zwiększ efektywność Twojej firmy i zespołów!