Skip to main content

Międzynarodowe organizacje

Nieustannie dbam o swój rozwój i o to, aby moi klienci korzystali z najnowszych rozwiązań dostępnych na całym świecie. Z tego powodu aktywnie uczestniczę w działalności wiodących organizacji, stowarzyszeń, fundacji i konsorcjów związanych z zarządzaniem strategicznym, zarządzaniem IT, zarządzaniem projektami oraz zwinnym zarządzaniem.

ASL BiSL Foundation Ambassador Poland badge

ASL BiSL Foundation (ABF)

ABF to organizacja, która działa w domenach zarządzania informacją biznesową (BIM) oraz zarządzania aplikacjami promując procesowe podejście do zarządzania. Fundacja rozwija dwa standardy: Application Services Library (ASL) oraz Business Information Services Library (BiSL), które są blisko powiązane z obszarem zarządzania usługami IT (standard ITIL).

Pomagam organizacjom budować świadomość znaczenia informacji biznesowej jako brakującego ogniwa w obszarze zarządzania usługami IT. Jako oficjalny Ambasador Fundacji dbam o tłumaczenia oraz opiniuję tłumaczenia dokumentów z wyżej wymienionych standardów.

Podczas wizyty w siedziby ASL BiSL Foundation.
(Utrecht, Holandia. Grudzień 2014)

Mapy myśli ASL BiSL Foundation

Application Service Library 2
(ASL2®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Business Information Service Library
(BiSL®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę
AXELOS SME badge

AXELOS Ltd

AXELOS jest spółką joint venture założoną w 2014 roku przez rząd Wielkiej Brytanii oraz firmę Capita plc w celu rozwoju oraz zarządzania kwalifikacjami z zakresu najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz IT poprzednio posiadanych przez Office of Government Commerce (OGC). Spółka obecnie posiada szeroki portfolio dobrych praktyk, które obejmują zaradzanie projektami (w tym od 2015 zwinnym zarządzaniem), programami, portfelem inwestycyjnym, biurami wsparcia, ryzykiem, wartością, usługami IT oraz bezpieczeństwem IT. Szeroko rozpoznawalne standardy takie jak PRINCE2 (ponad milion certyfikowanych specjalistów) oraz ITIL (ponad dwa miliony certyfikowanych specjalistów) są w wielu organizacjach podstawowym modelem według którego realizowane są projekty oraz utrzymywane są usługi IT.

Obecnie, AXELOS oferuje:

 • PRINCE2 – PRojects IN Controlled Environments
 • PRINCE2 Agile – PRojects IN Controlled Environments Agile
 • AgileSHIFT
 • MSP – Managing Successful Programmes
 • MoP – Management of Portfolios
 • M_o_R – Management of Risk
 • MoV – Management of Value
 • RESILIA

Jako Ekspert Merytoryczny (ang. Subject Matter Expert) dbam o promocję standardów na świecie i w Polsce. Pomagam organizacjom w integracji procesów zawartych w dobrych praktykach AXELOS z innymi procesami obecnymi w organizacji klienta. Tłumaczę oraz opiniuję tłumaczenia produktów AXELOS, dbając o jakość, spójność oraz z zgodność z branżowym słownictwem i specyfiką danego kraju.

Podarunek od wiodącego autora standardu PRINCE2 Agile
(Wrzesień 2015)

Mapy myśli AXELOS

PRojects IN Controlled Environments
(PRINCE2®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Managing Successful Programmes
(MSP®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

 Management of Portfolios
(MoP®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Management of Risk
(M_o_R®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Management of Value
(MoV®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Portfolio, Programme and Project
(P3O®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Information Technology Infrastructure Library
(ITIL®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę
DSDM International Ambassador badge

Dynamic Systems Development Method (DSDM) Consortium

DSDM jest jedną z pierwszych na świecie organizacji skupiających się w zwinnym zarządzaniu projektami. Jej nazwa wywodzi się z metodyki o tej samej nazwie. Obecnie konsorcjum oferuje znaczy szerszy zakres standardów zwinnego zarządzania:

 • AgilePM – Agile Project Management,
 • AgileBA – Agile Business Analysis,
 • AgileDS – Agile Digital Services,
 • AgilePgM – Agile Programme Management,
 • Scrum Master & Scrum Product Owner,
 • BusinessAgility.Works.

Jestem zaangażowany w pracę dla DSDM Consortium jako oficjalny Ambasador, dbając o promocję marki i standardów. Wdrażam metodyki DSDM w sektorze prywatnym i publicznym na terenie Polski oraz Europy. Tłumaczę metodyki DSDM/AgilePM na język Polski, pomagam rozwijać strategię oraz kontakty biznesowe konsorcjum poszerzając dotarcie do organizacji poszukujących zwinnych metod zarządzania.

Coroczne spotkanie zarządu DSDM International
(Październik 2015)

Mapy myśli DSDM

DSDM® AgilePF®
(6th version)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Agile Project Management V2
(AgilePM® V2)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Agile Programme Management
(AgilePgM®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę

Agile Business Analysis
(AgileBA®)
Interactive Mind Map

Zobacz mapę
IPMA Polska logo

International Project Management Association (IPMA)

IPMA jest jedną z wiodących międzynarodowych organizacji zajmujących się zarządzaniem projektami. IPMA posiada w swojej ofercie trzy standardy, które zostały odświeżone w 2015 roku: ICB4, PEB, OCB. ICB, dla kierowników i członków zespołów. PEB do oceny doskonałości projektów. OCB do rozwoju kompetencji organizacji. Dodatkowo jednym z obszarów działań IPMA jest International Project Excellence Award. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie najlepiej zarządzanym projektom na całym świecie.

Od lat uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez IPMA Polska czy to jako uczestnik czy też jako prelegent. Stosuję standardy ICB oraz PEB w codziennej pracy projektowej. Szerzę wśród swych klientów praktykę ciągłego dążenia do bliżej nieokreślonej doskonałości projektowej, której cechy można poznać czytając publikację IPMA Project Excellence Baseline (PEB).

Podczas jednego z seminariów IPMA Polska Śląska Grupa Regionalna
(Styczeń 2016)

PMI logo color transparent animated

Project Management Institute (PMI)

PMI jest jedną z największych (700.000 członków) i światowo rozpoznawalnych organizacji z obszaru zarządzania projektami. Publikacja PMBOK (Project Management Body of Knowledge) jest standardem i zestawem dobrych praktyk zarządzania na świecie.

Towarzyszę obecności PMI w Polsce od kilku lat pełniąc równolegle kilka funkcji. Początkowo byłem powiązany z Warszawskim Oddziałem oraz z kwartalnikiem Strefa PMI. Obecnie oprócz wspomnianych ról dbam o rozwój obszaru portali Internetowych. Jako inicjator programu transformacji i IT Product Manager dbam o portfel inwestycyjny z obszaru portali internetowych.

Osobiście zaprojektowałem oraz wykonałem kilkanaści stron internatowych dla PMI Poland Chapter. Obecnie rozwijam roadmapę oraz wizję (w tym dbając o rozwój, utrzymanie oraz standaryzację) 25 internetowych, które używane są przez wszystkie 11 oddziałów PMI Poland Chapter.

PMI Poland Chapter – Coroczne Spotkanie Strategiczne
(Łódź, Polska, Styczeń 2016)

Zrelizowane projekty dla PMI Poland Chapter

PMI PC MegaProjects conference
2017 (non-profit)

PMI PC Wrocław conference
2016 (non-profit)

PMI PC New Trends in Project Management (NTPM) conference
2016 (non-profit)

Project Management KidsCamp
2015 (non-profit)

PMI Poland Chapter official website
2014 (non-profit)

StrefaPMI magazine
2014 (non-profit)

Mirosław Dąbrowski logo

Współpracuj z nami i zwiększ wydajność pionów oddziałów projeków zespołów squadów unitów podsów w swojej organizacji!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!