Skip to main content
null

Agile Coaching

Agile Coaching kultywuje możliwości każdego członka zespołu w określonych rolach i umożliwia szybkie dostarczanie wartości dla klienta. Zwinni trenerzy włączają się w zespoły dostawcze, zarządzają (oraz w razie potrzeby kadrą kierowniczą) i pomagają nawigować w rzeczywistych wyzwaniach związanych z kulturą zwinną i stylem pracy.

Agile Coaching koncentruje się na rozwijaniu zarówno możliwości technicznych, które pozwalają szybciej produkować lepsze produkty i usługi (nie tylko oprogramowanie), jak i funkcji przepływu pracy, które umożliwiają członkom zespołu dostarczanie większej wartości dla klientów. Rozwiązanie Agile Coaching koncentruje się najpierw na ocenie podstawowych zdolności zespołu, a następnie pomaga stworzyć niestandardowy program rozwijający umiejętności, techniki i wiedzę każdego członka zespołu.

Warsztaty SAFe PI Planning
@ Roche Diabetes Care GmbH
(Mannheim, Niemcy 🇩🇪)

Warsztaty SAFe PI Planning
@ Roche
(Warszawa, Polska 🇵🇱)

Spotkanie zespołu @ Asseco Poland S.A. Pionu Banków Komercyjnych, podczas SAFe PI Planning

Tygodniowe ćwiczenie tworzenia nowych zespołów Agile w wielu lokalizacjach jednocześnie @ Asseco Poland S. A.

Wspólna praca nad nową, Zwinną oraz Lean strukturą zespołów
@ Bank Zachodni WBK
/ Santander Bank
(Wrocław, Polska 🇵🇱)

Wspólna praca nad nowym modelem organizacji IT dla Banku
BGŻ BNP Paribas Bank S.A.
(Warszawa, Polska 🇵🇱)

Przegląd dotychczasowych prac nad Zwinną Transformacją przed członkami zarządu
@ Asseco Poland S.A.
(Rzeszów, Polska 🇵🇱)

Wspólna praca nad nowym modelem organizacji IT
@ Inter Cars S.A.
(Warszawa, Polska 🇵🇱)

Potwierdzone doświadczenie

Nasz zespół wspiera zarządy, kadrę menadżerską oraz zespoły developerskie od 2010. Jesteśmy jedną z pierwszych organizacji w Polsce stosujących metody zwinne.

Początkowo jako inżynierowie/programiści rozpoczynaliśmy od podejścia, które dziś szumnie nazywa się „Programmer Anarchy” sukcesywnie przechodząc w stronę Scruma i Kanbanu. Dziś jesteśmy praktykami z doświadczeniem zwinnym zdobytym z ponad 10 zwinnych transformacji w Polsce i Europie, wymieniając kluczowe:

 • ABCData / Also Polska
 • Asseco Poland S.A. (Pion Banków Komercyjnych)
 • Bank BGŻ BNP Paribas Polska S.A. (Pion Bankowości Detalicznej i Pion Transformacji)
 • Bank Zachodni WBK S.A. (BZ WBK)
 • InterCars S.A.
 • Maruta-Wachta (Agile Legal)
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (P.W.P.W.)
 • Roche
 • Santander Consumer Bank Polska S.A.
 • Sescom S.A.
 • WPEngine Inc.

Agile Coaching to profesjonalna usługa, polegająca ma opiera się wspieraniu klienta w jego drodze ku nigdy nieosiągalnej i nie zdefiniowanej „doskonałości”. Dzieje się to przez to aktywne, codziennie coachowanie, doradztwo (co wyróżnia Agile Coaching od typowego Coachingu w rozumieniu Instytutów ICF oraz ICC), mentoringu, szkoleniach i nieustannej wymianie doświadczeń.

Autorski arkusz kalkulacyjny przedstawiający zanonimizowane, wybrane metryki Scrumowe z realnego zespołu pracującego w ramach SAFe z którym mieliśmy przyjemność pracować

Pozytywny wpływ Agile Coacha

Bez względu na to, czy Państwa organizacja dopiero rozpoczyna przygodę ze zwinnością czy też boryka się z wyzwaniami z już trwającą transformacją zwinną czy pilotażowym projektem zwinny to Agile Coaching jest idealnym dodatkiem do podniesienia dojrzałości całego procesu wytwórczego (nie tylko samych zespołów IT).

To dzięki pracy Agile Coacha (i nowo mianowanym czy też zrekrutowanym Scrum Masterom), pracującego ramię w ramię z zespołami klienta, zespoły poprzez obserwację i naukę w boju projektowym znacząca podniosą efektywność, przewidywalność i rzetelność swojej pracy.

Agile Coaching Competency Framework

Autorzy: Lyssa Adkins i Michael Spayd

Agile Coaching Competency Framework
Agile-Lean Practitioner – Ability to learn and deeply understand Agile frameworks and Lean principles, not only at the level of practices, but also at the level of the principles and values that underlie the practices enabling appropriate application as well as innovation.
Professional Coaching – Ability to act as a coach, with the client’s interest determining the direction, rather than the coach’s expertise or opinion.
Facilitating – Neutral process holder that guides the individual’s, team’s, or organization’s process of discovery, holding to their purpose and definition of success.
Transformation Mastery – Ability to facilitate, catalyze and (as appropriate) lead organizational change and transformation. This area draws on change management, organization culture, organization development, systems thinking, and other behavioral sciences.
Business Mastery – Ability to apply business strategy and management frameworks to employ agile as a competitive business advantage such as Lean Start-Up, product innovation techniques, flow-based business process management approaches, and other techniques that relate to innovating in the business domain.
Technical Mastery – Ability to get your hands dirty architecting, designing, coding, test engineering, or performing some other technical practice, with a focus on promoting technical craftsmanship through example and teaching-by-doing. And, expertise in agile scaling patterns or structures.
Mentoring – Ability to impart one’s experience, knowledge and guidance to help grow another in the same or similar knowledge domains.
Teaching – Ability to offer the right knowledge, at the right time, taught in the right way, so that individuals, teams and organizations metabolize the knowledge for their best benefit.

© Agile Coaching Institute

The Agile Coaching Growth Wheel

Autor agilecoachinggrowthwheel.org

The Agile Coaching Growth Wheel
Agile/Lean Practitioner: an Agile/Lean practitioner has a deep and tacit understanding of the principles behind Agile and Lean and has experience in working with frameworks and practices of Agile and Lean.
Serving: serving is about being concerned with the needs of the team or business over your own agenda. They do this from the stance of Servant Leadership which focuses primarily on the growth and well-being of the team or business and the communities to which they belong.
Coaching: coaching is partnering with a person, team, or organization (client) in a creative process to help the client to reach their goals by unlocking their own potential and understanding. A coach is able to accept the client as a whole and capable, and serve their agenda ethically.
Facilitating: facilitating increases the effectiveness of a group of people to align in a collaborative way, to interpret their context, and mutually identify the most valuable outcomes desired. A facilitator has the skills to create a neutral environment of openness, safety, and innovation in a group setting.
Guide Learning: guide learning is about effectively growing an individual, a group, or a team’s skills and enabling them to be competent and resourceful. With this competency, you choose the most effective learning method to help the learner achieve their learning objectives and inspire future learning.
Advising: advising is the ability to bring your experience, insights, and observations to guide the client towards a shared understanding of the value that can help them to achieve sustainable success, even after you have moved on. As a trusted adviser, you are invested in the success of the client, creating a long-term and sustaining relationship with the client.
Leading: leading is about being the change you want to see to make the world a better place. As a leader, you are capable of catalyzing growth and inspiring others to realize the shared vision.
Transforming: transforming is guiding sustainable change that will allow the individual teams and the organization to be more effective and learn how to change for themselves through leading, facilitation, coaching, facilitating learning, and advising.

© by Agile Coaching Growth Wheel

Wizyta w laboratorium Roche (Mannheim, Niemcy 🇩🇪) Roche Diabetes Care GmbH podczas SAFe PI Planning (Marzec 2019)

Studium przypadku @ Roche, które było zaprezentowane podczas publicznego seminarium organizowanego przez PMI Poland Chapter (Kwiecień 2019)

Co oferujemy?

Usługi Agile Coachingu polegają na wizycie jednego lub kilku naszych doświadczonych coachów. Doświadczony praktyk pomaga organizacji w pokonaniu trudności, a także jako osoba nie związana z organizacją i zdystansowana wobec wewnętrznych w niej powiązań, może obiektywnie ocenić sytuację w Twojej firmie i współpracy z zespołem w celu podniesienia jego efektywności oraz jakości wytwarzanego oprogramowania.

Oferujemy:

 • Coaching zespołowy i grupowy,
 • Coaching indywidualny,
 • Wprowadzenie i osadzenie w kulturze organizacji kluczowych wskaźników realizacji takich jak:
  • Capacity Forecast [CF]„,
  • Velocity Forecast [VF]„,
  • Velocity„,
  • Velocity Volatility [VV]„,
  • Planned to Done ratio [PtD]”,
  • Sprint Goal Hit Rate [G]„,
  • „Carryover [C]”,
  • Sprint Scope Change [SSC]
  • i wiele innych, jeśli zajdzie taka potrzeba (jednak pamiętaj, mniej znaczy lepiej!).
 • Wprowadzenie i osadzenie w kulturze organizacji OKRów,
 • Coaching i Mentoring Scrum Masterów, członków zespołów Scrum i Product Ownerów, Delivery Managerów, Project Managerów, and Engineering Managerów, ukierunkowany na efektywne pełnienie ww. ról,
 • Coaching on site kadry menadżerskiej i kadry zarządczej/zarządów,
 • Pomoc w rekrutacji Scrum Masterów oraz określeniu ścieżek rozwoju oraz poziomów seniority stanowisk Scrum Master oraz Agile Coach,
 • Szkolenie z korzystania z narzędzi,
 • Doradztwo w zakresie programowania, inżynierii oprogramowania, DevOps, SRE oraz najlepszych praktyk organizacji pracy i zapewnienia jakości,
 • wsparcie podczas wdrażania metod zwinnych takich jak Scrum, Kanban, NEXUS, LeSS, SAFe, DAD, DSDM, AgilePM, PRINCE2 Agile,
 • pomoc i coaching praktyczny podczas wdrożenia praktyk technicznych takich jak:
  • Automatyzacja Testów,
  • Test Driven Development (TDD),
  • Acceptance Test Driven Development (ATDD),
  • Behavioural Driven Development (BDD),
  • Domain Driven Design (DDD),
  • i inne.
 • wsparcie całej organizacji podczas transformacji w kierunku Agile.

Zakres, głębokość oraz intensywność działań związanych z Agile Coachingiem są ustalane w oparciu o indywidualne potrzeby klienta.

Korzyści z Agile Coachingu

 • współpraca z doświadczonym ekspertem, mentorem, coachem i konsultantem w jednej osobie, które rozwija organizacji klienta w oparciu o swoje doświadczenie, ale przede wszystkim umiejętnościami obserwacji i identyfikacji usprawnień,
 • nauka zespołów samodzielnego rozwiązywanie problemy i wdrażania usprawnień,
 • otrzymanie, obiektywnej, bezstronnej i nie powiązanej politycznie z kulturą organizacji perspektywa pozwalającą na lepszą, bez emocjonalną ocenę sytuacji w celu identyfikacji i wdrażania usprawnień,
 • rozwiązywanie problemów wraz z Coachem wraz z przekazywaniem wiedzy podczas toku prac, tak aby długofalowo klienta był niezależny od Coacha i samodzielnie mógł realizować dalszy rozwój,
 • narzucamy gotowych rozwiązań – pozwalamy na wspólne dotarcie do nich,
 • praca w realnym kontekście i problemach klienta (w przeciwieństwa do sali szkoleniowej),
 • indywidualne podejście do każdego klienta, zespołu, człowieka,
 • 15 letnie doświadczenia transformacyjnego jako Enterprise Agile Coach/Leader.

Poziomy Agile Coachingu

Poniżej znajdują się ogólne wskazówki, które mogą nie być odpowiednie dla Twojego kontekstu lub organizacji

Materiały wspierające Agile Coaching

Agile Coaching Growth Wheel v3.2 2022

Agile Coaching Growth Wheel v3.2
by agilecoachinggrowthwheel.org [2022.11]

IPMA-ICB4CCT-1.0-Reference-guide-for-Consultants-Coaches-and-Trainers-2018

ICB4CCT 1.0 - Reference guide for Consultants, Coaches and Trainers
by IPMA [2018]

Agile Business Consortium - Professional Competencies for Business Agility V3

Professional Competencies for Business Agility V3
by Agile Business Consortium

Mirosław Dąbrowski logo

Współpracuj z nami i zwiększ wydajność pionów oddziałów projeków zespołów squadów unitów podsów w swojej organizacji!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!