O szkoleniu

Dyscyplina inżynierii oprogramowania ewoluowała wraz z wprowadzeniem zasad i praktyk Lean-Agile i DevOps. Nowe umiejętności i podejścia pomagają organizacjom dostarczać rozwiązania skoncentrowane na oprogramowaniu szybciej, bardziej przewidywalnie i o wyższej jakości.

Podczas tego trzydniowego, zorientowanego na warsztaty szkolenia, uczestnicy poznają podstawowe zasady i praktyki, które składają się na dyscyplinę Agile Software Engineering. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób ciągły przepływ dostarczania wartości i wbudowana jakość są możliwe dzięki nowoczesnym praktykom, w tym praktykom technicznym XP (eXtreme Programming), procesowi i praktykom wytwarzania oprogramowania BDD (ang. Behavioural Driven Development, BDD) i rozwojowi opartemu na testach (ang. Test Driven Development, TDD).

Uczestnicy zapoznają się ze sprawdzonymi praktykami w zakresie uszczegółowiania, modelowania, projektowania, wdrażania, weryfikowania i sprawdzania poprawności historyjek użytkownika w ramach ciągłego dostarczania wartości w SAFe. Poznają praktyki zapewniające jakość i czystość kodu (między innymi: abstrakcja, enkapsulacja, programowanie intencyjne) i wzorce projektowe (SOLID, wzorce projektowe). Uczestnicy zrozumieją także, w jaki sposób inżynieria oprogramowania pasuje do szerszego kontekstu rozwiązania i poznają ich rolę we współpracy przy kształtowaniu architektury rozwiązania i DevOps.

 • Czas trwania: 3 dni
 • Poziom: Średnio zaawansowany
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
Agile Software Engineering to szkolenie prezentujące aspekty inżynierii oprogramowania między innymi takie jak TDD, BDD czy Build-In-Quality, które jest niezbędne dla inżynierów pracujących w zespołach Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan).
Agile Software Engineering to szkolenie prezentujące aspekty inżynierii oprogramowania między innymi takie jak TDD, BDD czy Build-In-Quality, które jest niezbędne dla Scrum Masterów odpowiedzialnych za zwiększanie dojrzałości zespołów Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan) między innymi w aspektach inżynierii oprogramowania.

Program

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

 • Wprowadzenie do zwinnej inżynierii oprogramowania,
 • Łączenie zasad i praktyk z wbudowaną jakością,
 • Przyspieszenie przepływu,
 • Stosowanie intencjonalnej architektury,
 • Najpierw myślenie testowe,
 • Odkrywanie szczegółów historyjki użytkownika,
 • Tworzenie wspólnego zrozumienia z rozwojem opartym na zachowaniu (ang. Behavioural Driven Development, BDD),
 • Komunikacja z użyciem zwinnymi modeli,
 • Systemy budowlane z jakością kodu,
 • Systemy budowlane z jakością projektowania,
 • Wdrażanie z jakością.

Adresaci

 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Agile Coaches
 • Agile Transformational Coaches
 • Lean-Agile Transformational Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Consultants
 • Software Developers
 • Software Engineers
 • Senior Managers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe, potwierdzoną renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Agile Software Engineer

Cele i korzyści

 • Poznanie znaczenia zwinnej inżynierii oprogramowania oraz leżące u jej podstaw wartości, zasady i praktyki,
 • Stosowanie zasad Test-First w celu uzyskania uzyskać zgodność między testami a wymaganiami,
 • Zapewnienie wspólnego zrozumienia, dzięki rozwojowi opartemu na zachowaniu (ang. Behavioural Driven Development, BDD),
 • Nauka stosowania modelowania zwinnego przy komunikacji,
 • Nauka projektowania z uwzględnieniem kontekstu testowalności,
 • Nauka tworzenia aplikacji o wysokiej jakości kodu i projekcie,
 • Wykorzystanie infrastruktury testowej do automatycznego testowania,
 • Nauka współpracy przy zamierzonej architekturze i powstającym projekcie rozwiązania,
 • Nauka stosowania zasad Lean-Agile w celu optymalizacji przepływu wartości,
 • Nauka budowy planu zwinnej inżynierii oprogramowania.
 • Przygotowanie do egzaminu: Certified SAFe® Agile Software Engineer.

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń