Skip to main content

O szkoleniu

Dyscyplina inżynierii oprogramowania ewoluowała wraz z wprowadzeniem zasad i praktyk Lean-Agile i DevOps. Nowe umiejętności i podejścia pomagają organizacjom dostarczać rozwiązania skoncentrowane na oprogramowaniu szybciej, bardziej przewidywalnie i o wyższej jakości.

Podczas tego trzydniowego, zorientowanego na warsztaty szkolenia, uczestnicy poznają podstawowe zasady i praktyki, które składają się na dyscyplinę Agile Software Engineering. Uczestnicy dowiadują się, w jaki sposób ciągły przepływ dostarczania wartości i wbudowana jakość są możliwe dzięki nowoczesnym praktykom, w tym praktykom technicznym XP (eXtreme Programming), procesowi i praktykom wytwarzania oprogramowania BDD (ang. Behavioural Driven Development, BDD) i rozwojowi opartemu na testach (ang. Test Driven Development, TDD).

Uczestnicy zapoznają się ze sprawdzonymi praktykami w zakresie uszczegółowiania, modelowania, projektowania, wdrażania, weryfikowania i sprawdzania poprawności historyjek użytkownika w ramach ciągłego dostarczania wartości w SAFe. Poznają praktyki zapewniające jakość i czystość kodu (między innymi: abstrakcja, enkapsulacja, programowanie intencyjne) i wzorce projektowe (SOLID, wzorce projektowe). Uczestnicy zrozumieją także, w jaki sposób inżynieria oprogramowania pasuje do szerszego kontekstu rozwiązania i poznają ich rolę we współpracy przy kształtowaniu architektury rozwiązania i DevOps.

 • Czas trwania: 3 dni
 • Poziom: Średnio zaawansowany
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
Agile Software Engineering to szkolenie prezentujące aspekty inżynierii oprogramowania między innymi takie jak TDD, BDD czy Build-In-Quality, które jest niezbędne dla inżynierów pracujących w zespołach Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan).
Agile Software Engineering to szkolenie prezentujące aspekty inżynierii oprogramowania między innymi takie jak TDD, BDD czy Build-In-Quality, które jest niezbędne dla Scrum Masterów odpowiedzialnych za zwiększanie dojrzałości zespołów Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan) między innymi w aspektach inżynierii oprogramowania.

Program

 • Wprowadzenie do zwinnej inżynierii oprogramowania,
 • Łączenie zasad i praktyk z wbudowaną jakością,
 • Przyspieszenie przepływu,
 • Stosowanie intencjonalnej architektury,
 • Najpierw myślenie testowe,
 • Odkrywanie szczegółów historyjki użytkownika,
 • Tworzenie wspólnego zrozumienia z rozwojem opartym na zachowaniu (ang. Behavioural Driven Development, BDD),
 • Komunikacja z użyciem zwinnymi modeli,
 • Systemy budowlane z jakością kodu,
 • Systemy budowlane z jakością projektowania,
 • Wdrażanie z jakością.

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Agile Coaches
 • Agile Transformational Coaches
 • Lean-Agile Transformational Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Consultants
 • Software Developers
 • Software Engineers
 • Senior Managers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe, potwierdzoną renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Agile Software Engineer

Cele i korzyści

 • Poznanie znaczenia zwinnej inżynierii oprogramowania oraz leżące u jej podstaw wartości, zasady i praktyki,
 • Stosowanie zasad Test-First w celu uzyskania uzyskać zgodność między testami a wymaganiami,
 • Zapewnienie wspólnego zrozumienia, dzięki rozwojowi opartemu na zachowaniu (ang. Behavioural Driven Development, BDD),
 • Nauka stosowania modelowania zwinnego przy komunikacji,
 • Nauka projektowania z uwzględnieniem kontekstu testowalności,
 • Nauka tworzenia aplikacji o wysokiej jakości kodu i projekcie,
 • Wykorzystanie infrastruktury testowej do automatycznego testowania,
 • Nauka współpracy przy zamierzonej architekturze i powstającym projekcie rozwiązania,
 • Nauka stosowania zasad Lean-Agile w celu optymalizacji przepływu wartości,
 • Nauka budowy planu zwinnej inżynierii oprogramowania.
 • Przygotowanie do egzaminu: Certified SAFe® Agile Software Engineer.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!