Skip to main content

O szkoleniu

AgilePM® (Agile Project Management) to ceniona na całym świecie metodyka zwinnego zarządzania projektami (szczególnie w UK). Bazą, na której powstała najnowsza wersja metodyki (v2) jest podejście The DSDM Agile Project Framework (ang. Dynamic Systems Development Method), która umożliwia szybką i bezpieczną realizację projektów w organizacjach wymagających precyzji i przejrzystości w całym cyklu życia projektu. Szczególne zastosowanie znajduje w projektach, gdzie zakres projektu może ulegać zmianie.

Uczestnicy szkolenia AgilePM® Foundation zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM w jej najnowszym wydaniu, V2. Zapoznają się z wszystkimi rolami projektowymi, produktami zarządzania i technikami prezentowanymi w tej metodyce.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 75% wykłady / 25% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta (stacjonarnie) lub zdalnie (online)

Program

 • Czym jest Agile, DSDM oraz AgilePM,
 • Filozofia oraz pryncypia AgilePM,
 • Role i odpowiedzialności w metodyce AgileM,
 • Przygotowanie projektu,
 • Cykl życia projektu AgilePM, fazy projektowe oraz produkty zarządcze (artefakty),
 • Dostarczanie na czas – nadawanie priorytetów oraz Timeboxing,
 • Ludzie, Zespoły oraz interakcje,
 • Wymaganie oraz historyjki użytkownika,
 • Szacowanie oraz mierzenie postępu,
 • Planowanie projekt zwinnego,
 • Utrzymanie jakości,
 • Zarządzanie ryzykiem,
 • Dostosowanie metody AgilePM do warunków projektu i organizacji,
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.

Adresaci

 • Kierownicy projektów zwinnych
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Liderzy zespołów wytwórczych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Analitycy biznesowi oraz systemowi pracujący w środowiskach zwinnych
 • Programiści pracujący w środowiskach zwinnych
 • Testerzy pracujący w środowiskach zwinnych
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między popularnymi podejściami do zarządzania projektami i produktami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, SAFe, DAD, LeSS, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczonym Agile Coachem, certyfikowanym w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani przygotowaniem do certyfikacji AgilePM Foundation

Cele

 • Znajomość stosowania i wykorzystanie technik oraz narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z podejściem DSDM,
 • Umiejętność doboru elementów metodyki DSDM w zależności od sytuacji,
 • Sprawne zarządzanie projektem,
 • Zrozumienie potrzeby sprawnej komunikacji między klientem, a zespołem wytwórczym,
 • Umiejętność rozdzielania ról i obowiązków,
 • Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów wymagań, które pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu,
 • Nabycie umiejętności dostosowywania rozwiązania do potrzeb klienta, dzięki czemu ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostaje znacznie ograniczone,
 • Zrozumienie zasad współpracy między zainteresowanymi stronami, co daje możliwość łatwiejszego wdrożenia produktu do użytku.

Proces DSDM (na którym bazuje AgilePM) wraz z Produktami Zarządczymi (artefaktami)

DSDM/AgilePM process
Terms of Reference – High-level definition of the over-arching business driver for, and top-level objectives of, the project. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Business Case – Describes essential business considerations that justify the project, and then are used to assess the viability of the project moving forwards.
Prioritised Requirements List (PRL) – Describes, at a high level, the requirements that the project needs to address if the Business Case is to be met. Simlar to the Scrum’s Product Backlog (but not identical).
Solution Architecture Definition (SAD) – Provides an overview and architectural framework for both business and technical aspects of the potential solution. This will evolve as the project proceeds.
Development Approach Definition (DAD) – Defines how the SDT will develop and how they, and associated technical experts and stakeholders, will assess the fitness for purpose of the solution as it evolves against business and technical acceptance criteria.
Delivery Plan – Provides an initial high-level schedule of Increments and Timeboxes and other activities for development, testing and deployment of the solution. Simlar to the Roadmap concept.
Management Approach Definition (MAD) – The Management Approach Definition (MAD) product describes essential governance and organisational aspects of the project and describes precisely how the project will be managed.
Feasibility Assessment – Provides a snapshot of the evolving business, solution and management products described above as they exist at the end of the Feasibility phase. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Foundations Summary – Provides a snapshot of the evolving business, solution and management products described above as they exist at the end of the Foundations phase. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Timebox Plan – Elaborates on the objectives provided for each Development Timebox in the Delivery Plan. Simlar to the Scrum’s Sprint Backlog concept (but not identical).
Timebox Review Record – This is a running review of what has been achieved, feedback, outstanding issues and key decisions and could be constructed to be used for auditing purposes if necessary. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Project Review Report – Consists of 3 components: 1. End of Project Assessment 2. Benefits Enablement Summary (one or more) 3. Increment Review (one or more). ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Benefits Assessment – Describes how the benefits have actually accrued, as the Deployed Solution has been used. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.

Karta Referencyjna V1

Macierz Fazy Projektu, Produkty, Role i Odpowiedzialności

Pobierz

Karta Referencyjna V2

Macierz Fazy Projektu, Produkty, Role i Odpowiedzialności

Pobierz

Symulator Egzaminu

AgilePM® V2 Exam Simulator

Symulator

AgilePM V1 PHCQ

Project Health Check Questionnaire (PHCQ)

Pobierz

AgilePM V2 PHCQ

Project Health Check Questionnaire (PHCQ)

Pobierz

DSDM PAQ

Kwestionariusz Podejścia do Projektu (PAQ)

Pobierz

Materiały dodatkowe

Materiały

AgilePM V2

Próbka materiałów

Mapa myśli

Mapa myśli

Do samodzielnej nauki

Symulator

Symulator egzaminu

AgilePM® Exam Simulator

Strona autora

Agile Project Management and Scrum V2

Kieszonkowy podręcznik

Strona autora

Agile Risk Management and DSDM

Kieszonkowy podręcznik

Strona autora

DSDM and UX Design

Kieszonkowy podręcznik

Opinie kursantów

Uczestniczyłam w szkoleniu PRINCE2® Foundation prowadzonym przez Mirka. Szkolenie oceniam bardzo dobrze, głównie z uwagi na profesjonalizm (...)

Miałem przyjemność uczestniczenia w szkoleniu M_o_R prowadzonego przez Mirka. Jego zaangażowanie i nietuzinkowy sposób prowadzenia szkolenia pozwolił (...)

Mirek is a highly devoted trainer with individual approach to his students. His solid technical background (JEE / PHP development) with business (...)

Jarosław Jaroszewicz
Jarosław Jaroszewicz ★ AgilePM

Miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Mirka. Przeprowadzone szkolenie stało na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i było (...)

Robert Uszyński
Robert Uszyński

Byłam uczestniczką szkolenia PRINCE2 Foundation prowadzonego przez Mirka. Mimo, że metodyka PRINCE2 obejmuje szeroki zakres materiału, Mirek potrafił (...)

I had the pleasure to participate in Miroslaw's lecture on Agile methodology couple of months ago. He definitely intrigued me with his commitment, (...)

I had a pleasure to attend to Miroslaw's course. At the beginning he said I am sorry for my appearance, I have no time for hairdresser, so I will have (...)

Grzegorz Kiryluk
Grzegorz Kiryluk ★ PRINCE2 Practitioner

Mirek “Agile” Dabrowski, I think this nickname the best describes how Mirek thinks and lives. Miroslaw is one of the most helpful professionals I have (...)

Podczas szkolenia z metodyki Agile, Mirek pokazał swoje wysokie kwalifikacje odnośnie tematyki, a także pomógł mi w szybki sposób porównać Agile i (...)

Anna Wolanin
Anna Wolanin ★ AgilePM
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!