Skip to main content

O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych założeniach metodyki DSDM AgilePF. Metodyka DSDM została opracowana przez konsorcjum DSDM (obecnie Agile Business Consortium) w 1994 roku, czyli przed powstaniem Manifestu Agile (rozwiniętego w 2001 roku). Metodyka ta cieszy się szczególną popularnością w Wielkiej Brytanii i jest stosowana do zarządzania projektami zgodnie z zasadami agile, przy zachowaniu tradycyjnych struktur, takich jak Komitety Sterujące.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają wszystkie elementy metodyki DSDM AgilePF, takie jak role projektowe, procesy, spotkania, produkty zarządzania i techniki obecne w tej metodyce.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 75% wykłady / 25% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta (stacjonarnie) lub zdalnie (online)

Program

 • Czym jest Agile, DSDM
 • Filozofia oraz pryncypia DSDM AgilePF
 • Role i odpowiedzialności w metodyce DSDM AgilePF
 • Przygotowanie projektu
 • Cykl życia projektu DSDM AgilePF, fazy projektowe oraz produkty zarządcze (artefakty)
 • Dostarczanie na czas – nadawanie priorytetów oraz Timeboxing
 • Ludzie, Zespoły oraz interakcje
 • Wymaganie oraz historyjki użytkownika
 • Szacowanie oraz mierzenie postępu
 • Planowanie projekt zwinnego
 • Utrzymanie jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie metody DSDM do warunków projektu i organizacji
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu DSDM Foundation

Adresaci

 • Kierownicy projektów zwinnych
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Liderzy zespołów wytwórczych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Analitycy biznesowi oraz systemowi pracujący w środowiskach zwinnych
 • Programiści pracujący w środowiskach zwinnych
 • Testerzy pracujący w środowiskach zwinnych
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między popularnymi podejściami do zarządzania projektami i produktami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, SAFe, DAD, LeSS, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczonym Agile Coachem, certyfikowanym w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki DSDM w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani przygotowaniem do certyfikacji DSDM Foundation

Cele

 • Znajomość stosowania i wykorzystanie technik oraz narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z podejściem DSDM,
 • Umiejętność doboru elementów metodyki DSDM w zależności od sytuacji,
 • Sprawne zarządzanie projektem,
 • Zrozumienie potrzeby sprawnej komunikacji między klientem, a zespołem wytwórczym,
 • Umiejętność rozdzielania ról i obowiązków,
 • Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów wymagań, które pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu,
 • Nabycie umiejętności dostosowywania rozwiązania do potrzeb klienta, dzięki czemu ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostaje znacznie ograniczone,
 • Zrozumienie zasad współpracy między zainteresowanymi stronami, co daje możliwość łatwiejszego wdrożenia produktu do użytku.

Proces DSDM wraz z Produktami Zarządczymi (artefaktami)

DSDM/AgilePM process
Terms of Reference – High-level definition of the over-arching business driver for, and top-level objectives of, the project. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Business Case – Describes essential business considerations that justify the project, and then are used to assess the viability of the project moving forwards.
Prioritised Requirements List (PRL) – Describes, at a high level, the requirements that the project needs to address if the Business Case is to be met. Simlar to the Scrum’s Product Backlog (but not identical).
Solution Architecture Definition (SAD) – Provides an overview and architectural framework for both business and technical aspects of the potential solution. This will evolve as the project proceeds.
Development Approach Definition (DAD) – Defines how the SDT will develop and how they, and associated technical experts and stakeholders, will assess the fitness for purpose of the solution as it evolves against business and technical acceptance criteria.
Delivery Plan – Provides an initial high-level schedule of Increments and Timeboxes and other activities for development, testing and deployment of the solution. Simlar to the Roadmap concept.
Management Approach Definition (MAD) – The Management Approach Definition (MAD) product describes essential governance and organisational aspects of the project and describes precisely how the project will be managed.
Feasibility Assessment – Provides a snapshot of the evolving business, solution and management products described above as they exist at the end of the Feasibility phase. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Foundations Summary – Provides a snapshot of the evolving business, solution and management products described above as they exist at the end of the Foundations phase. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Timebox Plan – Elaborates on the objectives provided for each Development Timebox in the Delivery Plan. Simlar to the Scrum’s Sprint Backlog concept (but not identical).
Timebox Review Record – This is a running review of what has been achieved, feedback, outstanding issues and key decisions and could be constructed to be used for auditing purposes if necessary. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Project Review Report – Consists of 3 components: 1. End of Project Assessment 2. Benefits Enablement Summary (one or more) 3. Increment Review (one or more). ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.
Benefits Assessment – Describes how the benefits have actually accrued, as the Deployed Solution has been used. ’G’ for Governance – a milestone products are created within a phase and typically fulfill a specific purpose within that phasephase, serving as a checkpoint or to facilitate governance processes.

Materiały dodatkowe

Materiały

DSDM AgilePF

Próbka materiałów

Mapa myśli

Mapa myśli

Do samodzielnej nauki

Symulator

Symulator egzaminu

AgilePM® Exam Simulator

Strona autora

Agile Project Management and Scrum V2

Kieszonkowy podręcznik

Strona autora

Agile Risk Management and DSDM

Kieszonkowy podręcznik

Strona autora

DSDM and UX Design

Kieszonkowy podręcznik

Opinie kursantów

Mirek has big knowledge about Project Management (PRINCE2, AGILE PM/DSDM/SCRUM). The most valuable for me was his experience in implementation of (...)

Jaroslaw Maksimowicz
Jaroslaw Maksimowicz ★ AgilePM Practitioner, MSP, P3O

Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Mirka. To Trener, który posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. W bardzo ciekawy sposób (...)

Joanna Kujawska
Joanna Kujawska ★ PRINCE2

During the Java SE Programming training Miroslaw not only lectured well, but also gave me advice about gaining new skills in JavaEE, Spring, SOA. I do (...)

I have met Miroslaw, when I took mine Prince2 foundational training and exam. He is the kind of trainer who has professional credentials and (...)

Uczestniczyłem w szkoleniu AgilePM oraz AgileBA, które prowadził dla mojej firmy Mirek. Szkolenie było bardzo dobrze przeprowadzone - odpowiedni (...)

Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu PRINCE2 prowadzonym przez Mirka. Metodologia dość ciężka w odbiorze natomiast dzięki prowadzącemu całość (...)

Agnieszka (Biczyk) Biczyk-Siembab
Agnieszka Biczyk-Siembab ★ PRINCE2

I attended PRINCE2 training conducted by Mirek. It was extremly helpful to understand how P2 works in public sector (I'm more business focused) and (...)

I participated in the training led by Mirek. Knowledge and coaching skills of Mirek impressed me very much. He is a passionate of teaching and (...)

I got opportunity to interact with Mirek on M_o_R training. He is a great trainer with knowledge not only in the area that was the subject. His (...)

Małgorzata Kral-Żeglarska
Małgorzata Kral-Żeglarska ★ M_o_R
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!