Skip to main content

Zdaj egzamin CISM przy pierwszym podejściu!

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na ludzi z umiejętnościami zarządzania bezpieczeństwem informacji (IS), CISM stał się wiodącym, międzynarodowym certyfikatem, zaprojektowanym dla tych, którzy zarządzają, projektują, nadzorują, oceniają i kontrolują bezpieczeństwo informacji w organizacji. CISM jest wyróżnikiem kariery dla specjalistów ds. Bezpieczeństwa, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub menedżerów IT, którzy chcą zwiększyć swoją wartość na rynku pracy oraz wiarygodność.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISM jest sesją szkoleniową prowadzoną przez instruktora, która zapewnia kompleksowy program weryfikacji dla kluczowych dziedzin wiedzy praktycznej i ćwiczeń przygotowujących do egzaminu, mających na celu zapewnienie, że uczestnicy zdadzą egzamin za pierwszym razem.

Certyfikat CISM potwierdza biegłość w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i jest bardzo poszukiwany zarówno przez profesjonalistów, jak i pracodawców. Zdobycie tej uznawanej na całym świecie kwalifikacji zwiększy Twoją wartość uznanie na rynku. Szkolenie Certified Information Security Manager Exam Prep przygotuje do trudnego egzaminu CISM i ma na celu wyposażenie Cię w wiedzę niezbędną do zdania egzaminu za pierwszym razem.

„Certyfikat CISM promuje międzynarodowe praktyki i zapewnia kierownictwu pewność, że osoby, które uzyskały takie wyróżnienie, posiadają wymagane doświadczenie i wiedzę, aby zapewnić skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem oraz jakość usług w obszarze konsultingu bezpieczeństwa IT.” (ISACA)

 • Czas trwania: 4 dni
 • Poziom: Zaawansowany

Najlepsze przygotowanie do egzaminu!

Podczas kursu otrzymasz osobiste przydatne wskazówki i porady od trenera. Zwiększy to Twoje szanse na zdanie egzaminu za pierwszym razem.

Czego się nauczysz?

To szkolenia zapewnia podstawowe kompetencje CISM wymagane przez specjalistów planujących przystąpienie do egzaminu CISM. Szkolenie przygotowuje Cię do egzaminu w sposób systematyczny i kompleksowy. Program szkolenia odzwierciedla strukturę egzaminacyjną i obejmuje następujące pięć obszarów praktyki zawodowej CISM:

 • Domain 1 – Information Security Governance (24%)
 • Domain 2 – Information Risk Management and Compliance (33%)
 • Domain 3 – Information Security Program Development and Management (25%)
 • Domain 4 – Information Security Incident Management (18%)

Procenty wskazują nacisk na pytania na egzaminie. Podczas szkolenia omówimy następujące aspekty dla każdej domeny wiedzy sprawdzanej na egzaminie:

 • Definicja
 • Cele
 • Zadania oraz and obszary wiedzy
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne

Program szkolenia przewiduje:

 • Wstępną ocenę wiedzy kandydata na CISM
 • Prezentacje najważniejszych tematów
 • Ćwiczenia indywidualne / zespołowe i sesje dyskusyjne
 • Przygotowanie do egzaminu końcowego z przykładowymi pytaniami praktycznymi

Kto powinien uczestniczyć?

 • CSO, CISO, CIO
 • Dyrektorzy IT
 • Dyrektorzy Bezpieczeństwa IT
 • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Audytorzy bezpieczeństwa
 • Specjaliści z obaszaru bezpieczeństwa informacji
 • Manadżerowie bezpieczeństwa informacji
 • Manadżerowie ryzyka

Egzamin CISM

Egzamin sprawdza wiedzę kandydata na temat zasad i praktyk audytu Systemu Informacyjnego, a także obszarów merytorycznych.

Egzamin CISM nie jest objęty tym szkoleniem, a kandydaci muszą zarezerwować czerwcową lub grudniową sesję egzaminacyjną bezpośrednio z ISACA. Egzamin odbywa się w czerwcu i grudniu każdego roku.

Egzamin CISM ma format wielokrotnego wyboru i składa się z 4-godzinnego egzaminu w formie papierowej.

Wybrani kandydaci, którzy zdadzą egzamin i będą mieli co najmniej trzy lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego, otrzymają certyfikat i kwalifikację CISM.

Moje osobiste doświadczenie z egzaminów pokazuje, że uczestnicy mają największą szansę na sukces, jeśli będą podchodzić do egzaminu na około  dwa do czterech tygodni po ukończeniu szkolenia.

Skontaktuj się z nami

  Your Name and Surname (required)

  Your Email (required)

  Subject (required)

  Your Message (required)

  CISM Review Manual

  Podręcznik CISM Review Manual jest niezbędna dla każdego kandydata na egzamin CISM. Jeśli nie masz już własnej kopii, możesz zakupić Podręcznik CISM Review Manual na oficjalnej stronie internetowej ISACA CISM.

  Interaktywna mapa myśli CISM

  Próbka prezentacji CISM Exam Prep

  Domeny wiedzy CISM

  Domain 1

  Information Security Governance (24%)

  Domain 2

  Information Risk Management and Compliance (33%)

  Domain 3

  Information Security Program Development and Management (25%)

  Domain 4

  Information Security Incident Management (18%)

  To szkolenie jest częścią programu przygotowującego do egzaminów ISACA, który ma na celu intensywne oraz kompletne przygotowanie do egzaminów, aby pomóc uczestnikom zdać egzaminy CISA, CISM, CGEIT lub CRISC przy pierwszym podejściu.

  Subscribe To Our Newsletter

  Subscribe To Our Newsletter

  Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

  GDPR EN

  You have Successfully Subscribed!