Skip to main content

O szkoleniu

Szkolenie Agile Product Management wykorzystuje moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań a framework SAFe do realizacji tych wizji. Naucz się właściwego sposobu myślenia, umiejętności i narzędzi do tworzenia udanych i wartościowych produktów ze sprawdzonych i zweryfikowanych modeli biznesowych – od pierwszego wydania produktu do wycofania z rynku – przy użyciu technik zwinnych.

Dowiedz się, w jaki sposób Continuous Exploring napędza innowacje i pomaga zdefiniować wizję, strategię i mapę drogową (ang. roadmap) pozwalającą wejść na nowe rynki. Dowiedz się, jak przyspieszyć cykl życia produktu, aby uzyskać szybką informację zwrotną i szybko dostarczać wartościowe, szyte na miarę produkty i rozwiązania, które zachwycają klientów – a jednocześnie dostosowują się do strategii, portfolio i ewoluującej architektury i intencji rozwiązania.

 • Czas trwania: 3 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
Agile Product Management to szkolenie wykorzystujące moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań o sprawdzonych możliwościach SAFe do realizacji tych wizji.
Agile Product Management to szkolenie wykorzystujące moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań o sprawdzonych możliwościach SAFe do realizacji tych wizji.
Agile Product Management to szkolenie wykorzystujące moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań o sprawdzonych możliwościach SAFe do realizacji tych wizji.

Program

 • Poznanie swojej roli jako menedżera produktu w Lean Enterprise,
 • Ciągłe odkrywanie nowych rynków i profilów/typów użytkowników,
 • Strategia rozwoju z uwzględnieniem segmentacji rynku,
 • Używanie empatii do napędzania projektowania produktu,
 • Definiowanie strategii i wizji produktu,
 • Tworzenie planów działania w celu tworzenia rozwiązań,
 • Dostarczanie wartości,
 • Zarządzanie ekonomią strumienia wartości,
 • Tworzenie innowacji w strumieniu wartości.

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • CPOs (Chief Product Officers), CEOs, CIOs,
 • Product Management
 • Business Development Managers
 • Product Managers
 • Associate Product Managers
 • Product Owners
 • Agile Coaches
 • Agile Transformational Coaches
 • Lean-Agile Transformational Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Consultants
 • Agile Trainers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe, potwierdzoną renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Agile Product Manager

Cele i korzyści

 • Zastosowanie Design Thinking w celu osiągnięcia pożądanych i wykonalnych rozwiązań przez użytkownika,
 • Nauka rozpoznawania potrzeby rynkowych, segmentacji, wielkość i konkurencyjności rynku,
 • Nauka zarządzanie ekonomią strumienia wartości, w tym cenami i licencjami,
 • Nauka wykorzystania empatię w celu projektowania rozwiązań dla użytkowników,
 • Nauka stosowania strategii i wizji produktu,
 • Nauka opracowywania, utrzymania, komunikacji i ciągłego rozwoju map drogowych produktów (ang. roadmaps),
 • Zrozumienie jak dostarczać wartość za pomocą SAFe,
 • Poznanie jak zaszczepić strumień innowacji w strumieniu wartości SAFe,
 • Przygotowanie do egzaminu: Certified SAFe® Agile Product Manager.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!