O szkoleniu

Szkolenie Agile Product Management wykorzystuje moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań a framework SAFe do realizacji tych wizji. Naucz się właściwego sposobu myślenia, umiejętności i narzędzi do tworzenia udanych i wartościowych produktów ze sprawdzonych i zweryfikowanych modeli biznesowych – od pierwszego wydania produktu do wycofania z rynku – przy użyciu technik zwinnych.

Dowiedz się, w jaki sposób Continuous Exploring napędza innowacje i pomaga zdefiniować wizję, strategię i mapę drogową (ang. roadmap) pozwalającą wejść na nowe rynki. Dowiedz się, jak przyspieszyć cykl życia produktu, aby uzyskać szybką informację zwrotną i szybko dostarczać wartościowe, szyte na miarę produkty i rozwiązania, które zachwycają klientów – a jednocześnie dostosowują się do strategii, portfolio i ewoluującej architektury i intencji rozwiązania.

 • Czas trwania: 3 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
Agile Product Management to szkolenie wykorzystujące moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań o sprawdzonych możliwościach SAFe do realizacji tych wizji.
Agile Product Management to szkolenie wykorzystujące moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań o sprawdzonych możliwościach SAFe do realizacji tych wizji.
Agile Product Management to szkolenie wykorzystujące moc Design Thinking do opracowywania innowacyjnych rozwiązań o sprawdzonych możliwościach SAFe do realizacji tych wizji.

Program

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

 • Poznanie swojej roli jako menedżera produktu w Lean Enterprise,
 • Ciągłe odkrywanie nowych rynków i profilów/typów użytkowników,
 • Strategia rozwoju z uwzględnieniem segmentacji rynku,
 • Używanie empatii do napędzania projektowania produktu,
 • Definiowanie strategii i wizji produktu,
 • Tworzenie planów działania w celu tworzenia rozwiązań,
 • Dostarczanie wartości,
 • Zarządzanie ekonomią strumienia wartości,
 • Tworzenie innowacji w strumieniu wartości.

Adresaci

 • CPOs (Chief Product Officers), CEOs, CIOs,
 • Product Management
 • Business Development Managers
 • Product Managers
 • Associate Product Managers
 • Product Owners
 • Agile Coaches
 • Agile Transformational Coaches
 • Lean-Agile Transformational Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Consultants
 • Agile Trainers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe, potwierdzoną renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Agile Product Manager

Cele i korzyści

 • Zastosowanie Design Thinking w celu osiągnięcia pożądanych i wykonalnych rozwiązań przez użytkownika,
 • Nauka rozpoznawania potrzeby rynkowych, segmentacji, wielkość i konkurencyjności rynku,
 • Nauka zarządzanie ekonomią strumienia wartości, w tym cenami i licencjami,
 • Nauka wykorzystania empatię w celu projektowania rozwiązań dla użytkowników,
 • Nauka stosowania strategii i wizji produktu,
 • Nauka opracowywania, utrzymania, komunikacji i ciągłego rozwoju map drogowych produktów (ang. roadmaps),
 • Zrozumienie jak dostarczać wartość za pomocą SAFe,
 • Poznanie jak zaszczepić strumień innowacji w strumieniu wartości SAFe,
 • Przygotowanie do egzaminu: Certified SAFe® Agile Product Manager.

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń