Skip to main content

Zdaj egzamin CRISC przy pierwszym podejściu!

Certyfikat ISACA w zakresie kontroli ryzyka i systemów informatycznych (CRISC) przyznawany jest osobom, które identyfikują i zarządzają ryzykiem poprzez opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie kontroli systemów informatycznych (IS).

Certyfikat CRISC potwierdza biegłość w zarządzaniu ryzykiem IT i jest bardzo poszukiwany zarówno przez profesjonalistów, jak i pracodawców. Zdobycie tej uznawanej na całym świecie kwalifikacji zwiększy Twoją wartość uznanie na rynku. Szkolenie Certified in Risk and Information Systems Control Exam Prep przygotuje do trudnego egzaminu CRISC i ma na celu wyposażenie Cię w wiedzę niezbędną do zdania egzaminu za pierwszym razem.

„Certyfikat CRISC promuje międzynarodowe praktyki i zapewnia kierownictwu pewność, że osoby, które uzyskały takie wyróżnienie, posiadają wymagane doświadczenie i wiedzę, aby zapewnić skuteczne zarządzać i kontrolować ryzyko informatyczne oraz informacyjne.” (ISACA)

 • Czas trwania: 4 dni
 • Poziom: Zaawansowany

Najlepsze przygotowanie do egzaminu!

Podczas kursu otrzymasz osobiste przydatne wskazówki i porady od trenera. Zwiększy to Twoje szanse na zdanie egzaminu za pierwszym razem.

Czego się nauczysz?

To szkolenia zapewnia podstawowe kompetencje CRISC wymagane przez specjalistów planujących przystąpienie do egzaminu CRISC. Szkolenie przygotowuje Cię do egzaminu w sposób systematyczny i kompleksowy. Program szkolenia odzwierciedla strukturę egzaminacyjną i obejmuje następujące pięć obszarów praktyki zawodowej CRISC:

 • Domain 1 – Risk Identification (27%)
 • Domain 2 – Risk Assessment (28%)
 • Domain 3 – Risk Response and Mitigation (23%)
 • Domain 4 – Risk and Control Monitoring and Reporting (22%)

Procenty wskazują na nacisk na pytania na egzaminie. Podczas szkolenia omówimy następujące aspekty dla każdej domeny:

 • Definicja
 • Cele
 • Zadania oraz and obszary wiedzy
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne

Program szkolenia przewiduje:

 • Wstępną ocenę wiedzy kandydata na CRISC
 • Prezentacje najważniejszych tematów
 • Ćwiczenia indywidualne / zespołowe i sesje dyskusyjne
 • Przygotowanie do egzaminu końcowego z przykładowymi pytaniami praktycznymi

Kto powinien uczestniczyć?

 • CSO, CISO, CIO
 • Menadżerownie ds. Ryzyka
 • Specjalisci Bezpieczeństwa IT
 • Audytorzy Bezpieczeństwa IT
 • Specjaliści IT
 • Menadżerownie oraz Dyrektorzy bezpieczeństwa

The CRISC exam

 

Egzamin sprawdza wiedzę kandydata na temat zasad i praktyk audytu Systemu Informacyjnego, a także obszarów merytorycznych.

Egzamin CRISC nie jest objęty tym szkoleniem, a kandydaci muszą zarezerwować czerwcową lub grudniową sesję egzaminacyjną bezpośrednio z ISACA. Egzamin odbywa się w czerwcu i grudniu każdego roku.

Egzamin CRISC ma format wielokrotnego wyboru i składa się z 4-godzinnego egzaminu w formie papierowej.

Wybrani kandydaci, którzy zdadzą egzamin i będą mieli co najmniej trzy lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego, otrzymają certyfikat i kwalifikację CRISC.

Moje osobiste doświadczenie z egzaminów pokazuje, że uczestnicy mają największą szansę na sukces, jeśli będą podchodzić do egzaminu na około  dwa do czterech tygodni po ukończeniu szkolenia.

Skontaktuj się z nami

  Your Name and Surname (required)

  Your Email (required)

  Subject (required)

  Your Message (required)

  CRISC Review Manual

  Podręcznik CRISC Review Manual jest niezbędna dla każdego kandydata na egzamin CRISC. Jeśli nie masz już własnej kopii, możesz zakupić Podręcznik CRISC Review Manual na oficjalnej stronie internetowej ISACA CRISC website.

  Interaktywna mapa myśli CRISC

  Próbka prezentacji CRISC Exam Prep

  Domeny wiedzy CRISC

  Domain 1

  Risk Identification (27%)

  Domain 2

  Risk Assessment (28%)

  Domain 3

  Risk Response and Mitigation (23%)

  Domain 4

  Risk and Control Monitoring and Reporting (22%)

  To szkolenie jest częścią programu przygotowującego do egzaminów ISACA, który ma na celu intensywne oraz kompletne przygotowanie do egzaminów, aby pomóc uczestnikom zdać egzaminy CISA, CISM, CGEIT lub CRISC przy pierwszym podejściu.

  Subscribe To Our Newsletter

  Subscribe To Our Newsletter

  Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

  GDPR EN

  You have Successfully Subscribed!