Skip to main content

Transformacje Agile / Zwinne transformacje

null

Transformacje Agile przy użyciu Scrum

Agile to zmiana organizacyjna (wykraczające znacząco poza IT), która obejmuje przedsiębiorczość (budżetowanie, znajomość biznesu, trendów, rynku i potrzeb użytkowników końcowych, itp.), dojrzałość procesowa, zarządzania projektami i przepływem (biegłość w Agile i Lean), dojrzałość techniczna (biegłość w inżynierii oprogramowania, automatyzacji, DevOps, itp.), zarządzanie zmianami (zdolność do adaptacji, zespoły, ludzie, kultura) i umiejętności miękkie (komunikacja, zarządzanie konfliktami, cechy osobowości, motywatory itp.).

Więcej
null

Agile Awareness Session dla kadry kierowniczej

Zwinne sesje uświadamiające są prowadzone dla małej, dedykowanej grupy menedżerów i zarządów. Celem warsztatów jest zapoznanie odbiorców ze tematyką zwinnych transformacjami, korzyściami, ryzykami, kosztami oraz prognozami procesu trwania transformacji. Spotkanie pozwala również na rozwianie wątpliwości oraz klaryfikację szeroko popularnych mitów i legend związanych ze zwinnością co znacząco klaruje czy i w jakim obszarze klient powinien zastosować podejście zwinne.

Więcej
null

Badanie i diagnoza kultury organizacyjnej

Celem opisywanej tutaj diagnozy nie jest diagnoza kultury sama w sobie a określenie potencjału organizacji (ang. Organization Capability) w zakresie zastosowania (lub zastosowanych) praktyk zwinnego rozwoju produktów czy usług.

Badanie prowadzone jest na wszystkich polach działalności pionu/działu objętego badaniem. Swym zakresem dotyka zagadnień biznesu, struktur, procedur, kultury i jakości (przed rozpoczęciem diagnozy naturalnie podpisujemy NDA).

Więcej

Dagadanie dojszałości (audyt )Agile / Scrum / Kanban / Procesu SDLC

null

Badanie dojrzałości Scrum (audyt)

Zwinne/cyfrowe transformacje stają się coraz popularniejsze, również w dużych organizacjach. Trend ten od około 10 lat, staje się coraz bardziej widoczny nie tylko w działach IT, ale praktycznie w każdej dziedzinie i sektorze biznesu.

Są różne powody, dlaczego organizacje decydują się do “wdrażania” podejścia zwinnego. Z jednej strony możliwe, że dotychczasowo stosowane metody dostarczania wartości. zarządzania i przywództwa nie przynosiły oczekiwanych efektów. Z drugiej strony zdarza się, sami dostawcy “zmuszani” są do realizowania usług w modelu zwinnym, gdyż w przeciwnym razie nie będą kompatybilni z oczekiwaniami klienta i jego procesami zakupowymi (ang. Procurement). Stracą klienta, stracą rynek na rzecz konkurencji. Kolejny powód to moda, organizacje idą wraz z modą, decydując się na Agile, gdyż ten styl zarządzania staje się coraz bardziej powszechny. Czasem również oczekiwany przez samych pracowników w szczególności w dobie tzw. “ery pracownika”, niezmiernie mocno obecnej szczególnie w branży IT. Potrzeby budowy pozytywnego obrazu pracodawcy (ang. employer branding) również przyczyniają się do rosnącego trendu “bądźmy Agile”.

Więcej
null

Badanie dojrzałości Kanban (audyt)

Metoda i System Kanban są obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw zarządzających przepływem pracy i wartości. Pomimo niewątpliwej ogromnej popularności na świecie, wciąż wiele organizacji doświadcza problemów z jej skutecznym wdrożeniem (często pobieżnie traktując Kanban jako tablicę).

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są bez wątpienia trudności z właściwym pomiarem stopnia jej dojrzałości i efektywności. Bez określenia mierników i właściwej ich kontroli nie jesteśmy w stanie świadomie zwiększać sprawności biznesową. Ta wiedza pomaga w podjęciu decyzji o tym, jak dostosować Kanban, aby mierzalnie pokazać postęp w realizacji kluczowych celów biznesowych.

Więcej

Agile Coaching / Doradztwo Agile

null

Agile Coaching

Więcej
null

Agile Consulting

Więcej
null

Mentoring Agile (1-1)

Więcej

Szkolenia

null

Szkolenia Agile

Nasze ciężko zdobyte doświadczenie czerpiemy z najnowocześniejszych projektów i dzielimy się nim podczas praktycznych szkolenia i warsztatów. Wszystkie nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych zwinnych praktyków i trenerów, starannie dobranych pod kątem umiejętności nauczania, motywowania i inspirowania. Prowadzimy zajęcia z Agile, Agile, Scrum, Kanban, DSDM, AgilePM, NEXUS, LeSS, DAD, SAFe i wielu innych.

Mirosław Dąbrowski logo

Współpracuj z nami i zwiększ wydajność pionów oddziałów projeków zespołów squadów unitów podsów w swojej organizacji!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!