Skip to main content

O szkoleniu

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile poprzez wykorzystanie Scaled Agile Framework i jego zasad opartych na podejściu Lean, Agile, myśleniu systemowym (and. systems thinking), rozwoju produktu i idei DevOps. Będą także ćwiczyć umiejętności wspierania i realizacji poszczególnych elementów planowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI) oraz koordynowania zespołów wytwórczych w ramach „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART).

Szkolenie certyfikacyjne Leading SAFe przeznaczone jest przede wszystkim dla liderów i kadry menadżerskiej, którzy zainteresowani są zgłębieniem zasad i praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach Lean i Agile. Uczestnicy zdobędą wiedzę, dzięki której będą w stanie efektywnie wspierać transformację przedsiębiorstwa oraz budować kulturę organizacji pracy opartą na dostarczaniu wartości biznesowej.

Jako certyfikowany SAFe Agilist będziesz budować i wspierać zwinne zespoły i programy, wzmacniać podejście Lean Portfolio Management, budować podejście umożliwiające ciągłe dostarczanie zmian (ang. Continuous Delivery Pipeline) i kulturę DevOps, a także koordynować szerokopojęte strumienie wartości.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu

Program

 • Zrozumienie 5 podstawowych kompetencji Lean,
 • Wprowadzenie do SAFe; poznanie ról, zasad i praktyk SAFe,
 • Poznanie zastosowania praktyk i narzędzi SAFe,
 • Zdobycie wiedzy na temat budowania zwinnego zespołu,
 • Zwinny Rozwój Oprogramowania,
 • Agile Release Train,
 • Zdobycie umiejętności budowania rozwiązań biznesowych i systemów Lean,
 • Skalowanie przywództwa,
 • Przygotowanie do oficjalnej certyfikacji SAFe.

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • CEOs, CIOs, CTOs
 • Portfolio Managers
 • Program Managers
 • Project Managers
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Change Agents
 • Team Leads
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Consultants
 • Engineers / Developers
 • Solution Systems Architects
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe i jej potwierdzeniem renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Agilist

Cele i korzyści

 • Poznanie podejścia SAFe do skalowania Agile oraz roadmapy do przeprowadzania zwinnych transformacji,
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile,
 • Poznanie możliwości dostosowania frameworka SAFe do potrzeb swojej organizacji,
 • Uczestnictwo w warsztatach symulujących wydarzenie PI Planning ( wydarzenia mającego na celu planowanie obejmujące horyzont 5 Sprintów/5 Przyrostów),
 • Poznanie zbioru technik niezbędnych dla wspierania i wzmacniania efektywnej współpracy zwinnych zespołów produktowych,
 • Poznanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do transformacji przedsiębiorstwa na podstawie zaprezentowanych informacji i przykładów oraz polecanych źródeł wiedzy i literatury uzupełniającej,
 • Poznanie mechanizmów zarządzania Lean-Agile Portfolio,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Agilist.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!