O szkoleniu

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile poprzez wykorzystanie Scaled Agile Framework i jego zasad opartych na podejściu Lean, Agile, myśleniu systemowym (and. systems thinking), rozwoju produktu i idei DevOps. Będą także ćwiczyć umiejętności wspierania i realizacji poszczególnych elementów planowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI) oraz koordynowania zespołów wytwórczych w ramach „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART).

Szkolenie certyfikacyjne Leading SAFe przeznaczone jest przede wszystkim dla liderów i kadry menadżerskiej, którzy zainteresowani są zgłębieniem zasad i praktyk stosowanych w przedsiębiorstwach Lean i Agile. Uczestnicy zdobędą wiedzę, dzięki której będą w stanie efektywnie wspierać transformację przedsiębiorstwa oraz budować kulturę organizacji pracy opartą na dostarczaniu wartości biznesowej.

Jako certyfikowany SAFe Agilist będziesz budować i wspierać zwinne zespoły i programy, wzmacniać podejście Lean Portfolio Management, budować podejście umożliwiające ciągłe dostarczanie zmian (ang. Continuous Delivery Pipeline) i kulturę DevOps, a także koordynować szerokopojęte strumienie wartości.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu

Program

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

 • Zrozumienie 5 podstawowych kompetencji Lean,
 • Wprowadzenie do SAFe; poznanie ról, zasad i praktyk SAFe,
 • Poznanie zastosowania praktyk i narzędzi SAFe,
 • Zdobycie wiedzy na temat budowania zwinnego zespołu,
 • Zwinny Rozwój Oprogramowania,
 • Agile Release Train,
 • Zdobycie umiejętności budowania rozwiązań biznesowych i systemów Lean,
 • Skalowanie przywództwa,
 • Przygotowanie do oficjalnej certyfikacji SAFe.

Adresaci

 • CEOs, CIOs, CTOs
 • Portfolio Managers
 • Program Managers
 • Project Managers
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Change Agents
 • Team Leads
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Consultants
 • Engineers / Developers
 • Solution Systems Architects
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe i jej potwierdzeniem renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Agilist

Cele i korzyści

 • Poznanie podejścia SAFe do skalowania Agile oraz roadmapy do przeprowadzania zwinnych transformacji,
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do kierowania przedsiębiorstwem Lean-Agile,
 • Poznanie możliwości dostosowania frameworka SAFe do potrzeb swojej organizacji,
 • Uczestnictwo w warsztatach symulujących wydarzenie PI Planning ( wydarzenia mającego na celu planowanie obejmujące horyzont 5 Sprintów/5 Przyrostów),
 • Poznanie zbioru technik niezbędnych dla wspierania i wzmacniania efektywnej współpracy zwinnych zespołów produktowych,
 • Poznanie niezbędnych umiejętności potrzebnych do transformacji przedsiębiorstwa na podstawie zaprezentowanych informacji i przykładów oraz polecanych źródeł wiedzy i literatury uzupełniającej,
 • Poznanie mechanizmów zarządzania Lean-Agile Portfolio,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Agilist.

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń