Skip to main content

O szkoleniu

Uczestnicy mogą usprawnić współpracę w organizacji działającej w ramach SAFe Lean-Agile, gdy stają się architektami SAFe. Szkolenia SAFe dla architektów przygotowuje architektów systemów, rozwiązań i architektów organizacji do zaangażowania się w proces rozwoju całej organizacji jako skuteczny lider i Agent Zmian, którzy wspólnie z zespołami dostarczają rozwiązania architektoniczne.

Podczas tego trzydniowego kursu uczestnicy poznają role, obowiązki i sposób myślenia Architektów Agile oraz dostrzegą wartość w zwinnym sposobie dostosowania architektury, realizowaniu wartości biznesowej oraz optymalizacji ciągłego przepływu wartości dla dużych systemów, wspierając jednocześnie realizację programu SAFe.

To szkolenie jest przeznaczony dla doświadczonych osób technicznych, którzy muszą zrozumieć rolę architektów systemów, rozwiązań i architektów korporacyjnych w przedsiębiorstwach Lean-Agile. Szkolenie jest również odpowiednie dla osób pragnących dokładniej przyjrzeć się, w jaki sposób architektura umożliwia ciągły przepływ wartości oraz w jaki sposób architekci angażują się i przyczyniają się do rozwoju Lean-Agile.

 • Czas trwania: 3 dni
 • Poziom: Średnio zaawansowany
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
SAFe® for Architects to szkolenie dedykowane Architektom (nie tylko technicznym) odpowiedzialnym za określenie wizji i kierunku rozwoju architektury rozwiązania budowanego w ramach SAFe.
SAFe® for Architects to szkolenie dedykowane Architektom (nie tylko technicznym) odpowiedzialnym za określenie wizji i kierunku rozwoju architektury rozwiązania budowanego w ramach SAFe.

Program

 • Przykłady architektury Lean-Agile,
 • Architektura DevOps i Release on Demand,
 • Dostosowanie architektury do wartości biznesowej,
 • Opracowywanie wizji rozwiązania, intencji rozwiązania i planów działania,
 • Przygotowanie architektury do planowania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Koordynowanie działań architektonicznych w całym PI Planning,
 • Wspieranie ciągłej dostawy podczas wykonywania Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Wspieranie nowych tematów strategicznych (ang. Strategic Themes) i strumieni wartości,
 • Przewodzenie jako Architekt podczas transformacji Lean-Agile.

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • Solution Architects
 • System Architects
 • IT Architects
 • Architects
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Agile Coaches
 • Agile Transformational Coaches
 • Lean-Agile Transformational Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Consultants
 • Agile Trainers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe, potwierdzoną renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Architect

Cele i korzyści

 • Nauka projektowania architektury z zastosowaniem zasad i wytycznych SAFe,
 • Nauka dostosowywania kształtu i ewolucji architektury do wartości biznesowej,
 • Rozwijanie umiejętności komunikacji wizji i intencji architektury rozwiązania,
 • Nauka planowania „architektonicznego pasa startowego” (ang. Architectural Runway) w celu umożliwienia płynnego dostarczania wartości,
 • Nauka projektowania ciągłych dostaw i wydań na żądanie (ang. Release on Demand),
 • Nauka przewodzenia, coachowania i mentorowania architektów oraz innych członków zespołów podczas planowania i realizacji Przyrostu Programu (ang. Program Increment),
 • Zapewnie przywództwa podczas transformacji Lean-Agile,
 • Przygotowanie do egzaminu: Certified SAFe® Architect.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!