Skip to main content

Zdaj egzamin CISA przy pierwszym podejściu!

Certyfikacja Certified Information Systems Auditor (CISA) działa jako wyróżnik kariery dla specjalistów ds. Bezpieczeństwa, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI) lub menedżerów IT, którzy chcą zwiększyć swoją wartość na rynku pracy oraz wiarygodność. Jest to idealna ścieżka dla osób, które planują długoterminwą karierę w zakresie audytów systemów informacyjnych oraz w obszarze bezpieczeństwa IT.

Certyfikat CISA potwierdza biegłość w audycie systemów informatycznych i jest bardzo poszukiwany zarówno przez profesjonalistów, jak i pracodawców. Zdobycie tej uznawanej na całym świecie kwalifikacji zwiększy Twoją wartość uznanie na rynku. Szkolenie Certified Information Systems Auditor Exam Prep przygotuje do trudnego egzaminu CISA i ma na celu wyposażenie Cię w wiedzę niezbędną do zdania egzaminu za pierwszym razem.

„Certyfikat CISA promuje międzynarodowe praktyki i zapewnia kierownictwu pewność, że osoby, które uzyskały takie wyróżnienie, posiadają wymagane doświadczenie i wiedzę, aby zapewnić skutecznie zarządzać audytem oraz jakością usług w obszarze audytu IT.” (ISACA)

 • Czas trwania: 4 dni
 • Poziom: Zaawansowany

Najlepsze przygotowanie do egzaminu!

Podczas kursu otrzymasz osobiste przydatne wskazówki i porady od trenera. Zwiększy to Twoje szanse na zdanie egzaminu za pierwszym razem.

Czego się nauczysz?

To szkolenia zapewnia podstawowe kompetencje CISA wymagane przez specjalistów planujących przystąpienie do egzaminu CISA. Szkolenie przygotowuje Cię do egzaminu w sposób systematyczny i kompleksowy. Program szkolenia odzwierciedla strukturę egzaminacyjną i obejmuje następujące pięć obszarów praktyki zawodowej CISA:

 • Domain 1: The Process of Auditing Information Systems (14%)
 • Domain 2: Governance and Management of IT (14%)
 • Domain 3: Information Systems Acquisition, Development, and Implementation (19%)
 • Domain 4: Information Systems Operations, Maintenance and Support (23%)
 • Domain 5: Protection of Information Assets (30%)

Procenty wskazują na nacisk na pytania na egzaminie. Podczas szkolenia omówimy następujące aspekty dla każdej domeny:

 • Definicja
 • Cele
 • Zadania oraz and obszary wiedzy
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne

Program szkolenia przewiduje:

 • Wstępną ocenę wiedzy kandydata na CISA
 • Prezentacje najważniejszych tematów
 • Ćwiczenia indywidualne / zespołowe i sesje dyskusyjne
 • Przygotowanie do egzaminu końcowego z przykładowymi pytaniami praktycznymi

Kto powinien uczestniczyć?

 • CSO, CISO, CIO
 • Wewnętrzni oraz zewnętrzni audytorzy
 • Audytorzy wiodący
 • Kierownicy audytów
 • Menadżerownie oraz Dyrektorzy bezpieczeństwa
 • Analitycy systemowi
 • Finanśiści
 • Specjalisci Bezpieczeństwa IT
 • Specjaliści IT

Egzamin CISA

Egzamin sprawdza wiedzę kandydata na temat zasad i praktyk audytu Systemu Informacyjnego, a także obszarów merytorycznych.

Egzamin CISA nie jest objęty tym szkoleniem, a kandydaci muszą zarezerwować czerwcową lub grudniową sesję egzaminacyjną bezpośrednio z ISACA. Egzamin odbywa się w czerwcu i grudniu każdego roku.

Egzamin CISA ma format wielokrotnego wyboru i składa się z 4-godzinnego egzaminu w formie papierowej.

Wybrani kandydaci, którzy zdadzą egzamin i będą mieli co najmniej trzy lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego, otrzymają certyfikat i kwalifikację CISA.

Moje osobiste doświadczenie z egzaminów pokazuje, że uczestnicy mają największą szansę na sukces, jeśli będą podchodzić do egzaminu na około  dwa do czterech tygodni po ukończeniu szkolenia.

Skontaktuj się z nami

  Your Name and Surname (required)

  Your Email (required)

  Subject (required)

  Your Message (required)

  CISA Review Manual

  Podręcznik CISA Review Manual jest niezbędna dla każdego kandydata na egzamin CISA. Jeśli nie masz już własnej kopii, możesz zakupić Podręcznik CISA Review Manual na oficjalnej stronie internetowej ISACA CISA.

  Interaktywna mapa myśli CISA

  Próbka prezentacji CISA Exam Prep

  Domeny wiedzy CISA

  Domain 1

  Risk Identification (27%)

  Domain 2

  Governance and Management of IT (14%)

  Domain 3

  Information Systems Acquisition, Development, and Implementation (19%)

  Domain 4

  Information Systems Operations, Maintenance and Support (23%)

  Domain 5

  Protection of Information Assets (30%)

  To szkolenie jest częścią programu przygotowującego do egzaminów ISACA, który ma na celu intensywne oraz kompletne przygotowanie do egzaminów, aby pomóc uczestnikom zdać egzaminy CISA, CISM, CGEIT lub CRISC przy pierwszym podejściu.

  Subscribe To Our Newsletter

  Subscribe To Our Newsletter

  Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

  GDPR EN

  You have Successfully Subscribed!