Skip to main content
null

Agile Awareness Sessions

Aby doświadczyć bardziej udanej transformacji Agile, należy połączyć wysiłki trzech grup osób: zespołów ds. Dostaw / produktów, kierownictwa i kadry kierowniczej w równych ilościach. Jednak z naszego bezpośredniego doświadczenia jasno wynika, że wysiłek jest często nieproporcjonalnie nakładany na zespoły Agile / Scrum, a czasem na kierownictwo średniego szczebla. Stosunkowo mniej wysiłku wkłada się w transformację kadry kierowniczej i menedżerów, którzy naturalnie są postrzegani jako liderzy lub sponsorzy. Jednak kadra kierownicza i menedżerowie są niezbędni do transformacji i czasem wymaga to również zmiany ich ról, a także stylu i postawy przywódczej.

Agile Awareness Session dla Banku BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) – Agile w zamwieniach Publicznych (wsplnie z kancelarią prawną Maruta-Wachta)

Spotkanie na temat Zwinnych Transformacji z Zarządem i Dyrektorami Asseco Poland S.A.

Wspólna sesja świadomości Agile dla dyrektorów, menedżerów, PMO i zespołów inżynierskich Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Executive Agile Awareness Session dla Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Mity i legendy o Agile

Zwinne sesje uświadamiające są prowadzone dla małej, dedykowanej grupy menedżerów i zarządów. Celem warsztatów jest zapoznanie odbiorców ze tematyką zwinnych transformacjami, korzyściami, ryzykami, kosztami oraz prognozami procesu trwania transformacji. Spotkanie pozwala również na rozwianie wątpliwości oraz klaryfikację szeroko popularnych mitów i legend związanych ze zwinnością co znacząco klaruje czy i w jakim obszarze klient powinien zastosować podejście zwinne.

Sesje prowadzone są przez doświadczonego Agile Transformational Coacha i (w razie potrzeby) wspierane przez prawnika wyjaśniającego obszary zwinnych zamówień i umów.

To unikalne podejście pozwala poznać Agile z branży IT, HR, zakupów i zarządzania dostawcami, inżynierii oprogramowania, DevOps i innych dziedzin. Decydenci są w pełni świadomi, co oznacza zwinna transformacja oraz z jakimi kosztami i ryzykiem muszą się zmierzyć.

Agile nie polega na wybraniu konkretnej metody

Konferencja na temat Zwinnych/Cyfrowych transformacji, Project Management Forum współorganizowana z Pulsem Biznesu
(Kwiecień 2019)

null

Zwinność Biznesowa

Agile to zmiana organizacyjna (wykraczająca znacznie poza IT i nie polegająca tylko na wyborze konkretnej metody), która obejmuje przedsiębiorczość (budżetowanie, znajomość biznesu, trendów, rynku i potrzeb użytkowników końcowych, itp.), dojrzałość procesowa (np. SDLC), zarządzania projektami i przepływem (biegłość w Agile i Lean), dojrzałość techniczna (biegłość w inżynierii oprogramowania, automatyzacji, DevOps, itp.), zarządzanie zmianami (zdolność do adaptacji, zespoły, ludzie, kultura) i umiejętności miękkie (komunikacja, zarządzanie konfliktami, cechy osobowości, motywatory itp.).

„Agility is the ability to adapt and respond to change… agile organizations view change as an opportunity, not a threat.”

Jim Highsmith

Ponad 15 lat doświadczenia w skalowaniu Agile

Posiadamy ponad 20 lat aktywnego, nie liniowego i wszechstronnego doświadczenia w IT, szeroko pojętym zarządzaniu, przywództwie, coachingu (ICF), rozwoju osobistym, mentoringu i szkoleniach. Pracujemy zarazem z kadrą zarządczą jak i ze zwinnymi zespołami (nie tylko z obszaru IT) tworząc nowoczesne, zorientowane na wartość zespoły i środowiska pracy.

Wspieraliśmy lub przewodziliśmy inicjatywy zwinnych/cyfrowych transformacji w ponad 10 organizacjach, obejmując nie tylko działy IT czy PMO, ale również działy Biznesowe, HRy, Legal, Finance, Marketing, Sales, Support).

Mentorowaliśmy i coachowaliśmy kadry zarządcze, reprezentantów szczebla C-level, zarządy, dyrektorów i akcjonariuszy.

10 Agile Transformations Badge
15 Lat Doświadczenia Agile
20 Lat Szkoleń i Warsztatów Badge

(framework agnostic) Agile Coachowie i Liderzy Zmian

Postrzegamy siebie jako osoby nie przywiązane do jakiegokolwiek frameworka (framework agnostic Agile Transformational Coaches).

Jednakże, aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom rynku, jako jedyni w Polsce posiadamy coachów i mentorów certyfikowanych (i doświadczonych w boju zwinnych transformacji) we wszystkich kluczowych frameworkach i metodykach zwinnych (Scrum, Kanban, S@S, NEXUS, Large Scaled Scrum (LeSS), Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Agile Project Management (AgilePM), PRINCE2 Agile), obok lekkich podejść, takich jak Team of Teams Design i Team Topologies.

W istocie, te narzędzia pełnią rolę naszego "narzędziownika" do skalowania Agile i przewodzenia istotnym inicjatywom zmian organizacyjnych, wykorzystując metodyki takie jak PROSCI.

Do rzeczy… agenda

Ramowy zakres warsztatów (do uzgodnienia z klientem):

 • Wprowadzenie do Agility (czy Agile to tylko metodyka zarządzania projektami? Struktura organizacyjna? Kultura?):
  • Porównanie tradycyjnego zarządzania projektami i kultury zwinnej,
  • Znaczenie sposobu myślenia o produkcie a projekcie (przedsiębiorczość).
 • Zasady, wartości, zasady zwinności,
 • Korzyści z zastosowania zwinnego podejścia popartego badaniami rynku:
  • Przetrwanie biznesu, szybsze dostarczanie wartości / szybszy czas wprowadzenia na rynek (TTM), cenne i dostosowane produkty / usługi, przejrzystość, lepsza współpraca.
 • Agile w biznesie, Agile w IT (obszar dostarczania wartości), Agile HR, Agile PMO, Agile w zaopatrzeniu, Agile w marketingu, Agile w prawie i więcej,
 • Zwinne bloki fundamentowe – Kultura, środowisko Scrum, Kanban, Lean Startup, Design Thinking i więcej,
 • Znaczenie MVP, walidacja hipotez, definicja wartości, własność produktu i więcej,
 • Role kierownika projektu, menedżera produktu, Scrum Master, właściciela produktu,
 • Znaczenie kultury organizacyjnej wspierającej zwinne podejście,
 • Przywództwo służebne (ang. servant leadership) i miękkie aspekty Agile,
 • Rola kierownictwa średniego szczebla w Agile,
 • Czym jest zwinna transformacja i co się z nią wiąże:
  • Kluczowe etapy transformacji zwinnych (prezentacja przykładowych planów transformacji zwinnych na podstawie doświadczeń),
  • Kluczowe czynniki sukcesu (KSF) w zwinnych transformacjach,
  • Przykłady modeli skalowania zwinnego,
  • Czym jest badanie dojrzałości / gotowości organizacji do zwinnego podejścia,
  • Ryzyka związane z transformacjami zwinnymi.
 • Case Studies z Agile Transformations (e-commerce, banki, dostawcy usług IT dla banków, farmacja…).

Szkolenie z zakresu świadomości Agile dla kierownictwa szczebla C-level (zarząd + dyrektorzy) w PWPW (Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych) S.A.
(Październik 2018)

null

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest przedstawienie i wyjaśnienie tematu Agile, a nie realizacja pełnego programu krok po kroku. Z naszego doświadczenia wiemy, że zarządy te są bardzo aktywne podczas tych warsztatów, co sprzyja bardzo żywej atmosferze i szeregowi pytań. Dlatego nie traktujemy tych warsztatów jako warsztatu „po wyjęciu z pudełka”, lecz raczej jako spotkanie z doświadczonymi ekspertami Agile Transformation, którzy odpowiedzą na wiele pytań z różnych perspektyw.

Badania na temat Zwinnych Transformacji

APMG - Agile Transformation Report 2019

Raport KPMG na temat Zwinnych Transformacji 2019 [EN]

13th Coroczny raport z badania stanu Agile na świecie. State of the Agile 2019 [EN]

Raport firmy Capgemini na temat skalowanego Agile 2019 [EN]

Mirosław Dąbrowski logo

Współpracuj z nami i zwiększ wydajność pionów oddziałów projeków zespołów squadów unitów podsów w swojej organizacji!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!