Skip to main content

O szkoleniu

Dwudniowe szkolenie Product Owner przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera, zorientowanego na biznes przedsiębiorcy pracującego ramię w ramię z innymi członkami zespołu Scrumowego. Poprzez ćwiczenia, dyskusje i wykłady uczestnicy poznają zasady Scruma, oraz to jak na codzień wygląda prac Product Ownera zarówno przy współpracy z Zespołem Scrum w celu maksymalizacji wartości, jak również w szerszym kontekście organizacji / przedsiębiorstwa.

Szkolenie przeprowadza słuchaczy przez proces definiowania produktu: od stworzenia wizji i roadmapy produktu przez określenie Krytycznych Czynników Biznesowych (Business Drivers) i określenie potrzeb klientów i użytkowników rozwiązania w formie popularnych w pracy zwinnej Historyjek Użytkownika (User Stories). Uczestnicy szkolenia poznają jak poprawnie konstruować i zarządzać Rejestrem Produktu (ang Product Backlog).

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta (stacjonarnie) lub zdalnie (online)

Program

 • Wprowadzenie do Agile (dogłębne zrozumienie Manifestu Agile)
 • Agile a podejście tradycyjne (sekwencyjno-kaskadowe)
 • Podstawy teoretyczne Scrum
 • Trzy filary Scruma
 • Zrozumienia różnic między zarządzaniem projektem a zarządzaniem produktem
 • Omówienie elementów Scrum (Zasady, Role, Artefakty, Wydarzenia)
 • Product Owner – kim jest i jaka jest jego rola w zespole
 • Techniczny vs Biznesowy Product Owner
 • Dobre cechy Product Ownera
 • Zarządzanie produktem w Agile
 • Wartościowanie cech produktu, propozycja wartości
 • Sposoby mierzenia wartości dostarczonej
 • Wartość dostarczana a koszty
 • Product Backlog oraz zarządzanie wymaganiami
 • Ustalanie priorytetów
 • Szacownie oraz estymacja pracy
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum
 • Skalowanie w Scrumie
 • Narzędzia pracy Product Ownera
 • Wzorce oraz antywzorce Scruma
 • Przygotowanie do egzaminu PSPO I

Adresaci

 • Przyszli i obecni Product Owner’owie
 • Klienci zespołów zwinnych
 • Sponsorzy projektowi/produktowi
 • Kadra średniego i wyższego szczebla
 • Członkowie zespołów Scrumowych
 • PMO, specjaliści i menedżerowie nadzorujący projekty
 • Dostawcy, których klienci chcą przejść na zwinny model prowadzenia projektów
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między popularnymi podejściami do zarządzania projektami i produktami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, SAFe, DAD, LeSS, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczonym Agile Coachem, certyfikowanym w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem Scruma w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani rzetelnym przygotowaniem się do egzaminu Professional Scrum Product Owner I (PSPO I)

Cele i korzyści

 • dwa dni ciekawych warsztatów z praktykiem Agile,
 • poznanie przykładów oraz potencjalnych rozwiązań związanych z „wdrażaniem” Scruma w organizacji,
 • możliwość konsultacji swoich problemów z implementacją Scrum pod okiem doświadczonego praktyka z 15 letnim doświadczeniem,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • drukowany certyfikat ukończenia szkolenia (idealny do podzielenia się w social media lub do powieszenia na ścianie),
 • bezpłatne wsparcie telefoniczne Agile Coacha / trenera przez okres 3 miesięcy po szkoleniu. Jako idealne uzupełnienie po szkoleniu pozwalające na wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się po szkoleniu,
 • przygotowanie do egzaminu Scrum.org PSM I.

The Scrum process

Wydarzenie Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning) – Praca przeznaczona do wykonania w Sprincie jest planowana podczas Planowania Sprintu. Plan ten powstaje w efekcie wspólnej pracy członków Zespołu Scrumowego.
Backlog Sprintu to zbiór elementów Backlogu Produktu wybranych do Sprintu rozszerzony o plan dostarczenia Przyrostu produktu i realizacji Celu Sprintu.
Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum) – Codzienny Scrum jest wydarzeniem dla Zespołu Deweloperskiego, ograniczonym czasowo do piętnastu minut. Codzienny Scrum organizowany jest każdego dnia Sprintu. W jego trakcie Zespół Deweloperski planuje pracę na najbliższe dwadzieścia cztery godziny.
Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review) – Przegląd Sprintu jest organizowany na zakończenie Sprintu w celu przeprowadzenia inspekcji Przyrostu i, jeśli zajdzie taka potrzeba, dostosowania Backlogu Produktu. Podczas Przeglądu Sprintu Zespół Scrumowy i interesariusze wspólnie analizują to, co zostało ukończone w Sprincie.
Retrospektywa Sprintu (ang. Sprint Retrospective) – Retrospektywa Sprintu jest okazją dla Zespołu Scrumowego do przeprowadzenia inspekcji swoich działań i opracowania planu usprawnień, który zostanie wcielony w życie w najbliższym Sprincie.
Przyrost (ang. Increment) – Przyrost jest sumą wszystkich elementów Backlogu Produktu zakończonych podczas Sprintu i wartości Przyrostów ze wszystkich Sprintów poprzednich. Na koniec Sprintu nowy Przyrost musi być „Ukończony”, co oznacza, że musi on być gotowy do użycia i zgodny z definicją „Ukończenia” Zespołu Scrumowego.
Backlog Produktu (ang. Product Backlog) – Backlog Produktu to uporządkowana lista wszystkiego, co w danym momencie wiadomo odnośnie rozwoju produktu. Stanowi jedyne źródło wymaganych zmian, które mają być w produkcie wprowadzone.
Zespół Scrumowy (ang. Scrum Team) – W skład Zespołu Scrumowego wchodzą: Właściciel Produktu (ang. Product Owner), Zespół Deweloperski (ang. Development Team) oraz Scrum Master. Zespoły Scrumowe są samoorganizujące się i międzyfunkcjonalne (ang. cross-functional).
Doskonalenie (ang. refinement) Backlogu Produktu jest działaniem polegającym na dodawaniu szczegółów, oszacowań i porządkowaniu elementów Backlogu Produktu. Jest to ciągły proces, podczas którego Właściciel Produktu wraz z Zespołem Deweloperskim opracowują szczegóły elementów Backlogu Produktu.

Opinie kursantów

Uczestniczyłem w szkoleniu na temat metodyki AGILEPM, które poprowadził Mirek i z całym przekonaniem mogę polecić go jako trenera.

Mirek (...)

Mirek is a true trainer with passion. He gives training with dynamic and fun atmosphere with focus to people not process. By constantly searching for (...)

Maciej Leśniak
Maciej Leśniak ★ PRINCE2, OCA Java SE7 Programmer

I attended PRINCE2 marathon led by Miroslaw. I really appreciate his passion and knowledge getting out of standard training boundaries. I had chance (...)

Michal Gruca
Michal Gruca ★ PRINCE2 Practitioner

Mirosław has a strong background in Java EE architecture and development. Wide, up-to-date range of known technologies makes him able to advice and (...)

Kamil Żbikowski
Kamil Żbikowski ★ OCM JavaEE 5 Enterprise Architect

I participated in AgilePM training led by Mirek. Full professionalism, amazing theoretical knowledge (proved by thousands of certifications), loads of (...)

Joanna Jaworska
Joanna Jaworska ★ AgilePM

Brałam udział w prowadzonym przez Mirka pierwszym w Polsce warsztacie Playing Lean, a także w Management 3.0. Mirek klarownie tłumaczy, zaraża pasją, (...)

Mirek “Agile” Dabrowski, I think this nickname the best describes how Mirek thinks and lives. Miroslaw is one of the most helpful professionals I have (...)

Mirek is a highly devoted trainer with individual approach to his students. His solid technical background (JEE / PHP development) with business (...)

Jarosław Jaroszewicz
Jarosław Jaroszewicz ★ AgilePM

Miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu PRINCE2® Foundation prowadzonym przez Mirka. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób bardzo przystępny. (...)

Materiały wspierające

Scrum Guide 2020.11

Scrum Guide 2020
www.scrumguides.org [11.2020]

Scrum Guide 2017
www.scrumguides.org [11.2017]

The Scrum Papers - Nuts, Bolts,
and Origins of an Agile Process
DRAFT [2007.10.14]

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [09.2020]

Evidence Based Management Guide 01.2019

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [01.2019]

Evidence Based Management Guide 09.2018

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [09.2018]

The 8 Stances of a Scrum Master
Whitepaper by Scrum.org [05.2017]

Scrum Master Trends Report
by Scrum.org [2019]

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!