Skip to main content

O szkoleniu

Dwudniowe szkolenie Product Owner przygotowuje uczestników do pełnienia roli Product Ownera, zorientowanego na biznes przedsiębiorcy pracującego ramię w ramię z innymi członkami zespołu Scrumowego. Poprzez ćwiczenia, dyskusje i wykłady uczestnicy poznają zasady Scruma, oraz to jak na codzień wygląda prac Product Ownera zarówno przy współpracy z Zespołem Scrum w celu maksymalizacji wartości, jak również w szerszym kontekście organizacji / przedsiębiorstwa.

Szkolenie przeprowadza słuchaczy przez proces definiowania produktu: od stworzenia wizji i roadmapy produktu przez określenie Krytycznych Czynników Biznesowych (Business Drivers) i określenie potrzeb klientów i użytkowników rozwiązania w formie popularnych w pracy zwinnej Historyjek Użytkownika (User Stories). Uczestnicy szkolenia poznają jak poprawnie konstruować i zarządzać Rejestrem Produktu (ang Product Backlog).

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta (stacjonarnie) lub zdalnie (online)

Program

 • Wprowadzenie do Agile (dogłębne zrozumienie Manifestu Agile)
 • Agile a podejście tradycyjne (sekwencyjno-kaskadowe)
 • Podstawy teoretyczne Scrum
 • Trzy filary Scruma
 • Zrozumienia różnic między zarządzaniem projektem a zarządzaniem produktem
 • Omówienie elementów Scrum (Zasady, Role, Artefakty, Wydarzenia)
 • Product Owner – kim jest i jaka jest jego rola w zespole
 • Techniczny vs Biznesowy Product Owner
 • Dobre cechy Product Ownera
 • Zarządzanie produktem w Agile
 • Wartościowanie cech produktu, propozycja wartości
 • Sposoby mierzenia wartości dostarczonej
 • Wartość dostarczana a koszty
 • Product Backlog oraz zarządzanie wymaganiami
 • Ustalanie priorytetów
 • Szacownie oraz estymacja pracy
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum
 • Skalowanie w Scrumie
 • Narzędzia pracy Product Ownera
 • Wzorce oraz antywzorce Scruma
 • Przygotowanie do egzaminu PSPO I

Adresaci

 • Przyszli i obecni Product Owner’owie
 • Klienci zespołów zwinnych
 • Sponsorzy projektowi/produktowi
 • Kadra średniego i wyższego szczebla
 • Członkowie zespołów Scrumowych
 • PMO, specjaliści i menedżerowie nadzorujący projekty
 • Dostawcy, których klienci chcą przejść na zwinny model prowadzenia projektów
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między popularnymi podejściami do zarządzania projektami i produktami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, SAFe, DAD, LeSS, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczonym Agile Coachem, certyfikowanym w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem Scruma w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani rzetelnym przygotowaniem się do egzaminu Professional Scrum Product Owner I (PSPO I)

Cele i korzyści

 • dwa dni ciekawych warsztatów z praktykiem Agile,
 • poznanie przykładów oraz potencjalnych rozwiązań związanych z „wdrażaniem” Scruma w organizacji,
 • możliwość konsultacji swoich problemów z implementacją Scrum pod okiem doświadczonego praktyka z 15 letnim doświadczeniem,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • drukowany certyfikat ukończenia szkolenia (idealny do podzielenia się w social media lub do powieszenia na ścianie),
 • bezpłatne wsparcie telefoniczne Agile Coacha / trenera przez okres 3 miesięcy po szkoleniu. Jako idealne uzupełnienie po szkoleniu pozwalające na wyjaśnienie wątpliwości, które pojawiły się po szkoleniu,
 • przygotowanie do egzaminu Scrum.org PSM I.

The Scrum process

Wydarzenie Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning) – Praca przeznaczona do wykonania w Sprincie jest planowana podczas Planowania Sprintu. Plan ten powstaje w efekcie wspólnej pracy członków Zespołu Scrumowego.
Backlog Sprintu to zbiór elementów Backlogu Produktu wybranych do Sprintu rozszerzony o plan dostarczenia Przyrostu produktu i realizacji Celu Sprintu.
Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum) – Codzienny Scrum jest wydarzeniem dla Zespołu Deweloperskiego, ograniczonym czasowo do piętnastu minut. Codzienny Scrum organizowany jest każdego dnia Sprintu. W jego trakcie Zespół Deweloperski planuje pracę na najbliższe dwadzieścia cztery godziny.
Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review) – Przegląd Sprintu jest organizowany na zakończenie Sprintu w celu przeprowadzenia inspekcji Przyrostu i, jeśli zajdzie taka potrzeba, dostosowania Backlogu Produktu. Podczas Przeglądu Sprintu Zespół Scrumowy i interesariusze wspólnie analizują to, co zostało ukończone w Sprincie.
Retrospektywa Sprintu (ang. Sprint Retrospective) – Retrospektywa Sprintu jest okazją dla Zespołu Scrumowego do przeprowadzenia inspekcji swoich działań i opracowania planu usprawnień, który zostanie wcielony w życie w najbliższym Sprincie.
Przyrost (ang. Increment) – Przyrost jest sumą wszystkich elementów Backlogu Produktu zakończonych podczas Sprintu i wartości Przyrostów ze wszystkich Sprintów poprzednich. Na koniec Sprintu nowy Przyrost musi być „Ukończony”, co oznacza, że musi on być gotowy do użycia i zgodny z definicją „Ukończenia” Zespołu Scrumowego.
Backlog Produktu (ang. Product Backlog) – Backlog Produktu to uporządkowana lista wszystkiego, co w danym momencie wiadomo odnośnie rozwoju produktu. Stanowi jedyne źródło wymaganych zmian, które mają być w produkcie wprowadzone.
Zespół Scrumowy (ang. Scrum Team) – W skład Zespołu Scrumowego wchodzą: Właściciel Produktu (ang. Product Owner), Zespół Deweloperski (ang. Development Team) oraz Scrum Master. Zespoły Scrumowe są samoorganizujące się i międzyfunkcjonalne (ang. cross-functional).
Doskonalenie (ang. refinement) Backlogu Produktu jest działaniem polegającym na dodawaniu szczegółów, oszacowań i porządkowaniu elementów Backlogu Produktu. Jest to ciągły proces, podczas którego Właściciel Produktu wraz z Zespołem Deweloperskim opracowują szczegóły elementów Backlogu Produktu.

Opinie kursantów

Miroslaw Dabrowski is absolutely great at what he does. He does an excellent job of coaching and helping you to see how your project can be done in (...)

Maciej Kordała
Maciej Kordala ★ PRINCE2

I can recommend Mirek for both his great devotion and passion to his instructor work, and professional and technical knowledge related to all aspects (...)

Experienced instruction with deep knowledge in many areas (look@ his bio!). Unlike many other coaches not only a theorist but also a person with (...)

Marcin Próchnicki
Marcin Prochnicki ★ PMP, PRINCE2, PSM-I, OCA JavaSE 7, OCUP Fundamental, MCP

I had this opportunity of participating in Mirek's PSPO-I Exam Prep course. He was very helpful and patient with the group. He proved to be a real (...)

Dawid Graczyk
Dawid Graczyk ★ PSPO-I

Intensive and substantive weekend training about Agile PM Foundation made me fascinated by Agile project management methods. The high score of the (...)

I'm truly glad to have an opportunity to work with Mirek. His attitude, passion and willingness for sharing his knowledge is making him a fantastic (...)

Agata (Kowalska) Baran
Agata (Kowalska) Baran ★ AgilePM

I recently attended Mirek's training on ITIL. Mirek was very effective in teaching us the concepts and principles of service management, the do's and (...)

Miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym przez Mirka. To Trener, który posiada ogromną wiedzę i doświadczenie. W bardzo ciekawy sposób (...)

Joanna Kujawska
Joanna Kujawska ★ PRINCE2

I had a pleasure to attend to Miroslaw's course. At the beginning he said I am sorry for my appearance, I have no time for hairdresser, so I will have (...)

Grzegorz Kiryluk
Grzegorz Kiryluk ★ PRINCE2 Practitioner

Materiały wspierające

Scrum Guide 2020.11

Scrum Guide 2020
www.scrumguides.org [11.2020]

Scrum Guide 2017
www.scrumguides.org [11.2017]

The Scrum Papers - Nuts, Bolts,
and Origins of an Agile Process
DRAFT [2007.10.14]

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [09.2020]

Evidence Based Management Guide 01.2019

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [01.2019]

Evidence Based Management Guide 09.2018

Evidence-Based Management Guide
by Scrum.org [09.2018]

The 8 Stances of a Scrum Master
Whitepaper by Scrum.org [05.2017]

Scrum Master Trends Report
by Scrum.org [2019]

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!