Skip to main content
null

Transformacje Agile / Zwinne transformacje

Przyjęcie zwinności czy podejścia Lean, nigdy nie polega tylko na przyjęciu zwinnych narzędzi i praktyk. Nie chodzi nawet o przyjęcie zwinnej kultury. Chociaż te rzeczy są ważne, jednak jeśli nie osiągniesz lepszych wyników biznesowych, wdrożenie zwinnego podejścia nie jest warte inwestycji. Twoja droga do większej sprawności biznesowej zaczyna się od określenia, jakie wyniki są najważniejsze dla sukcesu Twojej organizacji. Ta wiedza pomaga w podjęciu decyzji o tym, jak dostosować podejście i poprowadzić transformację, aby mierzalnie pokazać postęp w realizacji kluczowych celów biznesowych.

Dlaczego zwinne transformacje?

W dzisiejszych czasach organizacje stają przed wyzwaniem funkcjonowania w w niezwykle konkurencyjnym i nieprzewidywalnym środowisku rynku globalnego. Rosnące tempo rozwoju konkurencji oraz wzmożone oczekiwania klientów wymuszają niekiedy dokonanie zmian w sposobie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na tego rodzaju wyzwania jest przeprowadzenie zwinnej transformacji.

Przekształcanie całej organizacji

Zwinna tranformacja to nie jedynie przyjęcie zwinnych metodologii wytwarzania oprogramowania, ale kompleksowe podejście wykraczające daleko poza rozwój produktu. Zwinna transformacja to proces przekształcania całej organizacji w przedsiębiorstwo otwarte na zmiany o reaktywnym podejściu do wytwarzania swoich produktów opartym na zwinnych zasadach. To m.in. wypracowanie najbardziej optymalnego podejścia do innowacji, zmiana metod pracy, wzmacnianie roli pracowników poprzez tworzenie międzyfunkcjonalnych i samoorganizujących się zespołów. To również skupienie się na zadowoleniu klientów, ograniczenie procesów i planowania na rzecz szybkiego reagowania na zmiany oraz zwiększenie poziomu wewnętrznej komunikacji i wymiany informacji.

Poznaj proces

Case study of Scrum Studio in BGŻ BNP Paribas Bank

Scrum Studio Leaders – a business people accountable on behalf of the board of management
Shared Resources for multiple Scrum Studios like Legal, Finance, InfoSec, Governance, HR any many more depending on individual Scrum Studio requirements.
Evidence-Based Management is a framework organizations can use to help them measure, manage, and increase the value they derive from their product delivery. EBM focuses on improving outcomes, reducing risks, and optimizing investments. It is developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.org.
Scrum Studio creates an environment in which empiricism can thrive. It may exist as a physically separate organization, or it may simply be a protected part of an existing organization, especially when it is just getting started. Read this paper to learn more.
Communities of Practice (CoP), Centres of Excellence (CoE), Lean-Agile Centres of Excellence (LACE) – many units and teams consisting from external Agile Coaches and internal (clients’s) people, supporting Agile transformation via consulting, coaching, mentoring and training.
Constant feedback from the end-users, way often and way deeper than just feedback on Sprint Review.
Scope of the Scrum Studio covering internal Scrum Teams (build from people form client’s organization as well from suppliers) and ideally minimum amount if none, external Scrum Teams.

Agile nie polega na wybraniu konkretnej metody

Konferencja na temat Zwinnych/Cyfrowych transformacji, Project Management Forum współorganizowana z Pulsem Biznesu
(Kwiecień 2019)

null

Zwinność Biznesowa

Agile to zmiana organizacyjna (wykraczająca znacznie poza IT i nie polegająca tylko na wyborze konkretnej metody), która obejmuje przedsiębiorczość (budżetowanie, znajomość biznesu, trendów, rynku i potrzeb użytkowników końcowych, itp.), dojrzałość procesowa (np. SDLC), zarządzania projektami i przepływem (biegłość w Agile i Lean), dojrzałość techniczna (biegłość w inżynierii oprogramowania, automatyzacji, DevOps, itp.), zarządzanie zmianami (zdolność do adaptacji, zespoły, ludzie, kultura) i umiejętności miękkie (komunikacja, zarządzanie konfliktami, cechy osobowości, motywatory itp.).

„Agility is the ability to adapt and respond to change… agile organizations view change as an opportunity, not a threat.”

Jim Highsmith

Ponad 15 lat doświadczenia w skalowaniu Agile

Posiadamy ponad 20 lat aktywnego, nie liniowego i wszechstronnego doświadczenia w IT, szeroko pojętym zarządzaniu, przywództwie, coachingu (ICF), rozwoju osobistym, mentoringu i szkoleniach. Pracujemy zarazem z kadrą zarządczą jak i ze zwinnymi zespołami (nie tylko z obszaru IT) tworząc nowoczesne, zorientowane na wartość zespoły i środowiska pracy.

Wspieraliśmy lub przewodziliśmy inicjatywy zwinnych/cyfrowych transformacji w ponad 10 organizacjach, obejmując nie tylko działy IT czy PMO, ale również działy Biznesowe, HRy, Legal, Finance, Marketing, Sales, Support).

Mentorowaliśmy i coachowaliśmy kadry zarządcze, reprezentantów szczebla C-level, zarządy, dyrektorów i akcjonariuszy.

10 Agile Transformations Badge
15 Lat Doświadczenia Agile
20 Lat Szkoleń i Warsztatów Badge

(framework agnostic) Agile Coachowie i Liderzy Zmian

Postrzegamy siebie jako osoby nie przywiązane do jakiegokolwiek frameworka (framework agnostic Agile Transformational Coaches).

Jednakże, aby sprostać zróżnicowanym wymaganiom rynku, jako jedyni w Polsce posiadamy coachów i mentorów certyfikowanych (i doświadczonych w boju zwinnych transformacji) we wszystkich kluczowych frameworkach i metodykach zwinnych (Scrum, Kanban, S@S, NEXUS, Large Scaled Scrum (LeSS), Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Agile Project Management (AgilePM), PRINCE2 Agile), obok lekkich podejść, takich jak Team of Teams Design i Team Topologies.

W istocie, te narzędzia pełnią rolę naszego "narzędziownika" do skalowania Agile i przewodzenia istotnym inicjatywom zmian organizacyjnych, wykorzystując metodyki takie jak PROSCI.

Agile to nie tylko IT

W ramach Transformacji Agile (w zależności od zakresu współpracy) wdrażamy:

 • Kompleksowe prowadzenie programu Zwinnej Transformacji „Enterprise Business Agility Change Management Program”
 • Uruchomienie Scrum Studio (jeśli jako podejście zostanie wybrany Scrum)
  • W tym również pełnego zestawu metryk na poziomie zespołów
 • Uruchomienie Agile Center of Excellence (ACE) lub Lean-Agile Center of Excellence (LACE)
  • W tym również pełnego zestawu metryk na poziomie zespołów oraz portfolio
 • Agile w Organizacji (zobacz Modern Agile)
 • Agile Teams (w tym reorganizacja zespołów w obrębie dostarczanej wartości (przykładowo używając Value Streams):
 • Agile w PMO (zwinne zarządzanie projektami, podejścia hybrydowe, governance, raportowanie projektów, etc. zobacz PMO Manifesto)
  • w tym cykl: Discovery -> Options -> Delivery (a.k.a. Mobius Loop)
  • w tym cykl: Demand -> Discovery -> Outcomes (przykładowo przy użyciu OKRów)
 • DevOps / DataOps
 • Site-reliability engineering (SRE)
 • Design Thinking
 • Lean Startup (m.in. weryfikacja hipotez biznesowych, weryfikacja modeli biznesowych, inkubatory przedsiębiorczości)
 • Design Sprint
 • Kanban (zarówno System Kanban, Upstream Kanban i Portfolio Kanban)
 • Nowoczesne techniki tworzenia oprogramowania i inżynierii oprogramowania (zobacz Manifesto of Software Craftsmanship):
  • Feature Driven Development (FDD)
  • Domain Driven Design (DDD)
  • Behavioural Driven Development (BDD)
  • Test Driven Development (TDD)
   • Acceptance Test Driven Development (ATDD)
  • i inne
 • Turkusowa organizacja
 • Holokracja

SAFe PI Planning @ Roche
(Polska 🇵🇱, Niemcy 🇩🇪, Szwajcaria 🇨🇭)
(Październik 2019)

Planowanie SAFe PI @ Roche (Mannheim, Niemcy 🇩🇪)
(Marzec 2019)

Proces

Nasze podejście jest inspirowane dobrze już znanym w świecie change managementu podejściem opracowanym przez Johna Kottera – Kotter’s 8-Step Change Model oraz podejściem Lean Change Management autorstwa Jasona Little.

Ramy procesu transformacyjnego (poniższe działania rzadko kiedy w praktyce są krokami następującymi sekwencyjnie jeden po drugim):

 1. Intro – Poznanie Twojej wizji transformacji – jak ją rozumiesz, jakich rezultatów oczekujesz?
 2. Eksploracja – Obserwacja status quo. Powstają pierwsze spostrzeżenia i proponowane opcje rozwiązań.
  • W tym kroku skupiamy się na identyfikacji, zbieraniu i segregowaniu informacji zdobytych empirycznie. W ramach potrzeb stosujemy takie narzędzia jak PROSCI ADKAR, Lean Coffee, wywiady, obserwacje.
 3. Raport – Wnioski, rekomendacje odnośnie strategii transformacji i ustalenie mierników jej sukcesu.
 4. (w razie potrzeby) Szkolenia i Sesje Agile-Lean Awareness dla kadry zarządczej / decydentów.
 5. Warsztaty transformacji – Określenie wizji organizacji po transformacji, strategii transformacji, Backlogu Transformacji oraz mierników.
 6. Formowanie koalicji/CoE/zespołu od transformacji złożonego z zewnętrznych Coachów/Konsultantów oraz reprezentantów od strony klienta pełniących rolę Agentów Zmian.
 7. Definicja obszarów biznesowych i Produktów. Formowanie zespołów i rozpoczęcie pilotażu projektów zwinnych i/lub obszarów produktowych.
  • W ramach potrzeb i wybranej strategii transformacji, start obszarów Scrum Studio.
  • W ramach potrzeb i wybranej strategii transformacji, start obszarów do Lean Change Management (proces Insights – Options – Experiments – Prepare – Introduce – Review).
  • W ramach potrzeb i wybranej strategii transformacji, start obszarów hybrydowych projektów.
 8. Szkolenia ogólne oraz profilowane pod konkretne role i indywidualnie dobrane osoby.
 9. Iteracyjne przeprowadzanie zmian razem z klientem w odpowiednim dla niego tempie, monitorując wspólnie postępy transformacji.
 10. Podsumowanie okresu współpracy oraz rozmowy / decyzje co do dalszych kroków.

Agile Transformation Approach (ATA)

Analiza obecnego stanu dojrzałości organizacji pod kątem Agile oraz Lean, zrozumienie ograniczeń, identyfikacja problemów oraz przeszkód. Wyłonienie obszarów (projekty, produkty, działy etc.) lub powołanie nowych obszarów jako kandydatów do transformacji.
Rozpoczęcie procesu iteracyjnego oraz empirycznego budowania oraz wdrażania strategii oraz roadmapy transformacji.
Zbudowanie koalicji Center of Excellence złożonej z zewnętrznych konsultantów/coachów/ekspertów oraz z pracowników klienta wybranch jako Agentów Zmian. W ramach potrzeby rekrutacje Scrum Masterów oraz Agile Coachów.
Rozpoczęcie procesu szkoleń, warsztatów i symulacji w celu propagowania wiedzy i doświadczenia Agile wliczając w to sesje Agile Awareness dla zarządu i kadry C-level. Zaangażowanie Agentów Zmian do propagowania wiedzy o Agile.
Rozszerzanie pilotażu w wybranych projektach i/lub powołanie nowych projektów czy też zespołów produktowych pracujących w modelu Scrum Studio (nie mylić ze Scrum).
Rozszerzanie pilotażu w kolejnych obszarach organizacji: nowy projekty, działy, departamenty, piony i/lub obszary biznesowe wliczając w to: IT, PMO, HR, Legal, Finance oraz inne, która zostały wybrane w procesie kształtowania strategii transformacji oraz dołączone w trakcie transformacji.
Mierzenie oraz nieustanny rozwój dojrzałości organizacji.

Aktywności podczas transformacji

Scrum Studio

Model Scrum Studio opracowany przez Scrum.org

Adaptacja i ugruntowanie Scruma w organizacji, często oznacza zmianę sposobu pracy ludzi obejmując swoim zakresem również obszary poza Zespołami IT. Wymaga stworzenia sprzyjającego środowiska, w którym zmiany kulturowe wspierają Scruma oraz kultywują wyrabianie postaw i nawyków powiązanych z pracą w modelu zwinnym. Podczas gdy Scrum Master (czy ktokolwiek kto dba o kulturę organizacyjną i dojrzałość procesów) pomaga Zespołom Scrumowym w początkowej zmianie sposobu w jaki pracują. Zarazem zespoły Scrumowe (najczęściej) potrzebują wsparcia, opieki i mentoringu, aby zrozumieć potrzebę zmian oraz wynikające z nich korzyści jak również utrzymać nowe zachowania i nawyki. Nie mówimy tu jedynie o „prowadzeniu” Daily czy Retrospektywy przez Scrum Mastera (co samo w sobie już jest mocno dyskusyjne) a o kwantyfikacji Scruma, tak aby w miejscu, gdzie do tej pory pojawiały się emocji, zastąpić czy też wesprzeć je statystykami, metrykami, trendami etc.

Scrum Studio pomaga stworzyć odpowiednie środowisko kulturowe i menedżerskie, w którym empiryzm może przetrwać i prosperować, sukcesywnie rozszerzając się i powiększając o nowo dołączane zespoły na przestrzeni czasu.

Scrum Studio to podejście do przeprowadzania zmian w organizacjach, opracowane i rekomendowane przez Scrum.org.

Lean Change Management (LCM)

Lean Change Management (LCM) autorstwa Jason’a Little

Lean Change Management (LCM) to ewolucyjna strategia ciągłego wprowadzania usprawnień, mająca na celu doskonalenie procesów, którą można zastosować na poziomie indywidualnym, zespołu i organizacji. Kilka wartościowych założeń LCM’a:

 • LCM opiera się na metaforze mówiącej, że każdą inicjatywę zmian można traktować jako start-up.
 • Osoby dotknięte zmianą angażują się i są odpowiedzialne poprzez współtworzenie zmiany.
 • Krótkie i zamknięte pętle informacji zwrotnej przekazują reakcję zaangażowanych osób na wprowadzone zmiany, umożliwiając ciągłe dostosowywanie przebiegu zmian.
 • Zapożyczenie wielu zasad i technik z metody Lean Startup (Eric Ries 2011) i Lean Stack Machine (Ash Maurya 2012). Agenci zmiany (np. Scrum Masterzy) są w stanie na bieżąco aktualizować plan i model zmian, włączając najnowsze wnioski wyciągnięte z reakcji na stanowiskach pracy.

Proces LCM:

 • Spostrzeżenia (ang. Insights) – generowanie, zbieranie i agregowanie informacji. Z użyciem np. ADKAR, Lean Coffee, wywiadów i obserwacji.
 • Opcje (ang. Options) – na podstawie spostrzeżeń z ustalonym kosztem, wartością i impaktem. Zawierają hipotezy i oczekiwane korzyści.
 • Eksperymenty (ang. Experiments) – przekształcone z hipotez testują zmiany względem oczekiwanych rezultatów. Zawierają wewnętrzną pętlę realizacji.
  • Przygotuj (ang. Prepare) – planowanie i walidacja założeń. Opinie i odczucia osób, jeszcze przed implementacją.
  • Wprowadź (ang. Introduce) – eksperyment zostaje wprowadzony w codzienny proces. Musi być wdrożony zgodnie z ustaleniami bez modyfikacji, celem próbkowania.
  • Przejrzyj (ang. Review) – przegląd rezultatów eksperymentu. Wymaga odpowiedniej próbki i czasu.

PROSCI Change Triangle (PCT Model)

Ramy, które pokazują cztery krytyczne aspekty każdego udanego wysiłku zmiany

PROSCI PCT Model

Metodyka PROSCI

Ustrukturyzowane, elastyczne i powtarzalne podejście umożliwiające poszczególnym osobom skuteczne przejście przez zmiany w Twojej organizacji

Metodyka PROSCI

Materiały wspierające Zwinne Transformacje przy użyciu Scrum

Scrum Studio A Model for Innovation Whitepaper 12.2017

Model Scrum Studio
Wzorce do rozwoju środowiska pracy dla innowacyjnych produktów - whitepaper Scrum.org [12.2017]

NEXUS Guide
Poradnik do skalowania Scrum przy użyciu frameworka NEXUS od Scrum.org [01.2018]

Scrum@Scale Guide 2022.02

Scrum@Scale Guide 2.1
Poradnik do skalowania Scrum przy użyciu frameworka Scrum@Scale od Scrum.Inc [02.2022]

Evidence-Based Management Guide
Poradnik do zarządzania wartością Scrum.org [09.2020]

The 8 Stances of a Scrum Master
Whitepaper Scrum.org [05.2017]

Scrum Guide 2020.11

Scrum Guide 2020
www.scrumguides.org [11.2020]

Badania na temat Zwinnych Transformacji

APMG - Agile Transformation Report 2019

Raport KPMG na temat Zwinnych Transformacji 2019 [EN]

13th Coroczny raport z badania stanu Agile na świecie. State of the Agile 2019 [EN]

Raport firmy Capgemini na temat skalowanego Agile 2019 [EN]

Mirosław Dąbrowski logo

Współpracuj z nami i zwiększ wydajność pionów oddziałów projeków zespołów squadów unitów podsów w swojej organizacji!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!