Skip to main content

O szkoleniu

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy zyskają dogłębną wiedzę na temat przeznaczenia i zastosowania tzw. „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART) w SAFe;  tego w jaki sposób zapewnia on dostarczanie wartości i jak najskuteczniej pełnić w nim rolę przy użyciu Scruma, Kanbana, ScrumBana oraz XP. Dowiedzą się jak pisać historyjki użytkownika i dekomponować produkt, planować i doprowadzać do dostarczania iteracji rozwiązania oraz planować Przyrosty Programu (ang. Program Increment, PI) w SAFe.

Zespoły Agile w SAFe skupiają swoją uwagę przede wszystim na strumieniach wartości. Nie stanowią zatem silosów organizacyjnych/korporacyjnych – są ponad tego rodzaju podziały. Zespoły te składają się z członków z całej organizacji, którzy są dedykowani do danego zespołu w pełnym wymiarze godzin. Eliminuje to potencjalną konieczność przekazywanie zadań między zespołami i opóźnianie dostarczania wartości, co ma zazwyczaj miejsce w przypadku silosów. Każdy zespół Agile w SAFe (podobnie jak w Scrum), posiada wszystkie umiejętności niezbędne do dostarczania przyrostów wartości. Zakres pracy zespołów może obejmować:

 • Definiowanie – opracowywanie i projektowanie funkcjonalności i historyjek użytkownika,
 • Budowanie – budowę produktu; zespół posiada wszystkie umiejętności niezbędne do wytworzenia produktu,
 • Testowanie – zapewnienie jakości produktu; zespół posiada wszystkie umiejętności niezbędne do przetestowania produktu,
 • Wydawanie – weryfikację, czy produkt spełnia zamierzoną potrzebę biznesową.

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do sformułowania zespołu Agile oraz zespołu Agile Release Train („pociągu zwinnego dostarczania” – ART) oraz dowiedzą się jak być aktywnym ich członkiem.  Zdobędą również wiedzę, jak skutecznie współpracować z innymi zespołami, dzięki czemu staną się praktykami i ewangelistami podejścia SAFe w organizacji. Poznają ponadto znaczenie podejścia operatego na ciągłym dostarczaniu wartości (ang. Continuous Delivery), istotę budowania kultury DevOps, techniki skutecznego integrowania zespołów w programie oraz sposoby na ciągłe ulepszanie ART w SAFe.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Średnio zaawansowany
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu

Zespoły Agile są interdyscyplinarne (ang. cross-functional)

SAFe for Teams to szkolenie dedykowane dla zwinnych zespołów / zespołów Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan) pracujących w ramach frameworka SAFe.
Zespoły biznesowe w ujęciu SAFe, oznacza zespoły z obszarów organizacji (przykłady): dział Prawny, dział Finansów, HR, Marketing, Infrastruktura, Bezpieczeństwo, Compliance. Lista to tylko przykłady, gdyż w każdej organizacji spotkamy inny zespoły biznesowe.

Program

 • Wprowadzenie do Scaled Agile Framework (SAFe),
 • Budowanie zwinnego zespołu,
 • Planowanie iteracji,
 • Wykonanie iteracji,
 • Wykonywanie Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI).

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

Adresaci

 • Program Managers
 • Project Managers
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Master
 • Change Agents
 • Team Leads
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Consultants
 • Architects
 • Engineers
 • Developers
 • Quality Directors
 • Product Managers
 • Product Owners
 • Operations
 • Programmers
 • Delivery Managers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe i jej potwierdzeniem renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Practitioner

Cele i korzyści

 • Poznanie zastosowania frameworka SAFe w celu skalowania podejścia Lean i Agile w organizacji,
 • Poznanie istoty tworzenia zespołów zwinnych i ich roli w ART,
 • Poznanie wszystkich pozostałych zespołów zaangażowanych w ART, ich roli i zależności między nimi,
 • Zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zaplanowania iteracji,
 • Nauka przeprowadzania iteracji oraz prezentacji dostarczonej wartości,
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do planowania i przeprowadzenia Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Nauka integracji i synchronizacji pracy w zespołach oraz ich współpracy z innymi zespołami w pociągu ART,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Practitioner.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!