O szkoleniu

Podczas tego dwudniowego szkolenia uczestnicy zyskają dogłębną wiedzę na temat przeznaczenia i zastosowania tzw. „pociągu zwinnego dostarczania” (ang. Agile Release Train, ART) w SAFe;  tego w jaki sposób zapewnia on dostarczanie wartości i jak najskuteczniej pełnić w nim rolę przy użyciu Scruma, Kanbana, ScrumBana oraz XP. Dowiedzą się jak pisać historyjki użytkownika i dekomponować produkt, planować i doprowadzać do dostarczania iteracji rozwiązania oraz planować Przyrosty Programu (ang. Program Increment, PI) w SAFe.

Zespoły Agile w SAFe skupiają swoją uwagę przede wszystim na strumieniach wartości. Nie stanowią zatem silosów organizacyjnych/korporacyjnych – są ponad tego rodzaju podziały. Zespoły te składają się z członków z całej organizacji, którzy są dedykowani do danego zespołu w pełnym wymiarze godzin. Eliminuje to potencjalną konieczność przekazywanie zadań między zespołami i opóźnianie dostarczania wartości, co ma zazwyczaj miejsce w przypadku silosów. Każdy zespół Agile w SAFe (podobnie jak w Scrum), posiada wszystkie umiejętności niezbędne do dostarczania przyrostów wartości. Zakres pracy zespołów może obejmować:

 • Definiowanie – opracowywanie i projektowanie funkcjonalności i historyjek użytkownika,
 • Budowanie – budowę produktu; zespół posiada wszystkie umiejętności niezbędne do wytworzenia produktu,
 • Testowanie – zapewnienie jakości produktu; zespół posiada wszystkie umiejętności niezbędne do przetestowania produktu,
 • Wydawanie – weryfikację, czy produkt spełnia zamierzoną potrzebę biznesową.

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności potrzebne do sformułowania zespołu Agile oraz zespołu Agile Release Train („pociągu zwinnego dostarczania” – ART) oraz dowiedzą się jak być aktywnym ich członkiem.  Zdobędą również wiedzę, jak skutecznie współpracować z innymi zespołami, dzięki czemu staną się praktykami i ewangelistami podejścia SAFe w organizacji. Poznają ponadto znaczenie podejścia operatego na ciągłym dostarczaniu wartości (ang. Continuous Delivery), istotę budowania kultury DevOps, techniki skutecznego integrowania zespołów w programie oraz sposoby na ciągłe ulepszanie ART w SAFe.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Średnio zaawansowany
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu

Zespoły Agile są interdyscyplinarne (ang. cross-functional)

SAFe for Teams to szkolenie dedykowane dla zwinnych zespołów / zespołów Agile (organizujących swoją pracę w ramach Scrum, Kanban lub ScrumBan) pracujących w ramach frameworka SAFe.
Zespoły biznesowe w ujęciu SAFe, oznacza zespoły z obszarów organizacji (przykłady): dział Prawny, dział Finansów, HR, Marketing, Infrastruktura, Bezpieczeństwo, Compliance. Lista to tylko przykłady, gdyż w każdej organizacji spotkamy inny zespoły biznesowe.

Program

Dostosowanie agendy

Program przedstawia ramowy zakres certyfikowanego szkolenia. Na życzenie klienta wybrane elementy mogą zostać rozwinięte.

W przypadku szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą docelową na podstawie analizy przedszkoleniowej, aby jak najlepiej zaadresować Państwa potrzeby.

 • Wprowadzenie do Scaled Agile Framework (SAFe),
 • Budowanie zwinnego zespołu,
 • Planowanie iteracji,
 • Wykonanie iteracji,
 • Wykonywanie Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI).

Adresaci

 • Program Managers
 • Project Managers
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Master
 • Change Agents
 • Team Leads
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Consultants
 • Architects
 • Engineers
 • Developers
 • Quality Directors
 • Product Managers
 • Product Owners
 • Operations
 • Programmers
 • Delivery Managers
 • Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat SAFe i jej potwierdzeniem renomowanym certyfikatem Certified SAFe® Practitioner

Cele i korzyści

 • Poznanie zastosowania frameworka SAFe w celu skalowania podejścia Lean i Agile w organizacji,
 • Poznanie istoty tworzenia zespołów zwinnych i ich roli w ART,
 • Poznanie wszystkich pozostałych zespołów zaangażowanych w ART, ich roli i zależności między nimi,
 • Zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zaplanowania iteracji,
 • Nauka przeprowadzania iteracji oraz prezentacji dostarczonej wartości,
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do planowania i przeprowadzenia Przyrostu Programu (ang. Program Increment, PI),
 • Nauka integracji i synchronizacji pracy w zespołach oraz ich współpracy z innymi zespołami w pociągu ART,
 • Przygotowanie do egzaminu Certified SAFe® Practitioner.

Doświadczenie trenera

Podczas szkolenia, omawiane są liczne studia przypadków, wynikające z bogatego, 15-letniego międzynarodowego doświadczenia trenera w szkoleniach oraz z 10-letniego doświadczenia we wdrażaniu zwinnego podejścia i ponad 10 transformacji zwinnych / cyfrowych.

Szkolenie prowadzi najlepszy Polski trener z zakresu Agile. Jako jedyny w Polsce Agile Coach jest certyfikowany ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych, certyfikowany z metody PROSCI do przeprowadzania transformacji oraz z narzędzi/testów do badania osobowości i stylów komunikacji oraz budowy zespołów i analizy silnych i mocnych stron zespołów:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń