Skip to main content

O symulacji

Można przeczytać o aerodynamice, ale nie nauczy się latać. Można jednak nauczyć się latać na symulatorze lotu, w środowisku wolnym od ryzyka, w którym się piloci mogą bezpiecznie podejmować błędne decyzje bez uszkodzenia drogiego sprzętu lub spowodowanie utraty życia.

Symulacja Playing Lean jest „symulatorem lotu” dla innowacji i Lean Startupów. Jest to przyjemna symulacja planszowa, w której uczestnicy są zmuszeni do podejmowania trudnych wyborów, nie jednokrotnie ryzykując swoje oszczędności życia lub ich pracę. Najgorszy scenariusz to upokarzająca porażka w rękach swoich współpracowników gdzie początki wydawały się być bardzo obiecujące.

W Playing Lean, zespoły konkurują ze sobą i starają się przejść ścieżkę od pomysłu na model biznesowy (produkt) do wygranej na tle konkurencji. Wybory dokonywane podczas gry są trudne: czy zaryzykować i budować to co wydaje się byś pożądane przez rynek, czy też być może warto przeznaczyć fundusze na badanie i analizę rynku w celu zrozumienia potrzeb przyszłego konsumenta? Czy ryzykować, czy przeprowadzić badanie?

Symulacja Playing Lean pozwala doświadczyć proces wprowadzania nowego produktu. Po drodze gracze będą poznają podstawowe pojęcia i słownictwo związane z Lean Startup. Dzięki nauce poprzez zabawę lepiej uczymy się. Wiedza powiązana z praktycznym doświadczeniem i dreszczem emocji konkurowania pozwala na efektywniejsze utrwalenie zdobytej wiedzy.

 • Czas trwania: 1 dzień
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 25% wykłady / 75% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu

Program

 • Wprowadzenie do Lean Startup
  • Zrozumienie podstawowych założeń Lean oraz Lean Startup
  • Wprowadzenie do Lean Canvas
  • Omówienie poszczególnych obszarów Lean Canvas oraz Business Model Canvas
 • Rozgrywka gry symulacyjnej Playing Lean
  • Gra z podziałem na 4 konkurujące zespoły (gra jest również możliwa w mniejszych grupach)
 • Retrospektywa oraz analiza przypadków zaistniałych podczas gry
 • Omówienie sławnych przykładów związanych z Lean Startup
 • Zalecenia oraz kontynuacja nauki zasad Lean

Adresaci

 • Przyszli oraz aktualni założyciele Startupów
 • Business Development Managerowie
 • Przedsiębiorcy zainteresowani optymalizacją procesu tworzenia oraz sprzedaży produktów
 • Osoby pracujące w obszarze innowacji
 • Sponsorzy produktowi/projektowi
 • Przyszyli i obecni Kierownicy Projektów szukający usprawnień
 • Kadra średniego szczebla
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem Lean Startup w praktyce

Cena

Cena szkolenia wynosi 2000zł i obejmuje:

 • 1 intensywny dzień warsztatowo-wykładowy,
 • 15-letnie doświadczenie trenera w branży IT,
 • 10-letnie doświadczenie trenera w Agile, Scrum oraz Lean IT,
 • materiały dodatkowe pomocne w dalszej nauce (dla zainteresowanych),
 • zalecenia oraz wskazówki dotyczące egzaminu,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • wsparcie po-szkoleniowe trenera.

Podana cena jest ceną netto dla firm a brutto dla osób prywatnych.

Certyfikacja

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Playing Lean.

Zdjęcia z warsztatów Playing Lean

Kolejna sesja warsztatów Playing Lean w towarzystwie kierowników projektów, analityków biznesowych i liderów zespołów
(Październik 2016)

Playing Lean w zwinnej odsłonie. Sesja warsztatowa z udziałem kierowników projektów zwinnych i scrum masterów.
(Październik 2016)

Konferencja Agile by Example oraz sesja warsztatowa Playing Lean
(Październik 2016)

Decyzje strategiczne podczas warsztatu Lean Startup na ABE 2016
(Październik 2016)

Google Campus Warsaw przepełniony energią Playing Lean
(Październik 2016)

Warsztaty Playing Lean dla TechHub Warsaw i Google Campus Warsaw
(Październik 2016)

null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!