Agile Awareness Session dla kadry kierowniczej i zarządów

Aby doświadczyć bardziej udanej transformacji Agile, należy połączyć wysiłki trzech grup osób: zespołów ds. Dostaw / produktów, kierownictwa i kadry kierowniczej w równych ilościach. Jednak z naszego bezpośredniego doświadczenia jasno wynika, że wysiłek jest często nieproporcjonalnie nakładany na zespoły Agile / Scrum, a czasem na kierownictwo średniego szczebla. Stosunkowo mniej wysiłku wkłada się w transformację kadry kierowniczej i menedżerów, którzy naturalnie są postrzegani jako liderzy lub sponsorzy. Jednak kadra kierownicza i menedżerowie są niezbędni do transformacji i czasem wymaga to również zmiany ich ról, a także stylu i postawy przywódczej.

Mity i legendy o Agile

Zwinne sesje uświadamiające są prowadzone dla małej, dedykowanej grupy menedżerów i zarządów. Celem warsztatów jest zapoznanie odbiorców ze tematyką zwinnych transformacjami, korzyściami, ryzykami, kosztami oraz prognozami procesu trwania transformacji. Spotkanie pozwala również na rozwianie wątpliwości oraz klaryfikację szeroko popularnych mitów i legend związanych ze zwinnością co znacząco klaruje czy i w jakim obszarze klient powinien zastosować podejście zwinne.

Sesje prowadzone są przez doświadczonego Agile Transformational Coacha i (w razie potrzeby) wspierane przez prawnika wyjaśniającego obszary zwinnych zamówień i umów.

To unikalne podejście pozwala poznać Agile z branży IT, HR, zakupów i zarządzania dostawcami, inżynierii oprogramowania, DevOps i innych dziedzin. Decydenci są w pełni świadomi, co oznacza zwinna transformacja oraz z jakimi kosztami i ryzykiem muszą się zmierzyć.

Wybrani klienci którzy skorzystali z Agile Awareness Sessions

 
Asseco Poland
BGŻ BNP PARIBAS
BZWBK
E NET Production
Macoscope
Maruta Wachta
PWPW
SESCOM
 

Zwinność biznesowa

Agile to zmiana organizacyjna (wykraczające znacząco poza IT), która obejmuje przedsiębiorczość (budżetowanie, znajomość biznesu, trendów, rynku i potrzeb użytkowników końcowych, itp.), dojrzałość procesowa, zarządzania projektami i przepływem (biegłość w Agile i Lean), dojrzałość techniczna (biegłość w inżynierii oprogramowania, automatyzacji, DevOps, itp.), zarządzanie zmianami (zdolność do adaptacji, zespoły, ludzie, kultura) i umiejętności miękkie (komunikacja, zarządzanie konfliktami, cechy osobowości, motywatory itp.).

„Agility is the ability to adapt and respond to change… agile organizations view change as an opportunity, not a threat.”

Jim Highsmith

Ponad 15 lat doświadczenia

Posiadamy ponad 15 lat aktywnego i wszechstronnego doświadczenia w IT, zarządzaniu, przywództwie, coachingu (ICF), mentoringu i szkoleniach. Pracujemy ze zwinnymi zespołami IT, zespołami marketingowymi, zespoły sprzedażowymi, prawnikami i innymi. Wspieraliśmy ponad 10 organizacji w procesie zwinnej / cyfrowej transformacji obejmując nie tylko działy IT czy PMO ale również działy Biznesowe, HRs, Legal, Finance, Marketing, Sales, Support). Mentorowaliśmy i coachowaliśmy kadry zarządcze, członków kadry C-level, zarządy, dyrektorów i akcjonariuszy.

Najszersza oferta w Polsce

Jako jedyni w Polsce posiadamy coachów i mentorów certyfikowanych (i doświadczonych w boju zwinnych transformacji) ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych wliczając w to rozwiązania dedykowane do skalowania Agile oraz metodyki do przeprowadzania dużych zmian w organizacjach jak PROSCI. Oferujemy najszerszy wachlarz coachingu Agile: Scrum, Kanban, NEXUS, Large Scaled Scrum (LeSS), Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Agile Project Management (AgilePM), PRINCE2 Agile.

Do rzeczy... agenda

Ramowy zakres warsztatów (do uzgodnienia z klientem):

 • Wprowadzenie do Agility (czy Agile to tylko metodyka zarządzania projektami? Struktura organizacyjna? Kultura?):
  • Porównanie tradycyjnego zarządzania projektami i kultury zwinnej,
  • Znaczenie sposobu myślenia o produkcie a projekcie (przedsiębiorczość).
 • Zasady, wartości, zasady zwinności,
 • Korzyści z zastosowania zwinnego podejścia popartego badaniami rynku:
  • Przetrwanie biznesu, szybsze dostarczanie wartości / szybszy czas wprowadzenia na rynek (TTM), cenne i dostosowane produkty / usługi, przejrzystość, lepsza współpraca.
 • Agile w biznesie, Agile w IT (obszar dostarczania wartości), Agile HR, Agile PMO, Agile w zaopatrzeniu, Agile w marketingu, Agile w prawie i więcej,
 • Zwinne bloki fundamentowe – Kultura, środowisko Scrum, Kanban, Lean Startup, Design Thinking i więcej,
 • Znaczenie MVP, walidacja hipotez, definicja wartości, własność produktu i więcej,
 • Role kierownika projektu, menedżera produktu, Scrum Master, właściciela produktu,
 • Znaczenie kultury organizacyjnej wspierającej zwinne podejście,
 • Przywództwo służebne (ang. servant leadership) i miękkie aspekty Agile,
 • Rola kierownictwa średniego szczebla w Agile,
 • Czym jest zwinna transformacja i co się z nią wiąże:
  • Kluczowe etapy transformacji zwinnych (prezentacja przykładowych planów transformacji zwinnych w oparciu o doświadczenie),
  • Kluczowe czynniki sukcesu (KSF) w zwinnych transformacjach,
  • Przykłady modeli skalowania zwinnego,
  • Czym jest badanie dojrzałości / gotowości organizacji do zwinnego podejścia,
  • Ryzyka związane z transformacjami zwinnymi.
 • Case Studies z Agile Transformations (e-commerce, banki, dostawcy usług IT dla banków, farmacja …).

Spotkanie z zarządem Asseco Poland w temacie zwinnej transformacji
(Marzec 2018)

Cel warsztatów

Celem warsztatów jest przedstawienie i wyjaśnienie tematu Agile, a nie realizacja pełnego programu krok po kroku. Z naszego doświadczenia wiemy, że zarządy te są bardzo aktywne podczas tych warsztatów, co sprzyja bardzo żywej atmosferze i szeregowi pytań. Dlatego nie traktujemy tych warsztatów jako warsztatu „po wyjęciu z pudełka”, lecz raczej jako spotkanie z doświadczonymi ekspertami Agile Transformation, którzy odpowiedzą na wiele pytań z różnych perspektyw.

Badania na temat Zwinnych Transformacji

Raport KPMG na temat Zwinnych Transformacji 2019 [EN]

13th Coroczny raport z badania stanu Agile na świecie. State of the Agile 2019 [EN]

Raport firmy Capgemini na temat skalowanego Agile 2019 [EN]

Współpracuj z nami i zwiększ efektywność Twojej firmy i zespołów!