International Organisations

I constantly care about my development so my customers can benefit from the latest solutions available worldwide. For this reason, I'm actively participating in the activities of leading organizations, associations, foundations and consortiums related to strategic management, IT management, project management and agile management.

Project Management Institute, Inc. (PMI)

PMI jest jedną z największych (700.000 członków) i światowo rozpoznawalnych organizacji z obszaru zarządzania projektami. Publikacja PMBOK (Project Management Body of Knowledge) jest standardem i zestawem dobrych praktyk zarządzania na świecie.

Towarzyszę obecności PMI w Polsce od kilku lat pełniąc równolegle kilka funkcji. Początkowo byłem powiązany z Warszawskim Oddziałem oraz z kwartalnikiem Strefa PMI. Obecnie oprócz wspomnianych ról dbam o rozwój obszaru portali Internetowych. Jako inicjator programu transformacji i IT Product Manager dbam o portfel inwestycyjny z obszaru portali internetowych. Rozwijam roadmapę oraz wizję (w tym dbając o utrzymanie oraz standaryzację) 10 internetowych, które używane są przez wszystkie 11 oddziałów PMI Poland Chapter.

One of dozens PMI Poland Chapter seminars
(April 2017)

IPMA_Polska_logo

International Project Management Association (IPMA)

IPMA jest jedną z wiodących międzynarodowych organizacji zajmujących się zarządzaniem projektami. IPMA posiada w swojej ofercie trzy standardy, które zostały odświeżone w 2015 roku: ICB, PEB, OCB. ICB, dla kierowników i członków zespołów. PEB do oceny doskonałości projektów. OCB do rozwoju kompetencji organizacji. Dodatkowo jednym z obszarów działań IPMA jest International Project Excellence Award. Jest to prestiżowa nagroda przyznawana corocznie najlepiej zarządzanym projektom na całym świecie.

Od lat uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez IPMA Polska czy to jako uczestnik czy też jako prelegent. Stosuję standardy ICB oraz PEB w codziennej pracy projektowej. Szerzę wśród swych klientów praktykę ciągłego dążenia do bliżej nieokreślonej doskonałości projektowej, której cechy można poznać czytając publikację IPMA Project Excellence Baseline (PEB).

During one of the seminars of IPMA Poland Silesia Group
(January 2016)

DSDM-Consortium

Dynamic Systems Development Method Ltd (DSDM)

DSDM jest jedną z pierwszych na świecie organizacji skupiających się w zwinnym zarządzaniu projektami. Jej nazwa wywodzi się z metodyki o tej samej nazwie. Obecnie konsorcjum oferuje znaczy szerszy zakres standardów zwinnego zarządzania.

Jestem zaangażowany w pracę dla DSDM Consortium jako oficjalny Ambasador, dbając o promocję marki i standardów. Wdrażam metodyki DSDM w sektorze prywatnym i publicznym na terenie Polski oraz Europy. Tłumaczę metodyki DSDM/AgilePM na język Polski, pomagam rozwijać strategię oraz kontakty biznesowe konsorcjum poszerzając dotarcie do organizacji poszukujących zwinnych metod zarządzania.

Annual meeting of DSDM Consortium International Ambassadors
(October 2015)

AXELOS

AXELOS Ltd

AXELOS jest spółką joint venture założoną w 2014 roku przez rząd Wielkiej Brytanii oraz firmę Capita plc w celu rozwoju oraz zarządzania kwalifikacjami z zakresu najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz IT poprzednio posiadanych przez Office of Government Commerce (OGC). Spółka obecnie posiada szeroki portfolio dobrych praktyk, które obejmują zaradzanie projektami (w tym od 2015 zwinnym zarządzaniem), programami, portfelem inwestycyjnym, biurami wsparcia, ryzykiem, wartością, usługami IT oraz bezpieczeństwem IT. Szeroko rozpoznawalne standardy takie jak PRINCE2 (ponad milion certyfikowanych specjalistów) oraz ITIL (ponad dwa miliony certyfikowanych specjalistów) są w wielu organizacjach podstawowym modelem według którego realizowane są projekty oraz utrzymywane są usługi IT.

Jako Ekspert Merytoryczny (ang. Subject Matter Expert) dbam o promocję standardów na świecie i w Polsce. Pomagam organizacjom w integracji procesów zawartych w dobrych praktykach AXELOS z innymi procesami obecnymi w organizacji klienta. Tłumaczę oraz opiniuję tłumaczenia produktów AXELOS, dbając o jakość, spójność oraz z zgodność z branżowym słownictwem i specyfiką danego kraju.

A gift from PRINCE2 Agile lead author
(September 2015)

ASL-BiSL-Foundation

ASL BiSL Foundation (ABF)

ABF to organizacja, która działa w domenach zarządzania informacją biznesową (BIM) oraz zarządzania aplikacjami promując procesowe podejście do zarządzania. Fundacja rozwija dwa standardy: Application Services Library (ASL) oraz Business Information Services Library (BiSL), które są blisko powiązane z obszarem zarządzania usługami IT (standard ITIL).

Pomagam organizacjom budować świadomość znaczenia informacji biznesowej jako brakującego ogniwa w obszarze zarządzania usługami IT. Jako oficjalny Ambasador Fundacji dbam o tłumaczenia oraz opiniuję tłumaczenia dokumentów z wyżej wymienionych standardów.

During the visit in ASL BiSL Foundation headquarters. Utrecht, Holland.
(December 2014)

Contact me