Skip to main content

The 15th State of Agile Report, opublikowany przez Digital.ai, to kompleksowe badanie obecnych trendów i wyzwań w dostarczaniu oprogramowania w podejściu zwinnym. Raport obejmuje tematy takie jak przyjęcie zwinnego podejścia, skalowanie, techniki, narzędzia, DevOps oraz zarządzanie strumieniem wartości. Zawiera także wglądy od ekspertów i influencerów z zakresu zwinnego podejścia dotyczące przeszłości, teraźniejszości i przyszłości zwinnego podejścia.

Raport ujawnia kilka interesujących wyników, takich jak:

  • Przyjęcie zwinnego podejścia przyspieszyło w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w obszarach biznesu poza IT, ze względu na wpływ pandemii na środowiska pracy i potrzeby klientów.
  • Praca zdalna oraz hybrydowa są tutaj, by zostać, wymagając nowych sposobów myślenia i współpracy dla zespołów i liderów zwinnego podejścia.
  • Scrum i SAFe® pozostają najpopularniejszymi metodologiami i ramami zwinnego podejścia, natomiast tablice Kanban są powszechnie stosowane do zarządzania przepływem pracy i wizualizacji.
  • Transformacja DevOps jest priorytetem dla większości organizacji, skupiając się na zewnętrznych miarach sukcesu, takich jak szybkość dostarczania, jakość, satysfakcja klienta i wartość biznesowa.
  • Zarządzanie strumieniem wartości zyskuje na popularności jako sposób optymalizacji i pomiaru przepływu wartości od pomysłu do produkcji za pomocą kompleksowych potoków dostarczania oprogramowania.

Raport podkreśla również bariery i możliwości poprawy w zakresie zwinnego podejścia, takie jak:

  • Niespójne procesy i praktyki, konflikty kulturowe, opór organizacyjny wobec zmian, brak umiejętności i doświadczenia to główne przeszkody przy przyjęciu i skalowaniu zwinnego podejścia.
  • Praktyki zwinnego podejścia mogą pomóc organizacjom radzić sobie z niepewnością i niestabilnością, poprzez zwiększenie zdolności do zarządzania zmieniającymi się priorytetami, zwiększenie widoczności, dostosowanie celów biznesowych i IT oraz szybsze i lepsze osiąganie rezultatów.
  • Kultura i mentalność zwinnego podejścia są kluczowe dla utrzymania sukcesu zwinnego podejścia, wymagając zaangażowania przywództwa, wsparcia zarządzania, upoważnienia zespołu, ciągłego uczenia się i opinii klienta.

15th State of Agile Report to cenne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych dowiedzeniem się więcej na temat stanu dostarczania oprogramowania w podejściu zwinnym w 2021 roku.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!