Skip to main content

Firmy AgileSherpas i CoSchedule opublikowały coroczne podsumowanie stanu Agile w Marketingu na rok 2019.

Poziomy adopcji i bariery

Wydaje się, że zwinny marketing utrzymał się w około jednej trzeciej zespołów marketingowych, przy czym 32% respondentów deklaruje tę etykietę.

Kolejne 50% uważa się za „tradycyjne”, co oznacza, że skupiają się na planowaniu z góry, a następnie starają się pozostać wiernymi temu planowi. Trzecia grupa, marketerzy ad hoc, którzy niewiele planują i starają się pracować nad tym, co wydaje się najlepsze z dnia na dzień, stanowią kolejne 15% marketerów.

Tradycyjni marketerzy najprawdopodobniej przeniosą się do Agile, z czego połowa twierdzi, że planuje rozpocząć przejście w ciągu roku.

Dwadzieścia siedem procent z ponad 400 ankietowanych sprzedawców powiedziało nam, że nie byli bardziej zwinni, ponieważ ich obecne procesy „działają wystarczająco dobrze”. Ta bariera adopcji jest obecnie na drugim miejscu w stosunku do największej przeszkody, braku wykształcenia (cytowany przez 31% respondentów).

Zwinny marketing na wolności

W zespołach marketingowych Agile, podejścia hybrydowe – te, które czerpią z wielu podejść, takich jak Scrum i Kanban – pozostają dominującym wyborem, a 54% marketerów Agile stosuje pewną kombinację metod Agile. Jest to znaczący wzrost w stosunku do 2018 r., kiedy tylko 40% marketerów Agile stwierdziło, że używa hybrydowego podejścia.

Coraz wyraźniej widać, że kopiowanie i wklejanie istniejących ram Agile nie jest właściwym podejściem do marketingu, co oznacza, że znajomość wszystkich podejść i odpowiedni dobór ich elementów jest niezbędna do zwinności marketingu.

Ponadto nasi respondenci wymieniali konsekwentne stosowanie procesów i praktyk w zespołach (45%}, szkolenia online i seminaria internetowe (33%), a także wdrożenie narzędzia Agile do zarządzania projektami (32%) jako głównych czynników sukcesu podczas tworzenia przejdź do Agile Marketing.x

Pokonywanie barier i czerpanie korzyści

Chociaż sponsoring i narzędzia dla kadry zarządzającej mogą wydawać się znaczącymi przeszkodami, o wiele więcej respondentów wskazywało na brak edukacji (31%) i przekonanie, że obecne procesy mają się dobrze (27%) jako ich największe bariery dla zwinności.

Zwinny marketing jest jednak wart wysiłku, ponieważ zespoły, które sprawiły, że przełącznik jest w stanie szybko i sprawnie zmienić bieg (53%), uzyskać lepszy wgląd w statusy projektów (44%) oraz szybciej zidentyfikować przeszkody i problemy ( 40%).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!