Skip to main content

W praktyce KMM działa w następujący sposób: W firmie analizowany jest sposób pracy zespołów. W zależności od zastosowanych praktyk i osiągniętych wyników określa się odpowiedni poziom. Następnym krokiem jest wykorzystanie KMM do wyprowadzenia praktyk, które przeniosą zespół lub organizację na wyższy poziom. Model dojrzałości Kanbana pokazuje z jednej strony, w jaki sposób można ocenić obecne umiejętności, az drugiej strony konkretne kolejne kroki w celu poprawy.

Szczególnie interesujący jest podział etapów dojrzałości: każdy etap składa się z dwóch poziomów „Przejścia” i „Głównego”. Warstwa „Przejście” opisuje praktyki odpowiednie do wejścia na kolejny wyższy poziom. Poziom „główny” odzwierciedla „podstawowe praktyki”, które są bardziej wymagające. Zapewnia to opcje działania, aby przejść do następnego poziomu.

Podstawowe praktyki pozwalają organizacji w pełni spełnić kryteria odpowiedniego poziomu dojrzałości. Praktyki przejściowe można wprowadzić z niewielkim oporem lub bez oporu, gdy organizacja chce osiągnąć wyższą dojrzałość. Jednak stosowanie tych praktyk nie jest wystarczające do osiągnięcia poziomu dojrzałości.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!