Skip to main content

Firma PuppetLabs wraz z partnerami opublikowała raport dotyczącego stanu DevOps na rok 2017.

Dzisiaj DevOps jest zrozumiałym zestawem praktyk i wartości kulturowych, które, jak udowodniono, pomagają organizacjom każdej wielkości poprawić cykle wydawania oprogramowania, jakość oprogramowania, bezpieczeństwo i zdolność do szybkiego uzyskiwania informacji zwrotnych na temat rozwoju produktu. W ciągu ostatnich sześciu lat i ponad 27 000 odpowiedzi ankiet DevOps autorzy raportu dostarczyli mocnych dowodów na to, że praktyki DevOps prowadzą do wyższej wydajności IT.

Ta wyższa wydajność zapewnia lepsze wyniki biznesowe, mierzone produktywnością, rentownością i udziałem w rynku. W tym roku badania wykazały również, że korzystne efekty DevOps wykraczają poza wyniki finansowe. Wszystkie organizacje, zarówno nastawione na zysk, jak i non-profit, są w stanie lepiej osiągać swoje cele, bez względu na swoją misję.

Kluczowe wnioski

Liderzy transformacji mają pięć wspólnych cech, które znacząco kształtują kulturę i praktyki organizacji, prowadząc do wysokiej wydajności

Cechy transformacyjnego przywództwa:

  • wizja,
  • inspirująca komunikacja,
  • stymulacja intelektualna,
  • wspierające przywództwo,
  • osobiste uznanie – są silnie skorelowane z wydajnością IT.

Zespoły o wysokiej wydajności mają liderów o najsilniejszych zachowaniach w tych wymiarach. Zespoły o niskiej wydajności zgłosiły najniższe poziomy tych cech. Zespoły, które zgłosiły liderów o najmniejszej transformacji, były conajmniej o połowę mnie efektywne.

Zespoły o wysokiej wydajności nadal osiągają zarówno większą przepustowość, jak i lepszą stabilność

Różnica między wysokimi a niskimi wynikami zmniejszyła się w odniesieniu do miar przepustowości, ponieważ słabi wykonawcy zgłosili lepszą częstotliwość wdrażania i czas realizacji zmian w porównaniu do ubiegłego roku. Jednak osoby o niskiej wydajności zgłosiły wolniejsze czasy odzyskiwania i wyższe wskaźniki awarii. Uważamy, że presja na szybsze wdrażanie i częściej powoduje, że osoby o niższej wydajności nie zwracają wystarczającej uwagi na budowanie jakości.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!