Skip to main content

Podsumowując, Scrum Master to złożona i bardzo wymagająca rola zarówno pod kątem wiedzy i doświadczenia ale przede wszystkim pod kątem cech osobowościoychi inteligencji emocjonalnej. Scrum Master na codzień działa jako:

  • Przywódca Służebny, który koncentruje się na potrzebach członków zespołu i ludzi pierwszej dla których dostarcza się wartość (klienci / użytkownicy). Stawie innych ponad swoimi potrzebami w celu osiągnięcia efektów zgodnych z wartościami, zasadami i celami Scruma oraz organizacji.
  • Facylitator, który dba o efektywność i produktywność spotkań, poprzez ustawienie sceny i jasnych granic jak również aktywną facylitację i moderację tych wydarzeń. Uczy innych sztuki facylitacji, tak aby każdy w razi potrzeby i komfortu oraz chęci mógł facylitować efektywnie spotkania.
  • Coach trenujący jednostkę jak również cały Zespół Scrumowy i całą organizację z naciskiem na poprawny sposób myślenia, mindset. Dba o to, aby zespół jak i cała organizacja nie zatrzymała się w ciągłym doskonaleniu.
  • Menedżer odpowiedzialny za proces Scruma, zarządzanie przeszkodami, eliminowanie marnotrawstwa, zarządzanie procesem, zarządzanie zdrowiem zespołu, zarządzanie granicami samoorganizacji i zarządzanie kulturą.
  • Mentor, który posiadając wiedzę i praktyczne doświadczenia z Agile, przekazuję ją i rozwija innych (nie tylko Zespoły Scrumowe).
  • Nauczyciel / Trener zapewniający poprawne zrozumienie i wprowadzenie wżycie Scruma i innych odpowiednich metod, technik, narzędzi.
  • Usuwacz Przeszkód rozwiązujący problemy blokujące postęp pracy w zespołach, biorąc pod uwagę możliwości samoorganizacji Zespołu Scrumowych.
  • Agent Zmian, umożliwiający rozwój zdrowej kultury współpracy w organizacji, w której zespoły Scrumowe funkcjonują i również rozwijają się.
Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!