Organizacja Age of Product przygotowała pierwsze na świecie zestawienie statystyk dotyczące zarobków Scrum Masterów na świecie.

Od czasu do czasu pozycja Scrum Mastera jest ujawniana jako jedna z najlepiej płatnych prac w Stanach Zjednoczonych. Jednak niewielu podjęło się zbadania stanu tego zawodu w skali globalnej.

Na początku 2017 r. autorzy raportu starali się odkryć ścieżki kariery prowadzące do tego lukratywnego zawodu oraz poziom wynagrodzenia finansowego, ankietując tysiące Scrum Masterów i Agile Coachy na całym świecie przez trzy miesiące do 1 maja 2017 r. Badanie obejmowało prowadzenie pierwszej w historii ankiety na temat wynagrodzeń Scrum Masterów. Zostały rozesłane 33 pytania kanałami online za pośrednictwem biuletynu: Age of Product „Food for Agile Thought”, za pośrednictwem 10 największych grup Linkedln zajmujących się tematami zwinności, blogów takich jak DZone i Medium oraz kont na Twitterze @EAgeofProduct i @OStefanW.

Pytania dotyczyły wykształcenia i doświadczenia zawodowego Scrum Masterów lub Agile Coachy oraz branż i szczegółów organizacyjnych firm, w których pracowali respondenci. Celem autorów było zidentyfikowanie typowych wzorców kariery wśród odnoszących sukcesy Scrum Masterów i powiązanie tych wzorców z ich wynagrodzeniem finansowym, zapewniając tym samym początkującym Scrum Masterom, jak zaplanować karierę w zawodzie.

Odpowiedzi zostały otrzymane od ponad 523 osób. W raporcie znajdują się fakty i statystyki, które nie są łatwo dostępne nigdzie indziej – w tym przejrzystość w wielu kwestiach, które mogą dotyczyć nowych osób w tym zawodzie. Znaczące fakty:

  • Kobiety w zawodzie mają równe szanse i potencjał płacowy.
  • Scrum Masterzy w Stanach Zjednoczonych otrzymują wyższe wynagrodzenie niż w jakimkolwiek innym kraju.
  • Scrum Masterzy Scrum w Indiach są najmniej opłacani.
  • Bez jakiejkolwiek formy certyfikacji przejście do kariery mistrza scrum jest prawie niemożliwe.
  • Dodatkowe lub wyższe wykształcenie nie ma wpływu na wynagrodzenie.
  • Pewna forma wcześniejszego doświadczenia w IT jest często warunkiem wstępnym.

Zapraszamy od zapoznania się w wynikami badania.

Miroslaw Dabrowski

Miroslaw Dabrowski

Ex-Marine in IT. Entrepreneur, Investor, Enterprise-Lean Agile Coach, Mentor, Consultant, Trainer, Speaker. Lifelong learner.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!

X