Skip to main content

7 listopada 2017 r. Ken Schwaber i Jeff Sutherland wydali nową wersję The Scrum Guide. Ponieważ większość z nas pracuje w środowisku Agile / Scrum, dobrze jest przyjrzeć się zmianom wprowadzonym do przewodnika. Spróbuję podkreślić najważniejsze zmiany w poszczególnych sekcjach. Możemy spojrzeć na oficjalną historię zmian Scrum Guida, w której wymieniono zmiany. Jednak historia zmian wspomina tylko o zmianach na wysokim poziomie, ale w przewodniku wprowadzono więcej zmian niż wspomniano w historii zmian.

„Scrum (n): A framework within which people can address complex adaptive problems, while productively and creatively delivering products of the highest possible value.”

Przewodnik Scrum Guide 2017

Definicja Scruma

Wprowadzono pewne niewielkie zmiany tekstowe w celu usunięcia odniesień tylko do branży informatycznej / budowania oprogramowania. Terminy takie jak „opracowywanie produktu” i „praktyki programistyczne” zostały zastąpione terminami „produkty” i „techniki pracy”. Poza tym nacisk kładziony jest na „ciągłe doskonalenie produktu, zespołu i środowiska pracy”.

Zastosowania Scruma

To jest zupełnie nowa sekcja. Głównym celem tej sekcji jest wskazanie, że Scrum jest nie tylko używany jest do tworzenia oprogramowania, ale bardziej ogólnie (do każdej branży) jest framework / ramy, gdy mamy do czynienia że złożoną (nie liniową) pracą. Wpis oczywisty dla praktyków, ale cenny dla dalszego i szerszego promowania Scrum na świecie.

Teoria Scruma

W tej sekcji tylko drugi akapit dotyczący przezroczystości został nieco zmieniony. „Ci, którzy wykonują pracę i ci, którzy akceptują produkt pracy, muszą mieć wspólną definicję „Done””, zmieniono na „Ci, którzy wykonują pracę i przeglądające Przyrost Produktu, muszą mieć wspólną definicję „Done””.

Wartości Scrum

Żadnych zmian, o których warto wspomnieć.

Role

Zespół Scrumowy

Pierwszy akapit został rozszerzony o zdanie „Zespół Scrumowy okazał się być coraz bardziej skuteczny we wszystkich wcześniej wymienionych zastosowaniach i każdej złożonej pracy”. Ponownie odnosi się do ciągłego doskonalenia się jako zespół do obsługi złożonej pracy.

Właściciel produktu

Ta sekcja pozostaje zasadniczo niezmieniona, z wyjątkiem tego, że ostatnie zdanie: „Nikt nie może powiedzieć Zespołowi programistycznemu, aby pracował z innym zestawem wymagań, a Zespołowi programistycznemu nie wolno działać na podstawie tego, co mówią inni.” zmieniono na „Nikt nie może zmusić zespołu programistów do pracy z innym zestawem wymagań.”. Nowe zdanie brzmi bardziej sensownie i jednoznacznie, chociaż oba stwierdzenia mają identyczny przekaz w naszej ocenie.

Zespół programistów

Oprócz drobnych zmian w tekście dodano dodatkowe zdanie: „Podczas przeglądu sprintu wymagany jest Przyrost Produktu który jest „ Done”. Wydaje się to logiczne, ponieważ co zademonstrowałbyś w Przeglądzie Sprintu, gdyby twój produkt nie był „Done” zgodnie z „Definition of Done”?

Wielkość zespołu programistów

Żadnych zmian, o których warto wspomnieć.

Scrum Master

Rola Scrum Master jest bardziej wyjaśniona. Stwierdzono: „Scrum Master jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Scrum jest rozumiany i wprowadzany w życie. Scrum Masterzy robią to, upewniając się, że Zespół Scrumowy przestrzega teorii, praktyk i zasad Scrum”. Zmieniono na: „Scrum Master jest odpowiedzialny za promowanie i wspieranie Scrum zgodnie z definicją zawartą w Przewodniku Scrum. Scrum Masters robią to, pomagając wszystkim zrozumieć teorię, praktyki, zasady i wartości Scrum”.

Jestem całkiem zadowolony z tej zmiany tekstu. Rola Scrum Mastera w stosowaniu Scruma i pozwalaniu wszystkim (również szerszej organizacji, kierownikom, menadżerom czy zarządowi) zrozumieć Scrum jest często zaniedbywana.

W sekcji „Scrum Master Service dla właściciela produktu dodano następujący punkt: „Zapewnienie, że cele, zakres i domena produktu są zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu Scrum, tak dobrze, jak to możliwe.”.

Wydarzenia Scrumowe

Sprint

Żadnych zmian, o których warto wspomnieć.

Planowanie Sprintu

Żadnych zmian, o których warto wspomnieć.

Daily Scrum

Jest teraz wyraźnie wspomniane, że Codzienny Scrum musi się odbywać każdego dnia Sprintu. Często codzienne Scrumy są pomijane z różnych powodów, ale nie powinny.

Wprowadzono niewielką zmianę w frazowaniu na temat tego, kto może uczestniczyć w Daily Scrum. Scrum Master musi dopilnować, aby spotkanie nie zostało zakłócone przez nikogo innego niż Zespół Programistów, a to dobry dodatek. Ponownie, to dodatkowo wyjaśnia obowiązki Scrum Master.

W poprzedniej wersji przewodnika: „Scrum Master egzekwuje zasadę, że tylko członkowie Zespołu programistycznego uczestniczą w Daily Scrum”.
Zmieniono na: „Daily Scrum to wewnętrzne spotkanie dla zespołu programistów. Jeśli inni są obecni, Scrum Master zapewnia, że ​​nie zakłócają spotkania”.

Przegląd Sprintu

Pierwsza zmiana w tej sekcji dotyczy przedziału czasu. Ta zmiana zostanie powtórzona w następnych sekcjach. Tekst „co najwyżej” jest dodawany do pola czasu, wskazując, że pole czasu wynoszące 4 godziny jest maksymalnym przedziałem czasu, a nie wymaganym czasem trwania wynoszącym 4 godziny.

  • Następująca zmiana jest niewielką zmianą tekstu, nowa zastosowana terminologia lepiej odzwierciedla to, co ma na myśli: „Właściciel produktu omawia Product Backlog w jego obecnym kształcie. Projektuje prawdopodobne daty ukończenia na podstawie dotychczasowych postępów (w razie potrzeby)”. Zmieniono na: „Właściciel produktu omawia Product Backlog w jego obecnym kształcie. On lub ona projektuje prawdopodobne daty docelowe i daty dostawy w oparciu o dotychczasowe postępy (w razie potrzeby)”.
  • Ostatnią zmianą w tej sekcji jest dalsze wyjaśnienie czym jest wydanie: „Przegląd osi czasu, budżetu, potencjalnych możliwości i rynku dla następnej planowanej wersji produktu”. Zmieniono na: „Przegląd osi czasu, budżetu, potencjalnych możliwości i rynku dla następnych przewidywanych wydań funkcjonalności lub możliwości produktu”.

Retrospektywa Sprint

Dodano zdanie „Scrum Master zapewnia, że spotkanie jest pozytywne i produktywne”. Ponownie jest to klaryfikacja wyjaśnień i obowiązków Scrum Mastera. Jest to mała zmiana aczkolwiek istotna, gdyż (niestety) wciąż w praktyce spotykamy znaczną część Scrum Masterów wdraża tzw. mechanicznego Scuma, skupiając się na mechanice spotkania a nie na osiągnięciu celu spotkania z zachowanie filarów Scruma: Transparency, Inspection, Adaptation.

Ostatnia zmiana w tej części wyjaśnia cel Retrospektywy Sprintu. Zdanie: „Podczas każdej Retrospektywy Sprintu zespół Scrum planuje sposoby na podniesienie jakości produktu poprzez odpowiednie dostosowanie definicji „Done”.”, zamieniono na: „Podczas każdej Retrospektywy Sprintu, Zespół Scrumowy planuje sposoby na podniesienie jakości produktu poprzez ulepszenie procesów pracy lub dostosowanie definicji „Done””.

Artefakty Scruma

Rejestr produktu

Wprowadzono kilka drobnych zmian tekstowych (nie warto tutaj wspominać) i dodano następujące zdanie:

„Elementy rejestru produktu często zawierają opisy testów, które potwierdzą ich kompletność, gdy„ Gotowe ”.

Sprint Backlog

Wprowadzono kilka drobnych zmian tekstowych (nie warto tutaj wspominać) i dodano następujące zdanie:

„Aby zapewnić ciągłe doskonalenie, obejmuje ono co najmniej jedno ulepszenie procesu o wysokim priorytecie określone na poprzednim spotkaniu retrospektywnym”.

Oznacza to, że musisz poprawić (i dlaczego byś tego nie zrobił?).

Przyrost

Zmienia się następujące zdanie, w którym bardziej szczegółowo opracowano termin „użyteczny”: „Musi być zdatny do użytku bez względu na to, czy właściciel produktu zdecyduje się go faktycznie wydać”. Danie zostało zmienione na: „Przyrost to zbiór sprawdzonych, wykonanych prac, które wspierają empiryzm pod koniec Sprintu. Przyrost jest krokiem w kierunku wizji lub celu. Przyrost musi być w stanie przydatnym niezależnie od tego, czy Właściciel Produktu zdecyduje się go zwolnić. „

Dla przypomnienia zapraszamy do zapoznania się z filmem wprowadzającym do Scruma.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!