Skip to main content

Transformacje Agile / Zwinne transformacje

Przyjęcie zwinności nigdy nie polega tylko na przyjęciu zwinnych praktyk. Nie chodzi nawet o przyjęcie zwinnej kultury. Chociaż te rzeczy są ważne, jednak jeśli nie osiągniesz lepszych wyników biznesowych, wdrożenie zwinnego podejścia nie jest warte inwestycji. Twoja droga do większej sprawności biznesowej zaczyna się od określenia, jakie wyniki są najważniejsze dla sukcesu Twojej organizacji. Ta wiedza pomaga w podjęciu decyzji o tym, jak dostosować podejście i poprowadzić transformację, aby mierzalnie pokazać postęp w realizacji kluczowych celów biznesowych.

Dlaczego zwinne transformacje?

W dzisiejszych czasach organizacje stają przed wyzwaniem funkcjonowania w w niezwykle konkurencyjnym i nieprzewidywalnym środowisku rynku globalnego. Rosnące tempo rozwoju konkurencji oraz wzmożone oczekiwania klientów wymuszają niekiedy dokonanie zmian w sposobie funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na tego rodzaju wyzwania jest przeprowadzenie zwinnej transformacji.

Przekształcanie całej organizacji

Zwinna tranformacja to nie jedynie przyjęcie zwinnych metodologii wytwarzania oprogramowania, ale kompleksowe podejście wykraczające daleko poza rozwój produktu. Zwinna transformacja to proces przekształcania całej organizacji w przedsiębiorstwo otwarte na zmiany o reaktywnym podejściu do wytwarzania swoich produktów opartym na zwinnych zasadach. To m.in. wypracowanie najbardziej optymalnego podejścia do innowacji, zmiana metod pracy, wzmacnianie roli pracowników poprzez tworzenie międzyfunkcjonalnych i samoorganizujących się zespołów. To również skupienie się na zadowoleniu klientów, ograniczenie procesów i planowania na rzecz szybkiego reagowania na zmiany oraz zwiększenie poziomu wewnętrznej komunikacji i wymiany informacji.

Wybrani klienci którzy skorzystali ze zwinnych transformacji

 
ABCData
Asseco Poland
BGŻ BNP PARIBAS
BZWBK
E NET Production
InterCars
Macoscope
Maruta Wachta
Media-Saturn
Roche
RTVEUROAGD
Sandvik Group
Santander
SESCOM
 

Zwinność biznesowa

Agile to zmiana organizacyjna (wykraczające znacząco poza IT), która obejmuje przedsiębiorczość (budżetowanie, znajomość biznesu, trendów, rynku i potrzeb użytkowników końcowych, itp.), dojrzałość procesowa, zarządzania projektami i przepływem (biegłość w Agile i Lean), dojrzałość techniczna (biegłość w inżynierii oprogramowania, automatyzacji, DevOps, itp.), zarządzanie zmianami (zdolność do adaptacji, zespoły, ludzie, kultura) i umiejętności miękkie (komunikacja, zarządzanie konfliktami, cechy osobowości, motywatory itp.).

„Agility is the ability to adapt and respond to change… agile organizations view change as an opportunity, not a threat.”

Jim Highsmith

Case study of Scrum Studio in BGŻ BNP Paribas bank

Scrum Studio Leaders – a business people accountable on behalf of the board of management
Shared Resources for multiple Scrum Studios like Legal, Finance, InfoSec, Governance, HR any many more depending on individual Scrum Studio requirements.
Evidence-Based Management is a framework organizations can use to help them measure, manage, and increase the value they derive from their product delivery. EBM focuses on improving outcomes, reducing risks, and optimizing investments. It is developed and sustained by Ken Schwaber and Scrum.org.
Scrum Studio creates an environment in which empiricism can thrive. It may exist as a physically separate organization, or it may simply be a protected part of an existing organization, especially when it is just getting started. Read this paper to learn more.
Communities of Practice (CoP), Centres of Excellence (CoE), Lean-Agile Centres of Excellence (LACE) – many units and teams consisting from external Agile Coaches and internal (clients’s) people, supporting Agile transformation via consulting, coaching, mentoring and training.
Constant feedback from the end-users, way often and way deeper than just feedback on Sprint Review.
Scope of the Scrum Studio covering internal Scrum Teams (build from people form client’s organization as well from suppliers) and ideally minimum amount if none, external Scrum Teams.

Ponad 15 lat doświadczenia

Posiadamy ponad 15 lat aktywnego i wszechstronnego doświadczenia w IT, zarządzaniu, przywództwie, coachingu (ICF), mentoringu i szkoleniach. Pracujemy ze zwinnymi zespołami IT, zespołami marketingowymi, zespoły sprzedażowymi, prawnikami i innymi. Wspieraliśmy ponad 10 organizacji w procesie zwinnej / cyfrowej transformacji obejmując nie tylko działy IT czy PMO ale również działy Biznesowe, HRs, Legal, Finance, Marketing, Sales, Support). Mentorowaliśmy i coachowaliśmy kadry zarządcze, członków kadry C-level, zarządy, dyrektorów i akcjonariuszy.

Najszersza oferta w Polsce

Jako jedyni w Polsce posiadamy coachów i mentorów certyfikowanych (i doświadczonych w boju zwinnych transformacji) ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych wliczając w to rozwiązania dedykowane do skalowania Agile oraz metodyki do przeprowadzania dużych zmian w organizacjach jak PROSCI. Oferujemy najszerszy wachlarz coachingu Agile: Scrum, Kanban, NEXUS, Large Scaled Scrum (LeSS), Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Agile Project Management (AgilePM), PRINCE2 Agile.

Agile to nie tylko IT

W ramach Transformacji Agile (w zależności od zakresu współpracy) wdrażamy:

 • uruchomienie Scrum Studio
 • Agile w Organizacji (zobacz Modern Agile)
 • Agile w IT (zobacz „Agile Manifesto” oraz „Agile People Manifesto)
 • Agile HR (zobacz Agile HR Manifesto)
 • Agile PMO (zwinne zarządzanie projektami, podejścia hybrydowe, governance, raportowanie projektów, etc. zobacz PMO Manifesto)
 • Agile Testing
 • Agile Legal (działy prawne)
 • Agile Procurement (purchasing departments, purchasing policy, vendor management. verification of the agility level of suppliers, etc.)
 • DevOps / DataOps
 • Site-reliability engineering (SRE)
 • Lean Startup (m.in. weryfikacja hipotez biznesowych, weryfikacja modeli biznesowych, inkubatory przedsiębiorczości)
 • Agile Center of Excellence (ACE) lub Lean-Agile Center of Excellence (LACE)
 • Kanban (zarówno System Kanban, Upstream Kanban i Portfolio Kanban)
 • Nowoczesne techniki tworzenia oprogramowania i inżynierii oprogramowania (zobacz Manifesto of Software Craftsmanship):
  • Test Driven Development (TDD)
  • Acceptance Test Driven Development (ATDD)
  • Behavioural Driven Development (BDD)
  • Domain Driven Design (DDD)
  • i inne
 • Turkusowa organizacja

Kluczowe aktywności podczas transformacji

Jak pracujemy?

Nasze podejście jest inspirowane dobrze już znanym w świecie change managementu podejściem opracowanem przez Johna Kottera – Kotter’s 8-Step Change Model oraz podejściem Lean Change Management autorstwa Jasona Little.

Ramy procesu transformacyjnego (poniższe działania rzadko kiedy w praktyce są krokami następującymi sekwencyjnie jeden po drugim):

 1. Intro – Poznanie Twojej wizji transformacji – jak ją rozumiesz, jakich rezultatów oczekujesz?
 2. Eksploracja – Obserwacja status quo. Powstają pierwsze spostrzeżenia i proponowane opcje rozwiązań.
  • W tym kroku skupiamy się na identyfikacji, zbieraniu i segregowaniu informacji zdobytych empirycznie. W ramach potrzeb stosujemy takie narzędzia jak PROSCI ADKAR, Lean Coffee, wywiady, obserwacje.
 3. Raport – Wnioski, rekomendacje odnośnie strategii transformacji i ustalenie mierników jej sukcesu.
 4. (w razie potrzeby) Szkolenia i Sesje Agile-Lean Awareness dla kadry zarządczej / decydentów.
 5. Warsztaty transformacji – Określenie wizji organizacji po transformacji, strategii transformacji, Backlogu Transformacji oraz mierników.
 6. Formowanie koalicji/CoE/zespołu od transformacji złożonego z zewnętrznych Coachów/Konsultantów oraz reprezentantów od strony klienta pełniących rolę Agentów Zmian.
 7. Definicja obszarów biznesowych i Produktów. Formowanie zespołów i rozpoczęcie pilotażu projektów zwinnych i/lub obszarów produktowych.
  • W ramach potrzeb i wybranej strategii transformacji, start obszarów Scrum Studio.
  • W ramach potrzeb i wybranej strategii transformacji, start obszarów do Lean Change Management (proces Insights – Options – Experiments – Prepare – Introduce – Review).
  • W ramach potrzeb i wybranej strategii transformacji, start obszarów hybrydowych projektów.
 8. Szkolenia ogólne oraz profilowane pod konkretne role i indywidualnie dobrane osoby.
 9. Iteracyjne przeprowadzanie zmian razem z klientem w odpowiednim dla niego tempie, monitorując wspólnie postępy transformacji.
 10. Podsumowanie okresu współpracy oraz rozmowy / decyzje co do dalszych kroków.

Wysokopoziomowe podejście do transformacji

Analiza obecnego stanu dojrzałości organizacji pod kątem Agile oraz Lean, zrozumienie ograniczeń, identyfikacja problemów oraz przeszkód. Wyłonienie obszarów (projekty, produkty, działy etc.) lub powołanie nowych obszarów jako kandydatów do transformacji.
Rozpoczęcie procesu iteracyjnego oraz empirycznego budowania oraz wdrażania strategii oraz roadmapy transformacji.
Zbudowanie koalicji Center of Excellence złożonej z zewnętrznych konsultantów/coachów/ekspertów oraz z pracowników klienta wybranch jako Agentów Zmian. W ramach potrzeby rekrutacje Scrum Masterów oraz Agile Coachów.
Rozpoczęcie procesu szkoleń, warsztatów i symulacji w celu propagowania wiedzy i doświadczenia Agile wliczając w to sesje Agile Awareness dla zarządu i kadry C-level. Zaangażowanie Agentów Zmian do propagowania wiedzy o Agile.
Rozszerzanie pilotażu w wybranych projektach i/lub powołanie nowych projektów czy też zespołów produktowych pracujących w modelu Scrum Studio (nie mylić ze Scrum).
Rozszerzanie pilotażu w kolejnych obszarach organizacji: nowy projekty, działy, departamenty, piony i/lub obszary biznesowe wliczając w to: IT, PMO, HR, Legal, Finance oraz inne, która zostały wybrane w procesie kształtowania strategii transformacji oraz dołączone w trakcie transformacji.
Mierzenie oraz nieustanny rozwój dojrzałości organizacji.

Scrum Studio

Model Scrum Studio opracowany przez Scrum.org

Przyjęcie Scruma często oznacza zmianę sposobu pracy ludzi w organizacji poza Zespołami Scrumowymi. Wymaga stworzenia sprzyjającego środowiska, w którym zmiany kulturowe wspierają Scruma. Podczas gdy Scrum Master pomaga Zespołowi Scrumowemu w zmianie sposobu w jaki pracują, zespoły Scrum potrzebują wsparcia, opieki i mentoringu, aby utrzymać nowe zachowania i nawyki. Scrum Studio pomaga stworzyć odpowiednie środowisko kulturowe i menedżerskie, w którym empiryzm może przetrwać i prosperować.

Scrum Studio to podejście do przeprowadzania zmian w organizacjach, opracowane i rekomendowane przez Scrum.org.

Proces Lean Change Management (LCM)

 • Spostrzeżenia (ang. Insights) – generowanie, zbieranie i agregowanie informacji. Z użyciem np. ADKAR, Lean Coffee, wywiadów i obserwacji.
 • Opcje (ang. Options) – na podstawie spostrzeżeń z ustalonym kosztem, wartością i impaktem. Zawierają hipotezy i oczekiwane korzyści.
 • Eksperymenty (ang. Experiments) – przekształcone z hipotez testują zmiany względem oczekiwanych rezultatów. Zawierają wewnętrzną pętlę realizacji.
 • Przygotuj (ang. Prepare) – planowanie i walidacja założeń. Opinie i odczucia osób, jeszcze przed implementacją.
 • Wprowadź (ang. Introduce) – eksperyment zostaje wprowadzony w codzienny proces. Musi być wdrożony zgodnie z ustaleniami bez modyfikacji, celem próbkowania.
 • Przejrzyj (ang. Review) – przegląd rezultatów eksperymentu. Wymaga odpowiedniej próbki i czasu.

Materiały wspierające Zwinne Transformacje przy użyciu Scrum

Model Scrum Studio - wzorce do rozwoju środowiska pracy dla innowacyjnych produktów - whitepaper Scrum.org [12.2017]

NEXUS Guide - poradnik do skalowania Scrum przy użyciu frameworka NEXUS od Scrum.org [01.2018]

Scrum@Scale Guide 2.0 - poradnik do skalowania Scrum przy użyciu frameworka Scrum@Scale od Scrum.Inc [03.2020]

Evidence Based Management Guide - poradnik do zarządzania wartością Scrum.org [01.2019]

The 8 Stances of a Scrum Master - whitepaper Scrum.org [05.2017]

Najnowsza wersja Scrum Guide 2017 - www.scrumguides.org

Badania na temat Zwinnych Transformacji

Raport KPMG na temat Zwinnych Transformacji 2019 [EN]

13th Coroczny raport z badania stanu Agile na świecie. State of the Agile 2019 [EN]

Raport firmy Capgemini na temat skalowanego Agile 2019 [EN]

Współpracuj z nami i zwiększ efektywność Twojej firmy i zespołów!

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!