Audyt implementacji / dojrzałości Kanbanu

Metoda i System Kanban są obecnie jedną z najczęściej stosowanych metod podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw zarządzających przepływem pracy i wartości. Pomimo niewątpliwej ogromnej popularności na świecie, wciąż wiele organizacji doświadcza problemów z jej skutecznym wdrożeniem (często pobieżnie traktując Kanbana jako tablicę). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są bez wątpienia trudności z właściwym pomiarem stopnia jej dojrzałości i efektywności. Bez określenia mierników i właściwej ich kontroli nie jesteśmy w stanie świadomie zwiększać sprawności biznesową. Ta wiedza pomaga w podjęciu decyzji o tym, jak dostosować Kanbana, aby mierzalnie pokazać postęp w realizacji kluczowych celów biznesowych.

Kanban Maturity Model

Precyzyjniejsze opisy poziomów dojrzałości (ang. Maturity Levels) pokazujące, pokazują organizacje ewoluują, rozwijając swoją misję i wizję do określonego celu. Obrazują, w jaki sposób organizacje rozwijają się w następujących aspektach:

  • nowe nawyki i wartości kulturowe
  • głębsze praktyki zarządzania Kanban
  • ulga od przeciążenia
  • spójne podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem kwestii taktycznych,
  • operacyjnych i strategicznych
  • spójny i wydajny proces pracy
  • wyrównanie i jedność wokół wspólnego celu
  • lepsze wyniki biznesowe
  • możliwości przewidywania i reagowania na zmiany w środowisku biznesowym

Dlaczego potrzebujemy Modelu Dojrzałości Kanban? `{`EN`}`

Kanban Maturity Model

Model dojrzałości Kanban (ang. KMM) zbiera i podsumowuje dekadę doświadczenia w stosowaniu Kanban w różnych organizacjach. Model może być przydatnym narzędziem dla organizacji zainteresowanych rozwojem sprawności biznesowej.

Zapewni to ramy do skalowania Kanban i ewolucji procesu w celu osiągnięcia solidności i sprawności, zapewniając długotrwałą przetrwanie Twojej firmy.

Model dojrzałości Kanban został opracowany na Uniwersytecie Kanban przez Davida Andersona i Teodorę Bozhevę. Za pomocą KMM możesz zobaczyć, jak Twoja organizacja radzi sobie z adopcją Kanban (jak dojrzała jest twoja adopcja Kanban) i rozpocząć dyskusję na temat najbardziej odpowiednich przyszłych ulepszeń. Dlatego KMM jest najlepszym narzędziem szkoleniowym Kanban.

Model wyłonił się z doświadczeń zebranych przez całą społeczność po latach coachingu adopcji Kanban i odnoszących się do dojrzałości organizacyjnej i dojrzałości przywódczej.

Ponad 15 lat doświadczenia

Posiadamy ponad 15 lat aktywnego i wszechstronnego doświadczenia w IT, zarządzaniu, przywództwie, coachingu (ICF), mentoringu i szkoleniach. Pracujemy ze zwinnymi zespołami IT, zespołami marketingowymi, zespoły sprzedażowymi, prawnikami i innymi. Wspieraliśmy ponad 10 organizacji w procesie zwinnej / cyfrowej transformacji obejmując nie tylko działy IT czy PMO ale również działy Biznesowe, HRs, Legal, Finance, Marketing, Sales, Support). Mentorowaliśmy i coachowaliśmy kadry zarządcze, członków kadry C-level, zarządy, dyrektorów i akcjonariuszy.

Najszersza oferta w Polsce

Jako jedyni w Polsce posiadamy coachów i mentorów certyfikowanych (i doświadczonych w boju zwinnych transformacji) ze wszystkich kluczowych frameworków i metodyk zwinnych wliczając w to rozwiązania dedykowane do skalowania Agile oraz metodyki do przeprowadzania dużych zmian w organizacjach jak PROSCI. Oferujemy najszerszy wachlarz coachingu Agile: Scrum, Kanban, NEXUS, Large Scaled Scrum (LeSS), Scaled Agile Framework (SAFe), Disciplined Agile Delivery (DAD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Agile Project Management (AgilePM), PRINCE2 Agile.

Cykl audytu

Im więcej pracy poświęcimy w fazy planowania i przygotowania audytu, tym płynniejsze jest przeprowadzenie audytu. Na tym etapie bardzo ważne jest, w jaki sposób audytorzy zostaną przedstawieni. Zdecydowanie nie jako Audytorzy, ponieważ w większości organizacji to słowo ma negatywną konotację. W to miejscu bezpieczniejszą komunikacją jest przedstawienie audytorów jako trenerzy lub konsultanci, którzy będą obserwować, udzielać informacji zwrotnych i udzielań lekcji mentoringu. Szacujemy, że do 10% całkowitego czasu projektu jest wymagane zarówno na etapie planowania, jak i przygotowania.

Dzięki naszej unikalnej metodologii, modelowi dojrzałości, doświadczeniu i listom kontrolnym, około 75% usługi poświęcone jest czasu projektu na przeprowadzenie audytu. Faza ta obejmuje zarówno obserwację, wywiady, kontrole krzyżowe, weryfikację i walidację. Kluczowym aspektem jest tu zaufanie, budowanie relacji i zdobywanie zaufania osób poddawanych audytowi. Tylko w ten sposób każda empirycznie uzyskana informacja będzie cenna dla dalszego udoskonalenia.

Wyniki audytu są dokumentowane w formalny sposób i przedstawiane organizacji w standardowym raporcie ze sformalizowanymi ustaleniami. Jest to część końcowych etapów tej fazy raportu. Jeśli audyt ustali obszary szybkiego wygrywania i poprawy, konieczne mogą być dalsze działania następcze w celu rozwiązania tych problemów.

Cykl audytu

Współpracuj z nami i zwiększ efektywność Twojej firmy i zespołów!