Skip to main content

O szkoleniu

Disciplined Agile (DA) pozwala wybrać procesy IT (DA dostarcza gotowe wzroce), zapewniając zwinną realizację projektów w przedsiębiorstwie przy użyciu najbardziej odpowiedniego procesu zwinnego. Opiera się na istniejących sprawdzonych praktykach opartych na zwinnych metodach, takich jak Scrum, Extreme Programming (XP), Lean Software Development, Kanban, Unified Process, Agile Modeling i inne, aby uwzględnić inne aspekty niezbędne dla sukcesu w przedsiębiorstwie. Według twórców, Discipline Agile (DA) wypełnia luki pozostawione przez inne metody nurtu Agile, dostarczając wskazówek, jak skutecznie planować i uruchamiać złożone projekty, a także jak stosować podejście oparte na pełnym cyklu życia, z lekkimi kamieniami milowymi, skutecznymi wskaźnikami i sprawnym zarządzaniem.

Disciplined Agile jest wyjątkowy w porównaniu do innych metod Agile, ponieważ oferuje 6 typów cyklu życia projektu:

 • Agile (rozszerza Scrum poza Scrum Guide)
 • Lean (nie korzysta z Timeboxów. Praktyki odbywają się na własną rękę)
 • Program
 • Exploratory
 • Continuous Delivery: Agile
 • Continuous Delivery: Lean

To szkolenie nie jest techniczne i jest odpowiedni dla wszystkich członków zespołu Agile. Wiele ćwiczeń grupowych wzmacnia wyuczone zasady. Warsztaty są również cenne dla kierownictwa, którego zadaniem jest przejście od tradycyjnego podejścia do zwinnego.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 50% wykłady / 50% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu
Disciplined Agile logo

Model Disciplined Agile 2.1

Program

 • Wprowadzenie do Agile i Zwinności
 • Krótki przegląd Scruma jako podstawy innych skalowalnych frameworków Agile
 • Wprowadzenie do Disciplined Agile (DA): Dowiedz się o czterech cyklach życia dostawy obsługiwanych przez DA; w jaki sposób DA jest hybrydą, która pokazuje, jak sprawdzone praktyki z różnych źródeł pasują do siebie; jak przyjąć elastyczne, nie nakazujące podejście do sprawnego rozwoju; znaczenie świadomości biznesowej.
 • Podstawy zwinności: krótki przegląd podstawowych zwinnych i zwięzłych koncepcji, takich jak Manifest Agile, Disciplined Agile Manifesto, Kanban, Lean Software Development oraz metody zwinne, w tym Scrum, Extreme Programming, Agile Modeling, Agile Data, Unified Process i inne.
 • Zdyscyplinowane role zwinne: Kierownik zespołu (luz Scrum Master w zależności od implementacji), Właściciel produktu, Właściciel architektury, Członek zespołu, Interesariusz + pięć dodatkowych opcjonalnych ról podczas skalowania.
 • Faza początkowa: Obejmuje kluczowe działania związane z inicjowaniem zespołu DA, w tym wstępne modelowanie wymagań, wstępne modelowanie architektury, wstępne planowanie wersji, strategie dla fizycznych i wirtualnych środowisk pracy, wstępną identyfikację ryzyka i kierowanie się wspólną wizją z interesariuszami.
 • Faza konstrukcji: opisuje wiele technicznych strategii budowania przyrostów prouktów/wartości twojego rozwiązania, w tym rozwój testowy (TDD), ATDD, przedstawia jak zainicjować iterację / sprint, modelowanie i planowanie z wyprzedzeniem, spikes, regularne spotkania koordynacyjne, ciągła integracja , ciągłe wdrażanie, testy całego zespołu, równoległe niezależne testowanie, radiatory informacyjne, tablice Kanban, wykresy spalania i wiele innych.
  • W tym module przyglądamy się również zwinnej konstrukcji z tradycyjnego punktu widzenia, pokazując, w jaki sposób działania takie jak architektura, analiza, projektowanie, testowanie, zarządzanie i wrażenia użytkownika (UX) są rozwiązywane przez cały cykl życia.
 • Faza tranzycji: Omawia strategie udostępnienia rozwiązania zainteresowanym stronom / interesariuszom.
 • Tematy zaawansowane: Analizujemy krytyczne tematy, takie jak strategie przyjęcia Disciplined Agile, jak zarządzać zdyscyplinowanymi zespołami zwinnymi oraz jak skalować zwinne zarówno na poziomie taktycznym, jak i strategicznym.
 • Symulacja: praktyczna symulacja zdyscyplinowanego zespołu DA za pomocą Lego.
 • Podsumowanie warsztatów: retrospekcja.

Dostosowanie agendy

Program jest ramowy zakresem. Dla konkretnego szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

Adresaci

 • CEO, CTO, CIO, PMO
 • Każdy odpowiedzialny za wdrażania podejścia DA w organizacji/przedsiębiorstwie
 • Członkowie zespołów pracujących w Scrum
 • Członkowie zespołów pracujących w Kanban
 • Członkowie zespołów Disciplined Agile
 • Transformational Leader
 • Scrum Master
 • Agile Coach
 • Team Lead
 • Business or System Analyst
 • Portfolio Manager
 • Program Manager
 • Project Manager
 • Delivery Manager
 • Consultant
 • Engineer / Developer
 • Change Agent
 • Specjaliści IT nowi w agile, którzy chcą skutecznie rozpocząć dostarczanie zwinnych rozwiązań
 • Istniejący zwinni praktycy, którzy chcą zwiększyć poziom wiedzy na temat Agile, skalowania Agile oraz Disciplined Agile
 • Wyższe kierownictwo IT, które chcą uzyskać głębokie zrozumienie, w jaki sposób przyjąć zdyscyplinowane podejście do sprawnego dostarczania rozwiązań
 • Zwinni specjaliści, którzy planują certyfikację Certified Disciplined Agilist (CDA) lub Certified Disciplined Agile Practitioner (CDAP)

Cele i korzyści

 • Poznanie podstawowych pojęć związanych ze zwinnością i skalowanie zwinności,
 • Nauczenie się jak dostarczać wyrafinowane rozwiązania Agile w organizacji/przedsiębiorstwie,
 • Poznanie wszystkich ról jakie przewiduje model Disciplined Agile,
 • Poznanie wszystkich procesów Disciplined Agile wraz z przykładami jak zostały one zaimplementowane na konkretnych przykładach,
 • Poznanie fazy Incepcji w DAD,
 • Poznanie fazy Konstrukcji w DAD,
 • Poznanie fazy Tranzycji w DAD,
 • Poznanie metod unikania niepoprawnych rozwiązań w podejściu zwinnym, które są daremne i kosztowne,
 • Poznanie jak połączyć architekturę, projektowanie, testowanie, programowanie, zapewnienie jakości, administrację informację i inne aspekty dostarczania oprogramowania w celu płynnego dostarczania wartości,
 • Poznanie zaawansowanych tematów DAD jak skalowanie DAD z uwzględnieniem aspektów skalowania taktycznego i strategicznego,
 • Poznanie jak dostosować DAD do potrzeb Twojej organizacji,
 • Przygotowanie do egzaminu: Certified Disciplined Agilist (CDA).
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkolenia

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!