Skip to main content

O symulacji

W świecie IT, Kanban od lat jest wykorzystywany jest jako jedno z  popularnych podejść zwinnych w celu usprawnienia codziennej pracę zespołów programistów, kierowników projektów, menedżerów, a także w coraz większym stopniu w świecie operacyjnym poza IT.

Uczymy klientów, jak stosować Kanban na poziomie świadczenia usług, a nie na poziomie zespołu, aby rozumieć i wykorzystywać systemy Kanban, a także projektować systemy Kanban dla usług w ich organizacjach, stosując podejście systemowe. Podczas warsztatu studenci nauczą się wielu elementów systemu Kanban, takich jak typy elementów pracy, klasy usług, czynności przepływu pracy, punkty zobowiązań, uzupełnianie, planowanie dostaw, wyraźne zasady, wizualizacja ryzyka, kadencje, koszty transakcji, koszty koordynacji i tak dalej. Uczą się, co obserwować w swoich unikalnych środowiskach biznesowych i jak wykorzystać swoje zrozumienie przy projektowaniu systemu Kanban. Symulacja Kanban pozwala nauczyć się tych rzeczy poprzez proces doświadczeń, co jest znacznie bardziej efektywne niż wykłady.

Podczas warsztatu uczestnicy, korzystając z planszowej symulacji Kanban, dowiadują się, w jaki sposób najwięksi gracze w świecie Lean używają Kanbanu do:

 • Monitoringu i kontroli informacji w procesach, zadaniach i projektach,
 • Wizualizacja przepływu wartości,
 • Minimalizowanie strat związanych z nadprodukcją lub magazynowaniem,
 • Budowanie zaufania poprzez pełną przejrzystość zadań, postępu, napotkanych problemów lub wyzwań,
 • Zdefiniuj role i obowiązki w całej organizacji.
 • Czas trwania: 1 dzień
 • Poziom: Podstawowy
 • Forma: 25% wykłady / 75% warsztaty
 • Zapisy: Szkolenie na zamówienie / grupowe
 • Logistyka: W siedzibie klienta lub w innym dowolnym miejscu

Plansza do symulacji Kanbanu

Project Manager’s Daily Steps card
Run Chart card
Lead Time Distribution Chart
Financial Analyst card
Cumulative Flow Diagram card

Program

 • Wprowadzenie do zwinności,
 • Wprowadzenie do Kanban,
 • Porównując Kanban ze Scrumem,
 • Zasady warsztatów symulacji Kanban,
 • Zagraj w symulację Kanban,
 • Pytania i odpowiedzi oraz retrospekcja.

Dostosowanie agendy

Program jest ramowy zakresem. Dla konkretnego szkolenia dedykowanego, program ustalamy wraz z klientem i grupą na podstawie analizy przed-szkoleniowej.

Adresaci

 • Flow Managers
 • Portfolio Managers
 • Program Managers
 • Project Managers
 • Agile Coaches
 • Agile Transformation Coaches
 • Lean-Agile Transformation Leads
 • Członkowie LACE (Lean-Agile Center of Excellence)
 • Scrum Masters
 • Change Agents
 • Team Leads
 • Release Train Engineers (RTEs)
 • Business Analysts
 • System Analysts
 • Consultants
 • Engineers / Developers
 • Solution Systems Architects
 • Członkowie zespołów pracujących z użyciem Kanbanu
 • Anyone interested in achieving knowledge about the SAFe framework and be certified as Certified SAFe® Agilist

Cele i korzyści

 • Historia i tło metody Kanban,
 • Kluczowe definicje metody Kanban,
 • Kluczowa definicja Lean IT: strumień wartości, przepływ, pull, push, muda itp.,
 • Praktyczne podejście do wizualizacji codziennych działań w środowisku IT.
null

Doświadczenie trenera

Trener posiada certyfikaty we wszystkich kluczowych frameworkach i metodologiach Agile oraz certyfikat metody PROSCI do prowadzenia działań związanych z zarządzaniem zmianami z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem trenera w szkoleniach i ponad 15-letnim doświadczeniem w zwinnych/cyfrowych transformacjach. Dodatkowo trener posiada certyfikaty z zakresu narzędzi/testów oceny osobowości i stylów komunikacji, budowania zespołu oraz analizy mocnych i mocnych stron zespołu:

Główne certyfikacje trenera z zakresu metodyk i frameworków Agile:

Główne certyfikacje trenera z zakresu Change Management / Transformacji:

 • PROSCI ADKAR: Metodyka, proces i narzędzia do przeprowadzania zmian w organizacjach w tym zwinnych/cyfrowych transformacji (certyfikowany przez PROSCI Inc.)

Główne certyfikacje trenera z zakresu kwestionariuszy/testów/narzędzi do badania osobowości, kompetencji, silnych stron osób oraz do zarządzania konfliktami i budowy zespołów:

 • DISC D3: Metoda i test osobowości/kompetencji DISC D3 (DISC/TEAMS/VALUES/BAI) (certyfikowany przez PeopleKeys).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej; Budowanie świadomości o stylach i preferencjach komunikacji.
 • SDI: Strength Deployment Inventory (certyfikowany przez Personal Strengths Publishing).
  • Zastosowanie: Budowanie dojrzałości zespołu w samo zarządzaniu konfliktami.
 • MBTI: Kwestionariusz Myers-Briggs (MBTI) do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji (certyfikowany przez The Myers & Briggs Foundation).
  • Zastosowanie: Budowanie zespołów; Budowanie samoświadomości osobistej.
 • BELBIN: Test Ról Zespołowych BELBIN tzw. Test Belbina (certyfikowany przez BELBIN Associates).
  • Zastosowanie: Budowanie bardzo wydajnych i zgranych zespołów stworzonych ze wszystkich niezbędnych kompetencji (nie technicznych a cech osobowości) do osiągnięcia sukcesu.

Opinie uczestników szkoleń

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!