Skip to main content

Filtrowanie po mieście:

Agilestock

Agilowa grupa z Białegostoku, zrzeszająca praktyków i entuzjastów zwinnych metod rozwoju oprogramowania. Spotkania prowadzone są głównie w formie warsztatów, na których uczestnicy wymieniają się doświadczeniem, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie rozwiązują problemy.

Agile Silesia

Śląska grupa osób zainteresowanych metodykami zwinnymi wystartowała w listopadzie 2013 roku (pierwsze spotkanie odbyło się w grudniu), do tej pory AgileSilesia prowadzi regularne spotkania na terenie Aglomeracji Śląskiej.

Big Agile (Theory)

Grupa z Katowic organizująca spotkania zarówno w formule warsztatów, jak i dyskusji i luźnej wymiany wiedzy. Big Agile (Theory) zaprasza na meetupy wszystkie osoby zainteresowane zwinnymi metodykami.

ALE Kraków

ALE Kraków to inicjatywa/społeczność, która powstała aby promować praktyki Agile i Lean w procesie wytwarzania oprogramowania, ale nie tylko tam. ALE Kraków prowadzi cykliczne spotkania, na których promowane są zwinne (Agile) i szczupłe (Lean) praktyki w tworzeniu oprogramowania. Grupa powstała jesienią 2012 roku. Założycielami są Tomasz Wykowski i Magdalena Blaschke-Picur.

LubLean & Agile

Lubelska grupa sympatyków Agile, Lean i Scrum. Na regularnych spotkaniach uczestnicy mogą dyskutować, rozwiązywać wspólnie problemy oraz dzielić się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami.

Zwinna Łódź

Pod koniec 2013 roku, pod przewodnictwem Radosława Lonta, rozpoczęła działalność Łódzka grupa Agile. W swoich działaniach grupa kieruje sei wizją 3 żagli: wsparcie dla bieżących zadań, organizacja inspirujących spotkań oraz zdobywanie nowej wiedzy.

Agile Open Space at STX NEXT

Grupa zainspirowana ideą Agile Coach Camp. Celem jest wymiana wiedzy poprzez rozmowy i warsztaty. Temty spotkań nie są narzucane przez organizatorów, to uczestnicy tworzą wydarzenie zgłaszając zagadnienia, które chcieliby przedyskutować i omówić.

Agile Poznań

Grupa powstała wiosną 2012 roku z chęci dzielenia się i wymiany doświadczeń związanych z uczestnictwem w projektach realizowanych w duchu Lean i Agile. Dawniej istniała pod nazwą PAUG (Poznań Agile User Group), obecnie Agile Poznań.

Zwinne Granie

Poznańska inicjatywa zapoczątkowana przez pasjonatów myślenia agile, pochodzących z różnych firm branży IT. Spotkania organizowane są dla osób, które jeszcze nie pracują w myśl filozofii agile, jak i również dla osób, które mają już trochę doświadczenia.

Agile Dojo Szczecin

Społeczność dla wszystkich zwinnych entuzjastów. Na spotkaniach będziesz mieć możliwość dołączenia do ekspertów, dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, wzięcia udziału w swoich własnych sesjach problemowych (BYOP) i naładowania baterii dużą ilością energii i pomysłów.

Agile4U

Grupa entuzjastów Agile w Toruniu, jej organizatorami są Krzysztof Pobożan, Agnieszka Wąsowicz i Lidka Krystoforska. Grupa planuje spotkania w luźnej, swobodnej atmosferze w formule prezentacja + open space.

Agile3M

Trójmiejska grupa Agile pod przewodnictwem Bogdana Baraszkiewicza powstała jesienią 2012 roku. Uczestnicy spotykają się regularnie, a celem spotkań jest wymiana wiedzy i doświadczeń z tematów Agile, Scrum, Lean i Kanban.

ProductTank Tricity

Grupa powstała dla osób zarządzających produktami, skupiająca się na wymianie poglądów, doświadczeń i pomysłów w obszarze product managementu, product design, rozwoju, zarządzania, kształtowania biznesu, metryk i user experience.

Agile Book Club

Grupa spotyka się aby omawiać, dyskutować i komentować książki związane z tematami Scrum, Agile, zwinnego tworzenia produktów i nowoczesnego zarządzania.

AgileMe

Społeczność osób, które pragną skupić się na dostarczaniu klientom produktów rozwiązujących ich realne problemy i dostarczających wartości, których faktycznie oczekują.

Agile People Poland

Społeczność skupiająca się i dzieląca się wiedzą ludzkiej strony transformacji i praktyk z obszaru zwinnego HR / Agile HR. Agile People Poland jest częścią międzynarodowej sieci Agile People.

Agile Warsaw

Grupa istnieje od 2010 roku. Jej organizatorami są Marek Kirejczyk i Mateusz Srebrny. Spotkania prowadzone są w formie grup dyskusyjnych, prezentacji, lean coffee lub w formie nieformalnych spotkań przy piwie.

Kaihatsu - do IT better

Celem grupy jest ułatwienie łączenia umiejętności interpersonalnych z wiedzą techniczną poprzez prowadzenie warsztatów bazujących na metodach Agile, umiejętnościach miękkich i wiedzy o funkcjonowaniu IT.

Kanban Poland

Warszawska grupa osób zainteresowanych Kanbanem, otwarta zarówno dla doświadczonych praktyków, jak i początkujących osób.

Large Scale Scrum Warsaw

Grupa dla ludzi biznesu, profesjonalistów, inżynierów i wszystkich entuzjastów zwinności, którzy są zainteresowani tworzeniem produktu w dużej skali, upraszczaniem organizacji i podnoszeniem jej adaptacyjności.

Lean Startup Polska

Lean Startup Polska, Meetup / społeczność osób zafascynowanych metodyką Lean Startup, takich, którzy chcą opierać swoje projekty biznesowe na realnych potrzebach rynku oraz wszystkich, którzy chcą się wymienić z nami swoimi pomysłami i doświadczeniami. Na spotkaniach weryfikują pomysły i projekty, każdorazowo mają okazję posłuchać osób, które już wypuściły z sukcesem startup korzystając z podejścia Lean Startup.

Liberating Structures Warszawa

Celem grupy jest dzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami na temat stosowania technik Liberating Structures w przyjaznym i wspierającym środowisku. Grupa działa również w Krakowie i Wrocławiu.

Management 3.0 Meetup Warsaw

Warszawska grupa, podobnie jak krakowska i wrocławska, szuka odpowiedzi na pytania: jak motywować naszych pracowników? jak zmienić kulturę organizacji? jak udoskonalić pracę zespołową i współpracę w organizacji?

ProductTank Warszawa

Grupa dla osób zarządzających produktem, skupiająca się na wymianie poglądów, doświadczeń i pomysłów w obszarze product managementu, product design, rozwoju, zarządzania, kształtowania biznesu, metryk i user experience.

Produkt nad Wisłą

Miłośnicy zwinnego zarządzania projektami. Na spotkaniach, uczestnicy wymieniają poglądy, dzielą się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami. Grupa skupia się na tym, jak efektywnie zarządzać produktem, jak wykorzystywać metryki, jak podchodzić do user experience, product design i planowania życia produktu.

Scrum Warsaw

Otwarta grupa entuzjastów Scrum. W spotkaniach uczestniczą zarówno osoby z dużym doświadczeniem, jak i osoby początkujące. Celem jest dzielenie się wiedzą na temat Scrum.

Turkusowe Śniadania - POLSKA

Na Śniadaniach grupa zajmuje się tematyką związaną z modelem tzw. Turkusowych Organizacji (Frederic Laloux „Pracować Inaczej” (ang. „Reiventing Organizations”) – więcej informacji o książce jest dostępnych na stronie autora). Spotkania są otwarte dla wszystkich chętnych, zatem nieważne czy jesteś przedsiębiorcą, menedżerem, pracownikiem, szukającym nowej ścieżki.

Utture Scrum Meetup Warsaw

Ten meetup powstał, aby pomóc zrozumieć Scrum i poradzić sobie ze wszystkimi wyzwaniami, z którymi zmagamy się rozwijając produkty. To miejsce dla każdego, kto przyjdzie z wyzwaniem.

Warsaw Agile Cultists

Pierwsza zasada Agile to: musisz mówić o Agile. Druga zasada Agile to: jeśli to nie działa, to nie było właściwe rozwiązanie! Witamy w Warsaw Agile Cult.

Warsaw Scaled Agile Framework (SAFe) Meetup

Grupa dzieli się historiami i doświadczeniami z wdrożeń SAFe! To spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych poznawaniem i dzieleniem się historiami na temat skalowania ich implementacji Agile za pomocą Scaled Agile Framework (SAFe).

Zwinny HR

Inicjatywa mająca na celu rozpoczęcie dyskusji i łączenie szeroko pojętej społeczności HR wokół tematów Agile. Każdy uczestnik może przyjść na spotkanie z własnym tematem i wypracować jego rozwiazanie lub znaleźć kierunek.

Agile Wrocław

Twórcą grupy jest Łukasz Krupa. Misją Agile Wrocław jest tworzenie przestrzeni do zdobywania kompetencji, wymiany doświadczeń, wspólnego rozwiązywania ważnych problemów oraz nawiązywanie nowych kontaktów z członkami społeczności Agile.

Gildia Scruma

To wrocławska grupa praktyków Scruma, która na swoich spotkaniach wymienia się wiedzą i doświadczeniem oraz rozwiązuje złożone problemy. Każde spotkanie Gildi Scruma prowadzi sprawdzony ekspert lub uznany praktyk Scruma.

Liberating Structures Wrocław

Celem grupy jest dzielenie się doświadczeniami i przemyśleniami na temat stosowania technik Liberating Structures w przyjaznym i wspierającym środowisku. Grupa działa również w Krakowie i Warszawie.

Management 3.0 Meetup Wroclaw

Wrocławska grupa, podobnie jak krakowska i warszawska, szuka odpowiedzi na pytania: jak motywować pracowników? jak zmienić kulturę organizacji? jak zmienić sposób myślenia menadżerów? jak udoskonalić pracę zespołową w organizacji?

PM in Agile

Grupa jest kontynuacją Agile Addicted, inicjatywy, która przyciągnęła wielu ekspertów i entuzjastów Agile. Inicjatywę PM in Agile stworzyli PMowie z Objectivity, aby umożliwić wymianę wiedzy, czerpanie inspiracji, rozwój i poprawę warsztatu.

ProductTank Wrocław

Grupa dla osób zarządzających produktem, skupiająca się na wymianie poglądów, doświadczeń i pomysłów w obszarze product managementu, product design, rozwoju, zarządzania, kształtowania biznesu, metryk i user experience.

Wrocław Lean Coffee

Grupa, która powstała dla wszystkich osób zainteresowanych tematami Lean i Kanban. Spotkania prowadzone są w formule Lean Coffee. Organizatorem Grupy jest Radek Orszewski.

Agile Coach Camp Poland

Ogólnopolska grupa Agile działająca od 2014 roku. Grupa co roku organizuje spotkanie dla osób związanych z Agile, Scrum, Kanban i Lean, na którym uczestnicy w formie otwartych grup i tematów dzielą sie swoim doświadczeniem i wiedzą.

Pełna lista Polskich społeczności Agile / Lean

 
 
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!