O szkoleniu

Dwudniowe szkolenie Scrum Product Owner (SPO) przygotowuje uczestników do pełnienia roli klienta Zespołu Scrumowego – Product Ownera. Poprzez ćwiczenia, dyskusje i wykłady uczestnicy poznają zasady Scruma, oraz jak Product Owner współpracuje z Zespołem Scrum w celu maksymalizacji wartości. Szkolenie przeprowadza słuchaczy przez proces definiowania produktu: od stworzenia Wizji Produktu, przez określenie Krytycznych Czynników Biznesowych (Business Drivers) i spisanie wymagań w formie Historyjek Użytkownika (User Stories), aż do przygotowania Rejestru Produktu (Product Backlog) i Planu Wydań (Release Plan).

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie w pełni przygotowuje do certyfikacji Professional Product Owner I (PSPO-I). Po szkoleniu uczestnicy otrzymują ponad 100 pytań egzaminacyjnych do samodzielnej nauki.

Metody szkoleniowe

Wszystkie tematy omawiane na szkoleniu prezentowane są w formie wykładów oraz licznych angażujących ćwiczeń praktycznych i dyskusji. Omawiane są również liczne studia przypadków wynikające z bogatego, międzynarodowego doświadczenia trenera we wdrażaniu Scruma. Oznacza to, że szkolenie obejmuje tzw. pełen cykl nauki Kolba. Czyli poznanie zarówno teorii jak i praktyki nowo poznawanej dziedziny wiedzy co w efekcie pozwala na mocne utrwalenie wiedzy.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Agile (dogłębne zrozumienie Manifestu Agile)
 • Agile a podejście tradycyjne (sekwencyjno-kaskadowe)
 • Podstawy teoretyczne Scrum
 • Trzy filary Scruma
 • Zrozumienia różnic między zarządzaniem projektem a zarządzaniem produktem
 • Omówienie elementów Scrum (Zasady, Role, Artefakty, Wydarzenia)
 • Product Owner – kim jest i jaka jest jego rola w zespole
 • Techniczny vs Biznesowy Product Owner
 • Dobre cechy Product Ownera
 • Zarządzanie produktem w Agile
 • Wartościowanie cech produktu, propozycja wartości
 • Sposoby mierzenia wartości dostarczonej
 • Wartość dostarczana a koszty
 • Product Backlog oraz zarządzanie wymaganiami
 • Ustalanie priorytetów
 • Szacownie oraz estymacja pracy
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scrum
 • Skalowanie w Scrumie
 • Narzędzia pracy Product Ownera
 • Wzorce oraz antywzorce Scruma
 • Przygotowanie do egzaminu PSPO-I

Adresaci szkolenia

 • Przyszli i obecni Product Owner’owie
 • Klienci zespołów zwinnych
 • Sponsorzy projektowi/produktowi
 • Kadra średniego i wyższego szczebla
 • Członkowie zespołów Scrumowych
 • PMO, specjaliści i menedżerowie nadzorujący projekty
 • Dostawcy, których klienci chcą przejść na zwinny model prowadzenia projektów
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między trzema popularnymi podejściami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczony oraz certyfikowany w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem Scruma w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani rzetelnym przygotowaniem się do egzaminu Professional Scrum Product Owner I (PSPO-I)

Cena

Cena szkolenia wynosi 2500zł i obejmuje:

 • 2 intensywne dni szkoleniowe,
 • 12-letnie doświadczenie trenera w branży IT,
 • 5-letnie doświadczenie trenera w Agile oraz Scrum,
 • profesjonalną opiekę trenerską (10 lat jako trener),
 • profesjonalne materiały w wersji drukowanej (zobacz przykład),
 • materiały dodatkowe pomocne w dalszej nauce (dla zainteresowanych),
 • zalecenia oraz wskazówki dotyczące egzaminu,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • wsparcie po-szkoleniowe trenera.

Podana cena jest ceną netto dla firm a brutto dla osób prywatnych.

Certyfikacja

Szkolenie w pełni przygotowuje do certyfikacji Professional Product Owner I (PSPO-I) z ramienia Scrum.org.

Egzamin Professional Scrum Product Owner I (PSPO-I) jest online i obywa sie poprzez system egzaminacyjny dostępny na stronie www.scrum.org. Składa się z 80 pytań testowych po angielsku i trwa 60 minut. Aby zdać egzaminy należy mieć co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi.

Wydany certyfikat jest bezterminowy.

Materiały szkoleniowe

Mapa myśli

Opinie kursantów po moich szkoleniach

Rejestracja

Imię i Nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Temat (wymagane)

Miasto

Wiadomość (wymagane)