O szkoleniu

Scrum ma precyzyjne określone stałe ramy czasowe zarówno na samo wytwarzanie (Sprint), jak i na planowanie. Na sukces tego podejścia wpływa w dużej mierze dyscyplina pracy zespołu oraz żelazne przestrzegania zasad Scrum. To właśnie Scrum Master dba o przestrzegania zasad Scruma oraz zapewnia potrzebne zasoby, usuwa przeszkody mogące zakłócić planowany przebieg prac.

W Scrumie interesariusze/udziałowcy mogą zmieniać priorytety (poprzez rolę Product Ownera), co każdą iterację i tym samym reagować na potrzeby rynku, działania konkurencji czy nowe trendy. Produkt może zostać wydany na rynek po każdej iteracji co pozwala na szybką konfrontację założeń projektowych z oczekiwaniami użytkowników. Dzięki temu użytkownicy otrzymują produkt, który w większym stopniu spełnia ich oczekiwania co przyczynia się do sukcesu oraz zwrotu z inwestycji.

Szkolenie Professional Scrum Master przygotowuje uczestników do pracy w roli Scrum Mastera odpowiedzialnego za sprawną pracę zespołu oraz przestrzeganie zasad Scruma.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Szkolenie w pełni przygotowuje do certyfikacji Professional Scrum Master I (PSM-I). Po szkoleniu uczestnicy otrzymują ponad 100 pytań egzaminacyjnych do samodzielnej nauki.

Metody szkoleniowe

Wszystkie tematy omawiane na szkoleniu prezentowane są w formie wykładów oraz licznych angażujących ćwiczeń praktycznych i dyskusji. Omawiane są również liczne studia przypadków wynikające z bogatego, międzynarodowego doświadczenia trenera we wdrażaniu Scruma. Oznacza to, że szkolenie obejmuje tzw. pełen cykl nauki Kolba. Czyli poznanie zarówno teorii jak i praktyki nowo poznawanej dziedziny wiedzy co w efekcie pozwala na mocne utrwalenie wiedzy.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Agile (dogłębne zrozumienie Manifestu Agile)
 • Agile a podejście tradycyjne (sekwencyjno-kaskadowe)
 • Teoria i podstawy Scruma
 • Omówienie elementów Scruma (Zasady, Role, Artefakty, Wydarzenia)
 • Ludzie, Zespoły, Samoorganizacja zespołów.
 • Scrum Master – kim jest i jaka jest jego rola w zespole
 • Zarządzanie produktem w Agile
 • Zarządzanie rozwojem produktu poprzez wartość
 • Sposoby mierzenia wartości dostarczonej
 • Wartość dostarczana a koszty
 • Product Backlog oraz zarządzanie wymaganiami
 • Ustalanie priorytetów
 • Szacowanie
 • Planowanie oraz monitorowanie postępów prac w Scruma
 • Skalowanie w Scrumie
 • Narzędzia pracy Scrum Mastera
 • Przygotowanie do egzaminu PSM-I

Adresaci szkolenia

 • Przyszli i obecni Scrum Master’owie
 • Liderzy zespołów
 • Członkowie zespołów Scrumowych
 • Kierownicy projektów przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Mastera
 • Menedżerowie oraz członkowie zespołów projektowych
 • PMO, specjaliści i menedżerowie nadzorujący projekty
 • Dostawcy, których klienci chcą przejść na zwinny model prowadzenia projektów
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między trzema popularnymi podejściami: PRINCE2, PRINCE2 Agile, DSDM oraz Scrum (trener jest doświadczony oraz certyfikowany w wymienionych obszarach)
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem Scruma w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani rzetelnym przygotowaniem się do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM-I)

Cena

Cena szkolenia wynosi 2500zł i obejmuje:

 • 2 intensywne dni szkoleniowe,
 • 12-letnie doświadczenie trenera w branży IT,
 • 5-letnie doświadczenia trenera w Agile oraz Scrum,
 • profesjonalną opiekę trenerską (10 lat jako trener),
 • zalecenia oraz wskazówki dotyczące egzaminu,
 • profesjonalne materiały w wersji drukowanej (zobacz przykład),
 • materiały dodatkowe pomocne w dalszej nauce (dla zainteresowanych),
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • wsparcie poszkoleniowe trenera.

Podana cena jest ceną netto dla firm a brutto dla osób prywatnych.

Certyfikacja

Szkolenie w pełni przygotowuje do certyfikacji Professional Scrum Master I (PSM-I) z ramienia Scrum.org.

Egzamin Professional Scrum Scrum Master I (PSM-I) jest online i obywa sie poprzez system egzaminacyjny dostępny na stronie www.scrum.org. Składa się z 80 pytań testowych po angielsku i trwa 60 minut. Aby zdać egzaminy należy mieć co najmniej 85% poprawnych odpowiedzi.

Wydany certyfikat jest bezterminowy.

Materiały szkoleniowe

Mapa myśli

Opinie kursantów po moich szkoleniach

Rejestracja

Imię i Nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Temat (wymagane)

Miasto

Wiadomość (wymagane)