O szkoleniu

Szkolenie AgilePM Practitioner jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. Omawiane są praktyczne aspekty projektu prowadzonego w zgodzie z metodyką AgilePM. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce oraz na przygotowanie uczestników do egzaminu AgilePM Practitioner.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Program szkolenia

 • Przypomnienie podstaw AgilePM
 • Cykl życia projektu AgilePM
 • Produkty zarządcze (artefakty)
 • Role projektowe, Ludzie oraz interakcje między nimi
 • Techniki
 • Kontrola projektu
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów zwinnych
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Liderzy zespołów wytwórczych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Analitycy biznesowi oraz systemowi pracujący w środowiskach zwinnych
 • Programiści pracujący w środowiskach zwinnych
 • Testerzy pracujący w środowiskach zwinnych
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między trzema popularnymi podejściami: PRINCE2, PRINCE2 Agile oraz AgilePM
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani przygotowaniem do certyfikacji AgilePM Practitioner

Cena

Cena szkolenia wynosi 2000zł i obejmuje:

 • 2 intensywne dni szkoleniowe,
 • 13-letnie doświadczenie trenera w branży IT,
 • 8-letnie doświadczenie trenera w Agile, Scrum oraz Lean IT,
 • profesjonalną opiekę trenerską (11 lat jako trener),
 • profesjonalne materiały w wersji drukowanej (zobacz przykład),
 • materiały dodatkowe pomocne w dalszej nauce (dla zainteresowanych),
 • zalecenia oraz wskazówki dotyczące egzaminu,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • wsparcie po-szkoleniowe trenera.

Podana cena jest ceną netto dla firm a brutto dla osób prywatnych.

Certyfikacja

Szkolenie w pełni przygotowuje do certyfikacji AgilePM Practitioner z ramienia APMG.

Egzamin AgilePM Practitioner składa się z 80 pytań testowych po angielsku i trwa 180 minut. Egzamin ma formę testu wyboru składającego się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Aby zdać egzaminy należy mieć co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi.

Podczas egzaminu kandydaci mogą korzystać z oficjalnego podręcznika AgilePM V2. Obecnie podręcznik jest dostępny jedynie w wersji angielskiej (brak oficjalnego tłumaczenia metodyki).

Materiały szkoleniowe

Oficjalny podręcznik

Mapa myśli

Opinie kursantów po moich szkoleniach

Rejestracja

Imię i Nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Temat (wymagane)

Miasto

Wiadomość (wymagane)