O szkoleniu

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM w jej najnowszym wydaniu V2. Poznają wszystkie role projektowe, produkty zarządcze oraz techniki występujące w tej metodyce.

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Program szkolenia

 • Czym jest Agile, DSDM oraz AgilePM
 • Filozofia oraz pryncypia AgilePM
 • Role i odpowiedzialności w metodyce AgileM
 • Przygotowanie projektu
 • Cykl życia projektu AgilePM, fazy projektowe oraz produkty zarządcze (artefakty)
 • Dostarczanie na czas – nadawanie priorytetów oraz Timeboxing
 • Ludzie, Zespoły oraz interakcje
 • Wymaganie oraz historyjki użytkownika
 • Szacowanie oraz mierzenie postępu
 • Planowanie projekt zwinnego
 • Utrzymanie jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie metody AgilePM do warunków projektu i organizacji
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów zwinnych
 • Kierownicy zespołów projektowych
 • Liderzy zespołów wytwórczych
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • Analitycy biznesowi oraz systemowi pracujący w środowiskach zwinnych
 • Programiści pracujący w środowiskach zwinnych
 • Testerzy pracujący w środowiskach zwinnych
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między trzema popularnymi podejściami: PRINCE2, PRINCE2 Agile oraz AgilePM
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce
 • Wszyscy zainteresowani przygotowaniem do certyfikacji AgilePM Foundation

Cena

Cena szkolenia wynosi 1500zł i obejmuje:

 • 2 intensywne dni szkoleniowe,
 • 13-letnie doświadczenie trenera w branży IT,
 • 8-letnie doświadczenie trenera w Agile, Scrum oraz Lean IT,
 • profesjonalną opiekę trenerską (11 lat jako trener),
 • profesjonalne materiały w wersji drukowanej (zobacz przykład),
 • materiały dodatkowe pomocne w dalszej nauce (dla zainteresowanych),
 • zalecenia oraz wskazówki dotyczące egzaminu,
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • wsparcie po-szkoleniowe trenera.

Podana cena jest ceną netto dla firm a brutto dla osób prywatnych.

Certyfikacja

Szkolenie w pełni przygotowuje do certyfikacji AgilePM Foundation z ramienia APMG.

Egzamin AgilePM Foundation składa się z 60 pytań testowych po angielsku i trwa 60 minut. Aby zdać egzaminy należy mieć co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. Format egzaminu to pytania wilokrotnego wyboru (ABCD) z jedną możliwą poprawną odpowiedzią (bez punktów negatywnych za niepoprawne odpowiedzi).

Wydany certyfikat jest bezterminowy.

Materiały szkoleniowe

Oficjalny podręcznik

Mapa myśli

Opinie kursantów po moich szkoleniach

Rejestracja

Imię i Nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Temat (wymagane)

Miasto

Wiadomość (wymagane)