Lean Management oraz Lean Startup

Symulacja biznesowa Playing Lean

Można przeczytać o aerodynamice, ale nie nauczy się latać. Można jednak nauczyć się latać na symulatorze lotu, w środowisku wolnym od ryzyka, w którym się piloci mogą bezpiecznie podejmować błędne decyzje bez uszkodzenia drogiego sprzętu lub spowodowanie utraty życia.

Gra Playing Lean jest “symulator lotu” dla innowacji i Lean Startupów. Jest to przyjemna gra planszowa, w której gracze są zmuszeni do podejmowania trudnych wyborów, nie jednokrotnie ryzykując swoje oszczędności życia lub ich pracę. Najgorszy scenariusz to upokarzająca porażka w rękach swoich współpracowników (dość przerażające, faktycznie).

W Playing Lean, zespoły konkurują ze sobą i starają się przejść ścieżkę od pomysłu do wygranej na tle konkurencji. Wybory dokonywane podczas gry są trudne: czy zaryzykować i budować jednak to co wydaje się byś pożądane przez rynek, czy też być może warto przeznaczyć fundusze na badanie i analizę rynku w celu zrozumienia potrzeb przyszłego konsumenta?

Gra Lean symuluje doświadczenie rozpoczęcie udanego produktu. Po drodze gracze będą poznawać podstawowe pojęcia i słownictwo związane z Lean Startup. Dzięki temu wiedza powiązana z praktycznym doświadczeniem oraz dreszczem emocji konkurowania pozwala na zapamiętanie zdobywanej wiedzy.

Zwinne (Agile) zarządzanie projektami oraz programami

Scrum Master

Szkolenie Scrum Master (SM) dostarcza uczestnikom umiejętności koniecznych do rozpoczęcia pracy zgodnej z metodyką Scrum. W trakcie ćwiczeń uczestnicy uczą się jak prowadzić zespół projektowy oraz jak monitorować postępy prac prowadzonych w krótkich iteracjach zwanymi Sprintami. Uczestnicy rozwiają umiejętności radzenia sobie z przeszkodami i wyzwaniami, z którymi będą mieli do czynienia podczas pracy projektowej. Uczą się jak zmieniać świadomość i sposób myślenia zespołu oraz jego otoczenie tak, aby osiągać maksymalną efektywność pracy.

Product Owner

Szkolenie Product Owner (PO) przygotowuje uczestników do pełnienia roli klienta Zespołu Scrum – Product Ownera. Poprzez ćwiczenia, dyskusje i wykłady uczestnicy poznają zasady Scruma, oraz jak Product Owner współpracuje z Zespołem Scrum w celu maksymalizacji wartości. Doświadczeni trenerzy przeprowadzają słuchaczy przez proces definiowania produktu: od stworzenia Wizji Produktu, przez określenie Krytycznych Czynników Biznesowych (Business Drivers) i spisanie wymagań w formie Historyjek Użytkownika (User Stories), aż do przygotowania Rejestru Produktu (Product Backlog) i Planu Wydań (Release Plan).Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.

Dynamic Systems Development Method (DSDM) AgilePF Foundation

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami frameworka DSDM w jego najnowszym szóstym wydaniu o nazwie AgilePF. Poznają wszystkie role projektowe, produkty zarządcze oraz techniki występujące w tym frameworku jak również różnice między podejściem DSDM a Scrum.

Agile Project Management (AgilePM) Foundation

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM w jej najnowszym wydaniu V2. Poznają wszystkie role projektowe, produkty zarządcze oraz techniki występujące w tej metodyce.

Agile Project Management (AgilePM) Practitioner

Szkolenie AgilePM Practitioner jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. Omawiane są praktyczne aspekty projektu prowadzonego w zgodzie z metodyką AgilePM. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce oraz na przygotowanie uczestników do egzaminu AgilePM Practitioner.

Agile Programme Management (AgilePgM) Foundation

Szkolenie AgilePgM Foundation jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. Omawiane są praktyczne aspekty programu prowadzonego w zgodzie z metodyką AgilePgM. Szkolenie uczy  jak krok po kroku, w sposób metodyczny zarządzać programami i inicjatywami o dużej skali, by osiągać zamierzone cele. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce oraz na przygotowanie uczestników do egzaminu AgilePgM Foundation.

Agile Business Analysis (AgileBA) Foundation

Szkolenie AgileBA Foundation jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. Omawiane są praktyczne aspekty pracy analityka biznesowego, który pracuja w projekcie prowadzonym według zwinnego stylu zarządzania. Szkolenie ukierunkowane jest na metody DSDM oraz AgilePM jednak zawarta wiedza może być z łatwością zaadoptowana do pracy w klasycznym Scrumieu. Nacisk jest położony na zastosowanie metodyki w praktyce oraz na przygotowanie uczestników do egzaminu AgileBA Foundation.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  • Rok wydania: 1981
  • Certyfikowanych: 106,000

CISA Exam Prep course

Kwalifikacja Certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA) jest światowo rozpoznawalna i pełni rolę wyróżnika kariery dla pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji oraz menedżerów IT, którzy chcą zwiększyć swoją wiarygodność. CISA jest idealna krokiem dla tych, którzy patrzą długoterminowo na swoją karierę w zakresie audytu systemów informatycznych.

Szkolenia CISA jest zalecane dla Audytorów IT, kierowników oraz Dyraktorów IT, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), analityków systemowych, konsultantów jak również dla kadry zarządzczej w szczególności CIO, CISO oraz CTO.

  • Rok wydania: 2003
  • Certyfikowanych: 23,000

CISM Exam Prep course

Kwalifikacja Kierownika Bezpieczeństwa Informacji (CISM) stała się wiodącą międzynarodową certyfikacją z dziedzimy bezpieczeństwa informacji. Jest ukierunkowana do osób, które zarządzają, projektują, nadzorują lub oceniają poziom bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Z rosnącego zapotrzebowania na ludzi z domeny Bezpieczeństwa Informacji (IS) umiejętności zarządzania, osiągnięcie statusu certyfikowanego CISM zapewnia większą rozpoznawalność na rynku. Ma również większy wpływu w procesie podejmowania decyzji w organizacjach, które świadomie oraz dojrzale podchodzą do kwesti związanych z bezpieczeństwem informacji.

  • Rok wydania: 2010
  • Certyfikowanych: 17,000

CRISC Exam Prep course

Kwalifikacja z obszaru Zarządzania Ryzykiem oraz Kontroli Systemów Informatycznych (CRISC) jest najnowszą w rodzinie certyfikacji ISACA. Ukierunkowna jest na osoby, które są odpowiedzialne za identyfikację oraz zarządzanie ryzykiem w drodze rozwoju, wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych (IS) jak również za zarządzania czynnikami kontroli ryzyka systemów informatycznych (IS).

  • Rok wydania: 2007
  • Certyfikowanych: 5,000

CGEIT Exam Prep course

Kwalifikacja z obszaru Ładu Organizacyjnego IT (CGEIT) jest rozpoznawalna na świecie jako wyróżnik doświadczenia w szeroko pojętym zarządzaniu IT. Certyfikacja łączy wiedzę wywodzącą się z szeregu różnych systemów zarządzania organizacją. Osiągnięcie statusu CGEIT zapewni Państwu szersze uznanie na rynku, jak również większy wpływ podczas podejmowania decyzji na poziomie wykonawczym.