Skip to main content

Zapraszamy do zapoznania się z badaniem KPMG na temat zwinnych transformacji: „Agile Transformation. From Agile experiments to operating model transformation: How do you compare to others?”

KPMG ponownie nas cytuje

Ponownie KPMG zacytowała naszą klasyfikację podejść zwinnych, którą opracowaliśmy w 2015 roku.

Klika istotnych wniosków wynikających z raportu

Zwinność się rozszerza!

Widzimy skalowanie Agile z 70% respondentów, co wskazuje na ambicję zintegrowania transformacji Agile w wersji Business i IT w ciągu najbliższych 3 lat. Najczęściej stosowaną strukturą wśród respondentów do skalowania jest SAFe. Widzimy również, że Agile szybko przerasta rozwój IT z jednostek biznesowych i staje się zintegrowanym podejściem do dostarczania wartości biznesowej w całym łańcuchu wartości.

Zwiększenie szybkości dostarczania produktu i zadowolenia klienta

Przy ponad 68% większość organizacji twierdzi, że szybsze dostarczanie produktów jest jednym z głównych motorów zwinności, a zadowolenie klienta jest na czwartym miejscu z 42%. Oprócz szybkiej dostawy do klienta, widzimy organizacje dążące do ostatecznego rozwiązania luki między biznesem a IT, a także rozwiązania silosu związanego z modelem popytu i podaży.

Pracownik i kultura w centrum transformacji

Nie ma wątpliwości, że przyjęcie wartości i zasad Agile poza poziomem zespołu wymaga zmiany kulturowej. Podkreśla to 59% respondentów wymieniających kulturę i zarządzanie wydajnością jako kluczowe wyzwanie w przechodzeniu na zwinność. 39% respondentów uważa, że dostępność zasobów dzięki dostarczaniu Agile jest ważnym wyzwaniem.

Wyzwanie modelu operacyjnego

Chociaż kultura i wykwalifikowani pracownicy stanowią kluczowe wyzwanie, widzimy organizacje zmagające się z modelem operacyjnym podczas skalowania sprawności. To podkreśla nasz pogląd, że jest to wyzwanie modelu operacyjnego, na które wpływ mają nie tylko pracownicy, ale także operacje i procesy, wyzwania technologiczne, takie jak Continuous Improvement (Cl) Continuous Delivery (CD) i zarządzanie wydajnością.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!