Skip to main content

Firma VersionOne jak coroczne opublikowała podsumowanie stanu Agile na rok 2019.

W 13. corocznym badaniu State of Agile zaobserwowano większą globalną różnorodność, przy czym Europa, Azja, Ameryka Południowa i Afryka wykazały wzrost jako odsetek całkowitej liczby respondentów. Wyniki ankiety powtórzyły kilka znanych trendów, ujawniając kilka istotnych zmian.

Scrum i SAFe wciąż na czele

Scrum jest ponownie zgłaszany jako najczęściej stosowana zwinnym frameworkiem, przy czym co najmniej 72% respondentów ćwiczy Scrum lub hybrydę zawierającą Scrum. 30% twierdzi, że SAFe to podejście, które ich organizacja stosuje najściślej, a Scrum of Scrums pojawia się jako kolejne.

Kultura organizacyjna wciąż ma ogromne znaczenie

Po raz kolejny odpowiedzi z ankiety wskazują, że problemy kulturowe organizacji pozostają wiodącymi przeszkodami w adaptacji i skalowaniu zwinnym. Ogólny opór przed zmianami, nieodpowiednie wsparcie zarządzania i sponsoring oraz kultura organizacyjna sprzeczna ze zwinnymi wartościami stanowią trzy najważniejsze wyzwania.

Ważna jest transformacja DevOps

Organizacje z roku na rok wykazują rosnące znaczenie potrzeby rozumienia i wdrażania DevOps i jego podstawowych praktyk technicznych ciągłej integracji (CI) i ciągłego dostarczania (CD), jednocześnie koncentrując się na tym, w jaki sposób te praktyki techniczne w połączeniu z rosnącą automatyzacją testów mogą przekształcić kulturę między rozwojem a operacjami organizacje. Organizacje i ich zespoły chcą stawić czoła wyzwaniom związanym z widocznością i szybkością dostawy, jakie stoją przed DevOps i jego praktykami technicznymi, ale starają się zrozumieć, gdzie najlepiej zacząć, ponieważ wiele transformacji DevOps zaczyna się od „wielkiego wybuchu” (ang „Big-bang”).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!