Skip to main content

Od czasu opublikowania wersji beta modelu dojrzałości Kanban półtora roku temu, wielu specjalistów Kanban Coaching Professionals używało go w różnych organizacjach i obszarach biznesowych.

Całe to doświadczenie i opinie pozwoliły dla twórców KMM lepiej zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed organizacjami na drodze do ich celu oraz w jaki sposób praktyki i wartości Kanbanu pomagają im przezwyciężyć wady. Wydanie 1.1 materiałów wizualnych i nadchodząca książka zawierają dodatkową wiedzę, którą zdobyli twórcy, aby agenci zmian organizacyjnych mogli z niej skorzystać.

Dokładniej, są to aktualizacje:

 • Lepsze opisy poziomów dojrzałości (ML) pokazujące, jak organizacje ewoluują, rozwijając swoją przydatność do określonego celu. Dokładniej, w jaki sposób poprawiają się one w następujących aspektach:
  • nowe nawyki i wartości kulturowe
  • głębsze praktyki zarządzania Kanban
  • ulga od przeciążenia
  • spójne podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem kwestii taktycznych, operacyjnych i strategicznych
  • spójny i wydajny proces pracy
  • wyrównanie i jedność wokół wspólnego celu
  • lepsze wyniki biznesowe
  • możliwości przewidywania i reagowania na zmiany w środowisku biznesowym
 • Zaktualizowana lista wartości kulturowych: obecnie KMM definiuje 34 wartości w porównaniu do 20 w wersji beta. Wszystko to ułatwia przyjęcie myślenia Kanbanu na wszystkich poziomach organizacji i skuteczne kierowanie inicjatywami na rzecz zmian kulturowych.
 • Przedstawienie roli Flow Managera w ML2 – skoncentrowanej głównie na zrozumieniu zapotrzebowania i wydajności oraz ograniczeniu opóźnień poprzez analizę przyczyn blokowania i przeróbek oraz wdrożenie odpowiednich działań usprawniających. Ta rola ewoluuje do Service Delivery Manager w ML3.
 • Przedstawiona została rola Service Delivery Managera w ML3, która zarządza przepływem oddanych prac na dalszych etapach, zapewniając zrównoważone dostarczanie usług dostosowanych do celu.
 • Przedstawiona została rola Service Request Manager w ML3 zarządzającą przepływem opcji w górę.
 • Wersja 1.1 zawiera ponad 150 praktyk w porównaniu do 132 w wersji beta. Wszystkie zawierają opis zamiaru danej praktyki i bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące jej wdrożenia.

Jak korzystać ze zaktualizowanych materiałów wizualnych?

Plakat A3 podsumowuje korzyści, jakie organizacje czerpią z KMM, oraz sposób, w jaki kultura i praktyki skalują się na wszystkich poziomach dojrzałości. Skorzystaj z niego, aby wyjaśnić, co model wnosi do organizacji pod względem kultury, praktyk i wyników biznesowych, ułatwić określenie odpowiednich celów i zaangażować odpowiednie osoby zarządzające.

Plakat A0 wymienia tytuły praktyk i wartości według ML. Użyj ich, aby zidentyfikować odpowiednie praktyki, które mogą zaspokoić potrzeby Twojej organizacji.

Skorzystaj z obu plakatów, aby dowiedzieć się, gdzie jest Twoja organizacja, i opracuj plan działania, aby dalej ją rozwijać, unikając znanych barier lub przekroczenia zasięgu.

Jak zacząć korzystać z KMM?

 • Pobierz wersję 1.1 materiałów ze strony internetowej KMM
 • Odwiedź stronę internetową Kanban University i zarejestruj się na szkolenia KMM i Kanbana, aby skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów
 • Przeczytaj nadchodzącą książkę na temat KMM
Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!