Skip to main content

Aby zrozumieć, co działa podczas skalowania zwinnego, Capgemini przeprowadziło pogłębione wywiady z ponad 45 menedżerami z globalnych organizacji, które skalowały zwinność poza IT lub na poziomie programu lub portfela. Te ambitne organizacje zostały nazwane „zwinnymi liderami”. Organizacje pochodzą z różnych sektorów, w tym motoryzacji, lotnictwa, bankowości, ubezpieczeń, produktów konsumenckich, sprzedaży detalicznej, farmaceutyków, telekomunikacji, mediów i sektora publicznego. Badani reprezentują szereg funkcji, takich jak rozwój produktu, doświadczenie klienta, IT, operacje, ogólne zarządzanie, zaopatrzenie, HR oraz sprzedaż i marketing.

Według Capgemini, charakterystyka i podejście „Agile Frontrunners” oferuje cztery kluczowe punkty do nauki skalowania Agile:

  • Eksperymentuj: zacznij od inicjatyw zorientowanych na klienta; skaluj stopniowo;
  • Kształtuj: zmieniaj kulturę organizacyjną poprzez zmianę zachowań i nawyków oraz  skupienie się na rozwijaniu kompetencji pracowników w kształcie litery T;
  • Nadzoruj: Połącz sprawne planowanie portfela i operacje ze strategią biznesową;
  • Przyspieszaj: zmodernizuj IT dzięki DevOps i i mikroserwisom.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!