Skip to main content

Project Management Institute (PMI), wiodące międzynarodowe stowarzyszenie non-profit dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem projektami, ogłosiła przejęcie Disciplined Agile (DA), właściciela frameworka Disciplined Agile Delivery (DAD).

Framework DA jest jednym na świecie kompleksowym podejściem do zwinności (tuż obok SAFe). DAD zapewnia proste i praktyczne (aczkolwiek obszerny) wytyczne wspierające pracę w ramach skalowanego Agile w całym przedsiębiorstwie.

Założyciele Disciplined Agile

Dokładna data powstania DA jest niejasna – strona internetowa DA została uruchomiona w 2011 roku, a pierwsza opublikowana na niej książka była w 2012 roku. Scott Ambler i Mark Lines są założycielami i liderami myślowymi Disciplined Agile. Scott Ambler wcześnie pracował nad modelowaniem obiektowym i został instruktorem w zakresie Rational Unified Process (RUP). Dołączył do IBM Rational jako główny metodyk w latach 2006-2012. Jest stosunkowo płodnym autorem, który napisał lub współautorem ponad 20 książek o szerokim zakresie tematycznym. Z kolei Mark Lines jest współzałożycielem DA. Podobnie jak Scott, był on fanem RUP i pracował w IBM podczas przejęcia RUP. Mark odszedł z IBM w 2007 roku i wraz z dwoma innymi współtworzył UPMentors, zanim dołączył do Scott’a w Scott Ambler and Associates, który stał się Disciplined Agile.

Główne zasady DA

Główne zasady DA obejmują skoncentrowanie się na tym na czym skupia się Agile: klient, podejście pragmatyczne nie purystyczne itp. dodatkowo DAD zapewnia szeroki zakresy opcji obejmujących 7 typów cyklu życia projektu, stosowanie praktyk dostosowanych do określonego kontekstu i optymalizację sprawnego przebiegu działalności całego przedsiębiorstwa (nie tylko IT). Zastosowanie narzędzi DA pozwala organizacjom na dostosowanie do własnych potrzeb popularnych podejść w Agile, takich jak tradycyjny SCRUM, Lean, Kanban czy elementy SAFe.

Połączenie tych dwóch organizacji oferuje wyjątkową i niezrównaną propozycję wartości dla klientów, którzy są zaangażowani w poprawę sprawności osobistej, zespołowej i przedsiębiorczości.

Wykorzystując Disciplined Agile:

  • Członkowie PMI planują rozszerzyć DA o nowe elementy oraz powiększyć zakres certyfikacji,
  • Obecni zwinni praktykujący otrzymają łatwiejszy dostęp do bazy wiedzy w celu łatwiejszego wykorzystania i dostosowania podejścia do zwinności, napędzanego zwinnym (Agile) i szczupłym (Lean) sposobem myślenia.
  • Przedsiębiorstwa na całym świecie (w szczególności IT) dostaną dostęp do elastycznego podejścia do zwinności pozwalającego na łatwe dostosowanie DADa do ich specyficznych potrzeb i kontekstu.
  • Partnerzy PMI i DA będą mieli dostęp do rozszerzonego zestawu ofert produktowych dla swoich interesariuszy i klientów.
  • Zarówno członkowie PMI, jak i DA uzyskają dostęp do frameworków i treści internetowych obu organizacji, a także bogactwa, jakie oferuje szeroka, zróżnicowana społeczność.

Według prezesa i dyrektora generalnego PMI, Sunila Prashary: „Przejęcie to jest kolejnym ważnym elementem budulcowym dla PMI – dotyczy nowych sposobów pracy w coraz bardziej zwinnym świecie i znacznie poszerza możliwości zarówno kierowników projektów, jak i zwinnych praktyków. PMI jest teraz w stanie wnieść jeszcze większą wartość dla członków, zapewniając pełne ciągłe produkty, usługi, szkolenia i certyfikaty menedżerom projektów, zwinnym liderom i ich zespołom, gdziekolwiek są w swojej karierze – czasem nawet zanim wiedzą, że tego potrzebują. Niezależnie od podejścia, niezależnie od tego, czy jest to tradycyjny czy zwinny, projekt czy produkt, PMI ma wyjątkową pozycję, aby zapewnić wartość dla osób i organizacji, którym służą.

Mark Lines, współtwórca Scott Ambler z Disciplined Agile, dodał: „Prawie wszystkie dzisiejsze firmy starają się być bardziej zwinne. Rozwiązania „uniwersalne dla wszystkich” są czasem dobrym punktem wyjścia, ale potem utkną. Podejście Disciplined Agile uznaje, że każda organizacja jest inna, aw każdej organizacji istnieją różne sposoby pracy. Podejście Disciplined Agile spotyka cię tam, gdzie jesteś i pozwala ci dostosować rozwiązania do sposobu, w jaki Ty i Twoja organizacja musicie pracować.

Integracja przejęcia rozpoczyna się natychmiast, a PMI dostarczy dodatkowe informacje członkom i innym interesariuszom we właściwym czasie.

Co PMI zyskuje dzięki przejęciu DA

Jest wiele rzeczy, które PMI otrzymuje z tego przejęcia, w tym obszerną wiedzę, zestaw narzędzi, które mogą przekształcić w metodologię i zestaw dodatkowych certyfikatów. Gdyż naturalnie PMI uzyskuje dochody z certyfikatów. Certyfikaty i opłaty stanowią lwią część przychodów PMI, w wysokości ponad 200 milionów dolarów rocznie. PMI odziedziczy 4.000 posiadaczy certyfikatów DA. Jeśli wprowadzą im  ścieżkę odnowy certyfikacji, te 4.000 osób reprezentuje zarobek w wysokości około 400.000$ rocznie. To nie jest dużo. Większą szansą jest wprowadzenie już istniejących 5 certyfikatów DA na rynek dla członków PMI, a także dla tych spoza PMI.

PMI nie odniosło ogromnego sukcesu w swoich próbach odtworzenia PMP w świecie Agile. Obecnie certyfikacja PMP jest tzw. dojną krową gotówkową do certyfikacji, która w pewnym momencie być może nawet zniknie lub drastycznie przekształci się. PMI próbował wprowadzić nowe smaki dla certyfikacji PMów, z których żaden tak naprawdę się nie zdobył dużej popularności. PMI-ACP jest PMIową najszybciej rozwijającą się certyfikacją, ale nie jest nigdzie w pobliżu skali jaką osiągnął PMP. Poza tym certyfikacja PMI-ACP jest ogólna a nie z konkretnej metody czy frameworka – PMI takowego nie posiadał podczas projektowania PMI-ACP. Natomiast wszystkie inne certyfikacje PMI nie odnotowują znacznego postępu.

Statystyki certyfikacji PMI na rok 2019

Może się to zmienić wraz z nowymi możliwościami wynikającymi z przejęcia DA. Certyfikaty Agile są teraz gorące, a biznes kwitnie. Każda certyfikacja stanowi źródło dochodów o wartości około 550 dolarów. Tak więc, jeśli PMI stanie za certyfikatami 5 DA i będzie mógł uzyskać dodatkowe 28.000, jak PMI-ACP, stanowi to przychód w wysokości 15 milionów dolarów. Potencjał wzrostu jest również znacznie większy.

PMI ociepli swój wizerunek w świecie Agile

PMI zyska kilka kudosów dzięki nabyciu DA. Do tej pory PMI nie było wiarygodne na rynku Agil. Jak wspomniano powyżej, PMI-ACP rozwinął się, ale nie tak szybko jak inne certyfikaty agile. A zdecydowaną większość certyfikatów PMI-ACP stanowili dotychczasowi członkowie PMI. Poza tym, PMI nie posiadał własnego frameworka związane z Agile czy Lean.

PMI nie było w stanie odwołać się do tych, którzy nie byli członkami PMI. Niestety nie można powiedzieć o PMI, że są oni zaufanym autorytetem w dziedzinie zwinności. Wręcz przeciwnie, wielu agilistów uważa PMI za przeciwieństwo agile. PMI nie jest organizacją „go-to” na zwinność; Agile Alliance lub jedna z wielu organizacji Scrum (Scrum.org lub Scrum Alliance) są prawdopodobnie uważane za liderów między innymi za sprawą ich założycieli, autorów Scruma.

To może powoli zacząć się zmieniać wraz z zakupem DA. PMI zyskuje framwork, zestaw narzędzi, jak i myślowe przywództwo od Scotta i Marka. Jest to znaczący „leveling up” dla PMI i szansa na zdobycie pozycji autorytetu w świecie agile. W rzeczywistości, Dyrektor Generalny Sunil Prashara przewidział, że PMI „zacznie rozwijać coraz więcej możliwości” w tym obszarze.

PMI rozwinie framework do skalowania Agile, który może stanowić wyzwanie dla SAFe

DAD jest postrzegany jako metoda skalowania, jak wspomniano powyżej. A to dobrze pasuje do innych metod PMI.

Scrum Framework działa świetnie na poziomie pojedynczego zespołu. Jednak większość ludzi (błędnie) nie wierzy w skalowanie Scrum Framework, więc patrzą na ramy skalowania, aby pomóc im z więcej niż jednym zespołem. PMI może pozycjonować się jako rozwiązanie do skalowania agile i dostarczania na poziomie jednego zespołu, oferując zestawy narzędzi i metod dla pełnego cykli życia projektu. W połączeniu z zarządzaniem portfelem i programami oraz narzędziami DevOps i PMI mogą sprzedawać się jako rozwiązania typu end-to-end. Chociaż stanowi to wyzwanie nawet parząc na nazwę PMI, organizacja jest Instytutem „Zarządzania Projektami” (więcej o tym później) a nie zarządzania organizacją czy produktami.

PMI może myśleć, że dzięki partnerstwu z firmą DA, otrzymują ramy, które mogą konkurować z Scaled Agile Framework of SAFe. Biorąc pod uwagę, że SAFe jest najbardziej popularnym podejściem do skalowania, wydaje się całkiem prawdopodobne, że PMI chce iść w tą stronę rozpocząć konkurowanie z SAFe.

Czas pokaże.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!