Skip to main content

Podczas prelekcji przedstawione zostanie doświadczenie z realizowanego obecnie przez Roche Global IT Solution Center (Warszawa) oraz Roche DIA IT (Szwajcaria, Niemcy) projekt Advanced Service Analytics (ASA). Jest on prowadzony zgodnie z zasadami Agile oraz ukierunkowany na promowanie podejścia zwinnego w Roche.

Temat prelekcji: „Case study – Scrum, UX, Data Science, DevOps, Spotify… czyli jak wyglądała ewolucja Agile w globalnym (Polska, Niemcy, Szwajcaria) projekcie Advanced Service Analytics w Roche.”

Data: 24 kwietnia, godzina 18:00

Zapisy: https://scrum-ux-data-science-devops-spotify.konfeo.com/pl/groups?fbclid=IwAR0YR3KYLns1sZYKIvKxvlzrwgtAKeBvQWby-mgqXk_KNwAHoCm_fffGXPI 

W ramach usprawnień podczas warsztatów z zespołem deweloperskim, biznesem oraz przedstawicielami kadry zarządczej, przeprowadzona została reorganizację zespołów w oparciu o model Tribes & Squads (inspirowany rozwiązaniami Spotify, Google, ING), dokonana repriorytetyzacji roadmapy produktu oraz rozpoczęto pracę nad roadmapą rozwoju narzędzi oraz procesów DevOps. Ukształtowano również nowe formy oraz stylu prowadzenia spotkań dostosowane do pracy rozproszonej. Usłyszymy informacje nt. wizji i roadmapy produktu, struktury organizacji projektu, sposobu priorytetyzacji prac, podejścia do organizacji warsztatów planistycznych PI Planning, a także realizacji spotkań Sprint Planning, Review, Retro w rozproszonych geograficznie zespołach. Prezentacja będzie oparta na doświadczeniach w całości pochodzących z poligonu projektowego.

Miroslaw Dabrowski

Enterprise-Lean Agile Coach

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

GDPR EN

You have Successfully Subscribed!